Páskované železné rudy: Rozdiel medzi revíziami

d
=== Ložiská typu Lake Superior ===
 
Ložiská typu [[Horné Jazero|Lake Superior]] vznikali usadzovaním v plytkom, pravdepodobne [[šelf]]ovom [[more|mori]]. Väčšinou sa v ich podloží nachádzajú [[karbonát]]y a v nadloží [[euxínska fácia|euxínske]] [[bridlica (sediment)|bridlice]] a [[turbidit]]y. Na základe týchto znakov viacerí predpokladajú, že vznikali pri postupnom ponáraní šelfu. Faciálna analýza páskovaných železných formácií poukazuje na to, že sedimentačné prostredie v horizontálnom i vertikálnom smere postupne prechádzalo z morského šelfu do [[abysál|hlbokovodných]] panví s obmedzenou cirkuláciou vody<ref name="James, 1954"/>. Niektorí autori sa pokúšali tento prejav transgresie vysvetliť postupom [[Predoblúková panvapredhlbeň|predoblúkových panvpredhlbní]]í<ref name="Hoffman, 1987">Hoffman, P.F., 1987: [http://www.eps.harvard.edu/people/faculty/hoffman/pdfs/early_proterozoic_foredeeps_canadian_shield.pdf ''Early Proterozoic foredeeps, foredeep magmatism, and Superior-type iron-formations of the Canadian Shield.''] in Kröner, A. (Editor), ''Proterozoic Lithospheric Evolution.'' American Geophyzical Union, Geodynamic Series, 17, s. 85 – 98</ref>.
 
Pre ložiská typu Superior, je typické striedanie sa tenkých od 0,5 mm a hrubých asi 2,5 – 3 cm vrstvičiek. Jednotlivé [[vrstva (geológia)|vrstvy]] sú zaujímavé najmä obrovským plošným rozsahom, keďže ich možno rozoznať aj na značné vzdialenosti (rádovo do stoviek kilometrov). Na miestach vzniku väčších [[kremeň|kremitých]] konkrécií je pozorovateľné náhle stenčenie železitých vrstiev, podľa čoho sa usudzuje, že na kremeň chudobné vrstvy pri [[kompakcia (geológia)|kompakcii]] stratili 90 a viac percent svojho objemu. Takáto značná kompakcia bola zrejme vyvolaná veľkou [[porozita|porozitou]] nespevneného [[sediment]]u<ref name="Simonson, 2003b"/>. Striedanie na rudu bohatých a kremenných vrstiev sa viacerí pokúšali porovnať s [[Astronomické cykly|orbitálnymi cyklami]] Zeme, no práce, ktoré by ich porovnali s [[Milankovičov cyklus|Milankovičovym cyklom]] zatiaľ chýbajú<ref name="Simonson, 2003b"/>. Ďalším charakteristickým znakom rúd typu Lake Superior je ich vek. Všetky ložiská tohto typu vznikli v období medzi 2,7 a 1,8 miliardami rokov. Podľa dnes prijímaných predstáv sa vtedajšie chemické zloženie atmosféry aj oceánov výrazne líšilo od dnešného. Vo vodách súčasných oceánov železo v podstate nemožno rozpustiť, pretože atmosféra s výrazne oxidačným charakterom spôsobuje vznik nerozpustných železitých iónov. Primitívna proterozoická atmosféra však všeobecne mala iba malé množstvo voľného O<sub>2</sub>. Železo sa hromadilo ako ióny na dne morí. Avšak pred asi 3,5 miliardami rokov sa začali rozvíjať prvé jednoduché fotosyntetizujúce organizmy ako [[modré riasy|modré]] a [[zelené riasy]], ktorým sa dobre darilo v plytkých vodách<ref>Mišík, M., Chlupáč, I., Cicha, I., 1984: ''Historická a stratigrafická geológia.'' SPN, Bratislava, 541 s.</ref>. Tieto organizmy zo vzduchu využívali [[oxid uhličitý]] (CO<sub>2</sub>) a v procese fotosyntézy začali vytvárať molekulárny [[kyslík]] (O<sub>2</sub>). Podľa dnes všeobecne prijímaných predstáv, tento voľný kyslík vo vode rýchlo reagoval s iónmi železa za vzniku oxidu železitého (Fe<sub>2</sub>O<sub>4</sub>), ktorý sa ukladal na dne. Presýtenie prostredia kyslíkom však viedlo postupne k minutiu všetkého voľného železa a nárastu koncentrácia O<sub>2</sub>, ktorý riasy vyhubil. Toto obdobie sprevádzalo usadzovanie kremitých sedimentov. Opätovná regenerácia populácie rias však mohla proces viacnásobne zopakovať. Na vzniku železných formácií sa však nemuseli zúčastňovať výhradne riasy. V poslednej dobe vedci poukazujú i na iné organizmy ako sú [[fialové baktérie]], ktoré redukovali CO<sub>2</sub><ref name="Harnmeijer, 2003"/>.
42 965

úprav