Časť obce: Rozdiel medzi revíziami

Pridaných 1 252 bajtov ,  pred 11 rokmi
Aktualizácia: doplnenie časti Totožné, podobné a odlišné pojmy; referencie.
(Aktualizácia: doplnenie časti Určovanie názvov častí obcí; referencie.)
(Aktualizácia: doplnenie časti Totožné, podobné a odlišné pojmy; referencie.)
Podľa zákona o obecnom zriadení obec a jej časť má svoj názov. Názvy častí obcí určuje a mení Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na návrh obce.<ref name=369-Paragraf1a-Ods1-6>''Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,'' § 1a Názov obce, ods. 1 až 6.</ref> Názov obce a jej časti sa uvádza v štátnom jazyku.<ref>''Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky,'' § 3 ods. 3 písm. d).</ref> Označovanie obce v inom jazyku upravuje osobitný zákon.<ref>''Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 191/1994 Z. z. o označovaní obcí v jazyku národnostných menšín.''</ref> Názov novej obce a jej časti sa určuje spravidla podľa názvu časti obce, názvu miestnej časti, podľa pomenovania významného prírodného útvaru, javu alebo historickej udalosti súvisiacej s územím obce alebo nežijúcej významnej osobnosti. Neprípustný je názov obce a názov časti obce, ktorý je dlhý, duplicitný, urážajúci mravnosť, náboženské alebo národnostné cítenie alebo je nepriliehavý vzhľadom na historický vývin územia. <ref name=369-Paragraf1a-Ods1-6 />
 
== Totožné, podobné a odlišné pojmy ==
Podobné pojmy sú: [[miestna časť]], [[štvrť]], [[osada]].
* Totožný význam s pojmom „časť obce“ má pojem [[mestská časť]], ako ho vymedzuje Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, avšak s tým, že sa týka miest.
* S pojmom „časť obce“ môže byť totožný aj pojem [[osada]], pod ktorým sa v súčasnosti chápe miestna časť obce či sídla.<ref>BERČÍK, P., Ing. – LOVECKÝ, P., Ing.: ''Územné zmeny obcí v Slovenskej republike od roku 1990,'' 2003, s. 16.</ref>
* Odlišný pojem je „mestská časť“ v podmienkach mesta Bratislava, kde je územným samosprávnym a správnym celkom Bratislavy, v rozsahu zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hl. m. SR Bratislava a štatútu mesta Bratislava vykonáva samosprávu Bratislavy a prenesenú pôsobnosť a kde sú mestské časti právnickými osobami. Odlišný pojem je aj „mestská časť“ v podmienkach mesta Košice, kde mestské časti vykonávajú samosprávu v rozsahu zverenom zákonom SNR o meste Košice č. 401/1990 a štatútom mesta Košice a sú taktiež právnickými osobami.
* Odlišný pojem môže byť aj [[miestna časť]], ak je používaný len vo význame všeobecného pomenovania [[sídelná lokalita|sídelnej lokality]], ktorá má svoj vžitý názov.
* Odlišnými pojmami sú aj [[štvrť]] či [[sídlisko]].
 
== Referencie ==