Neornithes: Rozdiel medzi revíziami

Pridaných 343 bajtov ,  pred 11 rokmi
d
robot Zmenil: gl:Aves modernas; kozmetické zmeny
d (robot Pridal: gl:Neornithes)
d (robot Zmenil: gl:Aves modernas; kozmetické zmeny)
Koncom minulého storočia a na prelome 20. a 21. storočia boli zoznamy vtákov sveta o čosi menej početné a obsahovali približne 9.300-9.700 druhov. Tento vysoký nárast nespôsobujú [[novoobjavené druhy vtákov]], ktorých je len niekoľko ročne, ale väčšie znalosti o vtáčích taxónoch už známych pre vedu a o ich vzájomnej príbuznosti, predovšetkým na základe rozborov DNA, čím dochádza k ich vzájomnému štiepeniu, spájaniu či presúvaniu, hlavne na úrovni druhov a poddruhov. Čo sa týka poddruhov, ich počet kolíše v rozmedzí 20.000 až 23.000.
 
== Systematika ==
=== Systematika používaná v tejto wikipédii ===
Členenie Neornithes na vyššie taxonomické jednotky je predovšetkým na základe práce: S. J. Hacketta a spolupracovníkov (2008), ''A phylogenetic study of birds reveals their evolutionary history''.
 
* '''Neornithes'''
** '''Palaeognathae'''
**** rad [[pštrosy]] alebo inak pštrosotvaré (Struthioniformes)
***** čeľaď [[pštrosovité]] - Struthionidae
**** rad [[kivi]] alebo inak kiviotvaré (Apterygiformes)
***** čeľaď [[kiviovité]] - Apterygidae
**** rad [[kazuáre]] alebo inak kazuárotvaré (Casuariiformes)
***** čeľaď [[kazuárovité]] - Casuariidae
***** čeľaď [[emuovité]] - Dromaiidae
**** rad [[nandu]] alebo inak nanduotvaré (Rheiformes)
***** čeľaď [[nanduovité]] - Rheidae
**** rad [[vurony]] alebo inak vuronotvaré (Aepyornithiformes)
***** čeľaď [[vuronovité]] - Aepyornithidae
**** rad [[moa]] alebo inak moaotvaré (Dinornithiformes)
***** čeľaď [[moaovité]] - Dinornithidae
**** rad [[tinamy]] alebo inak tinamotvaré (Tinamiformes)
***** čeľaď [[tinamovité]] - Tinamidae
** '''Neognathae'''
*** '''Galloanserae'''
**** rad [[zúbkozobce]] alebo inak husotvaré (Anseriformes)
***** čeľaď [[anhimovité]] - Anhimidae
***** čeľaď [[husiarkovité]] - Anseranatidae
***** čeľaď [[kačicovité]] - Anatidae
***** čeľaď [[mihirungovité]] - Dromornithidae
**** rad [[hrabavce]] alebo inak kurotvaré (Galliformes)
***** čeľaď [[tabonovité]] - Megapodiidae
***** čeľaď [[hokovité]] - Cracidae
***** čeľaď [[perličkovité]] - Numididae
***** čeľaď [[prepelkovité]] - Odontophoridae
***** čeľaď [[bažantovité]] - Phasianidae
*** '''Neoaves'''
*** (-)'''Metaves'''
**** rad [[plameniaky]] alebo inak plameniakotvaré (Phoenicopteriformes)
***** čeľaď [[plameniakovité]] - Phoenicopteridae
**** rad [[potápky]] alebo inak potápkotvaré (Podicipediformes)
***** čeľaď [[potápkovité]] - Podicipedidae
**** rad [[faetony]] alebo inak faetonotvaré (Phaethontiformes)
***** čeľaď [[faetonovité]] - Phaethontidae
**** rad [[stepiare]] alebo inak stepiarotvaré (Pteroclidiformes)
***** čeľaď [[stepiarovité]] - Pteroclididae
**** rad [[mezity]] alebo inak mezitotvaré (Mesitornithiformes)
***** čeľaď [[mezitovité]] - Mesitornithidae
**** rad [[holuby]] alebo inak holubotvaré (Columbiformes)
***** čeľaď [[holubovité]] - Columbidae
**** rad [[pachriaštele]] alebo inak pachriašteľotvaré (Eurypygiformes)
***** čeľaď [[kaguovité]] - Rhynochetidae
***** čeľaď [[pachriašteľovité]] - Eurypygidae
**** rad [[lelky]] alebo inak lelkotvaré (Caprimulgiformes)
***** čeľaď [[guačarovité]] - Steatornithidae
***** čeľaď [[lelkovcovité]] - Nyctibiidae
***** čeľaď [[krátkonôžkovité]] - Podargidae
***** čeľaď [[nočnárovité]] - Eurostopodidae
***** čeľaď [[lelkovité]] - Caprimulgidae
**** rad [[krátkonožce]] alebo inak dážďovníkotvaré (Apodiformes) zahŕňa aj kolibríky (Trochiliformes)
***** čeľaď [[lelčíkovité]] - Aegothelidae
***** čeľaď [[klechovité]] - Hemiprocnidae
***** čeľaď [[dážďovníkovité]] - Apodidae
***** čeľaď [[kolibríkovité]] - Trochilidae
*** (-)'''Coronaves'''
**** rad [[hoaciny]] alebo inak hoacinotvaré (Opisthocomiformes)
***** čeľaď [[hoacinovité]] - Opisthocomidae
**** rad [[dropy]] alebo inak dropotvaré (Otidiformes)
***** čeľaď [[dropovité]] - Otididae
**** rad [[kukučky]] alebo inak kukučkotvaré (Cuculiformes)
***** čeľaď [[kukučkovité]] - Cuculidae
**** rad [[krátkokrídlovce]] alebo inak žeriavotvaré (Gruiformes)
***** čeľaď [[trubačovité]] - Psophiidae
***** čeľaď [[kurlanovité]] - Aramidae
***** čeľaď [[žeriavovité]] - Gruidae
***** čeľaď [[chriašteľovcovité]] - Heliornithidae
***** čeľaď [[páperochvostovité]] - Sarothruridae
***** čeľaď [[chriašteľovité]] - Rallidae
**** rad [[turaká]] alebo inak turakotvaré (Musophagiformes)
***** čeľaď [[turakovité]] - Musophagidae
**** rad [[potáplice]] alebo inak potáplicotvaré (Gaviiformes)
***** čeľaď [[potáplicovité]] - Gaviidae
**** rad [[tučniaky]] alebo inak tučniakotvaré (Sphenisciformes)
***** čeľaď [[tučniakovité]] - Spheniscidae
**** rad [[rúrkonosce]] alebo inak víchrovníkotvaré (Procellariiformes)
***** čeľaď [[búrkozvestovité]] - Oceanitidae
***** čeľaď [[albatrosovité]] - Diomedeidae
***** čeľaď [[víchrovníčkovité]] - Hydrobatidae
***** čeľaď [[pelikánovcovité]] - Pelecanoididae
***** čeľaď [[víchrovcovité]] - Procellariidae
**** rad [[bociany]] alebo inak bocianotvaré (Ciconiiformes)
***** čeľaď [[bocianovité]] - Ciconiidae
**** rad [[veslonožce]] alebo inak kormoránotvaré (Phalacrocoraciformes)
***** čeľaď [[fregatovité]] - Fregatidae
***** čeľaď [[sulovité]] - Sulidae
***** čeľaď [[anhingovité]] - Anhingidae
***** čeľaď [[kormoránovité]] - Phalacrocoracidae
**** rad [[pelikány]] alebo inak pelikánotvaré (Pelecaniformes)
***** čeľaď [[takatrovité]] - Scopidae
***** čeľaď [[člnozobcovité]] - Balaenicipitidae
***** čeľaď [[pelikánovité]] - Pelecanidae
**** rad [[brodivce]] alebo inak volavkotvaré (Ardeiformes)
***** čeľaď [[ibisovité]] - Threskiornithidae
***** čeľaď [[volavkovité]] - Ardeidae
**** rad [[bahniaky]] alebo inak kulíkotvaré (Charadriiformes)
***** čeľaď [[kulíkovcovité]] - Pluvianellidae
***** čeľaď [[belákovité]] - Chionidae
***** čeľaď [[ležiakovité]] - Burhinidae
***** čeľaď [[krokodíliarovité]] - Pluvianidae
***** čeľaď [[kulíkovité]] - Charadriidae
***** čeľaď [[kulíkovité]] - Pluvialidae
***** čeľaď [[šabliarkovité]] - Recurvirostridae
***** čeľaď [[srpiarovité]] - Ibidorhynchidae
***** čeľaď [[lastúrničiarovité]] - Haematopodidae
***** čeľaď [[výšinárovité]] - Thinocoridae
***** čeľaď [[prepeľovité]] - Pedionomidae
***** čeľaď [[jakanovité]] - Jacanidae
***** čeľaď [[slukovcovité]] - Rostratulidae
***** čeľaď [[slukovité]] - Scolopacidae
***** čeľaď [[prepeľovcovité]] - Turnicidae
***** čeľaď [[čapľovcovité]] - Dromadidae
***** čeľaď [[prieložníkovité]] - Glareolidae
***** čeľaď [[pomorníkovité]] - Stercorariidae
***** čeľaď [[alkovité]] - Alcidae
***** čeľaď [[zobáľovité]] - Rynchopidae
***** čeľaď [[rybárovité]] - Sternidae
***** čeľaď [[čajkovité]] - Laridae
**** rad [[kondory]] alebo inak kondorotvaré (Cathartiformes)
***** čeľaď [[kondorovité]] - Cathartidae
**** rad [[dravce]] alebo inak jastrabotvaré (Accipitriformes)
***** čeľaď [[hadožrútovité]] - Sagittariidae
***** čeľaď [[kršiakovité]] - Pandionidae
***** čeľaď [[jastrabovité]] - Accipitridae
**** rad [[myšovce]] alebo inak myšovcotvaré (Coliiformes)
***** čeľaď [[myšovcovité]] - Coliidae
**** rad [[sovy]] alebo inak sovotvaré (Strigiformes)
***** čeľaď [[plamienkovité]] - Tytonidae
***** čeľaď [[sovovité]] - Strigidae
**** rad [[kuroly]] alebo inak kurolotvaré (Leptosomiformes)
***** čeľaď [[kurolovité]] - Leptosomidae
**** rad [[trogóny]] alebo inak trogónotvaré (Trogoniformes)
***** čeľaď [[trogónovité]] - Trogonidae
**** rad [[zobákorožce]] alebo inak zobákorožcotvaré (Bucerotiformes)
***** čeľaď [[dudkovité]] - Upupidae
***** čeľaď [[leskláčovité]] - Phoeniculidae
***** čeľaď [[dudkovcovité]] - Rhinopomastidae
***** čeľaď [[krkavčiakovité]] - Bucorvidae
***** čeľaď [[zobákorožcovité]] - Bucerotidae
**** rad [[krakle]] alebo inak krakľotvaré (Coraciiformes)
***** čeľaď [[bradáčnikovité]] - Nyctyornithidae
***** čeľaď [[včelárikovité]] - Meropidae
***** čeľaď [[krakľovcovité]] - Brachypteraciidae
***** čeľaď [[krakľovité]] - Coraciidae
***** čeľaď [[todiovité]] - Todidae
***** čeľaď [[momotovité]] - Momotidae
***** čeľaď [[rybárikovité]] - Alcedinidae
**** rad [[ďatľovce]] alebo inak ďatľotvaré (Piciformes)
***** čeľaď [[jagavcovité]] - Galbulidae
***** čeľaď [[lenivkovité]] - Bucconidae
***** čeľaď [[barbetovité]] - Megalaimidae
***** čeľaď [[fuzáňovité]] - Lybiidae
***** čeľaď [[hlaváňovité]] - Capitonidae
***** čeľaď [[jumbovité]] - Semnornithidae
***** čeľaď [[tukanovité]] - Ramphastidae
***** čeľaď [[medozvestkovité]] - Indicatoridae
***** čeľaď [[žlnovité]] - Picidae
**** rad [[kariamy]] alebo inak kariamotvaré (Cariamiformes)
***** čeľaď [[kariamovité]] - Cariamidae
**** rad [[sokoly]] alebo inak sokolotvaré (Falconiformes)
***** čeľaď [[sokolovité]] - Falconidae
**** rad [[papagáje]] alebo inak papagájotvaré (Psittaciformes)
***** čeľaď [[nestorovité]] - Nestoridae
***** čeľaď [[kakaduovité]] - Cacatuidae
***** čeľaď [[papagájovité]] - Psittacidae
**** rad [[spevavce]] alebo inak vrabcotvaré (Passeriformes)
**** (-)'''Acanthisitti'''
***** čeľaď [[striežikovité]] - Acanthisittidae
**** (-)'''Tyranni & Passeri'''
**** (--)'''Tyranni - Suboscines'''
**** /---/'''Eurylaimides'''
***** čeľaď [[kosmatcovité]] - Calyptomenidae
***** čeľaď [[sapajovité]] - Sapayoaidae
***** čeľaď [[jalovité]] - Philepittidae
***** čeľaď [[lobošovité]] - Eurylaimidae
***** čeľaď [[pitovité]] - Pittidae
**** /---/'''Tyrannides'''
**** /----/'''Furnariida (Tracheophone Suboscines)'''
***** čeľaď [[batarovité]] - Thamnophilidae
***** čeľaď [[náprsenkárovité]] - Melanopareiidae
***** čeľaď [[komárožrútovité]] - Conopophagidae
***** čeľaď [[húštinárovité]] - Grallariidae
***** čeľaď [[tapakulovité]] - Rhinocryptidae
***** čeľaď [[mravčiarikovité]] - Formicariidae
***** čeľaď [[hrnčiarikovité]] - Furnariidae
**** /----/'''Tyrannida (Bronchophone Suboscines)'''
***** čeľaď [[kotingovité]] - Cotingidae
***** čeľaď [[piprovité]] - Pipridae
***** čeľaď [[ohňohlavcovité]] - Oxyruncidae
***** čeľaď [[tityrovité]] - Tityridae
***** čeľaď [[postriežkarovité]] alebo inak tyranovité - Tyrannidae
**** (--)'''Passeri - Oscines'''
**** /----/'''Menurida'''
***** čeľaď [[lýrochvostovité]] - Menuridae
***** čeľaď [[skrabiarovité]] - Atrichornithidae
**** /----/'''Climacterida'''
***** čeľaď [[lezcovité]] - Climacteridae
***** čeľaď [[piopiovité]] - Turnagridae
***** čeľaď [[šiatorníkovité]] - Ptilonorhynchidae
**** /----/'''Meliphagida'''
***** čeľaď [[zamatovcovité]] - Maluridae
***** čeľaď [[štetinárovité]] - Dasyornithidae
***** čeľaď [[ostrozobkovité]] - Acanthizidae
***** čeľaď [[pardálkovité]] - Pardalotidae
***** čeľaď [[medárikovité]] - Meliphagidae
**** /----/'''Pomatostomida'''
***** čeľaď [[tŕňochvostovité]] - Orthonychidae
***** čeľaď [[krivozobovité]] - Pomatostomidae
**** /----/'''Corvida'''
**** /-----/'''Cinclosomatoidea'''
***** čeľaď [[flautistovité]] - Cinclosomatidae
**** /-----/'''Malaconotoidea'''
***** čeľaď [[spiežovkárovité]] - Oreoicidae
***** čeľaď [[húseničiarkovité]] - Campephagidae
***** čeľaď [[člnozobkovité]] - Machaerirhynchidae
***** čeľaď [[hmyziarovité]] - Artamidae
***** čeľaď [[okuliarnatkovité]] - Prionopidae
***** čeľaď [[vangovcovité]] - Tephrodornithidae
***** čeľaď [[vangovité]] - Vangidae
***** čeľaď [[strakošíkovité]] - Platysteiridae
***** čeľaď [[bradavčiakovité]] - Pityriasidae
***** čeľaď [[jarovité]] - Aegithinidae
***** čeľaď [[mäsiarikovité]] - Malaconotidae
**** /-----/'''Corvoidea'''
***** čeľaď [[brhlíčkovité]] - Neosittidae
***** čeľaď [[proročkovité]] - Mohouidae
***** čeľaď [[plieskačovité]] - Psophodidae
***** čeľaď [[vireovité]] - Vireonidae
***** čeľaď [[ovociarkovité]] - Paramythiidae
***** čeľaď [[vlhovité]] - Oriolidae
***** čeľaď [[pruhohlávkovité]] - Falcunculidae
***** čeľaď [[hlaváčikovité]] - Pachycephalidae
***** čeľaď [[drongovité]] - Dicruridae
***** čeľaď [[vejárnikovité]] - Rhipiduridae
***** čeľaď [[krakovité]] - Corcoracidae
***** čeľaď [[strakošovité]] - Laniidae
***** čeľaď [[rajkovité]] - Paradisaeidae
***** čeľaď [[monarchovité]] - Monarchidae
***** čeľaď [[krkavcovité]] - Corvidae
**** /----/'''Passerida'''
**** /-----/'''Melanocharitoidea'''
***** čeľaď [[bobuliarkovité]] - Melanocharitidae
**** /-----/'''Cnemophiloidea'''
***** čeľaď [[saténovcovité]] - Cnemophilidae
**** /-----/'''Callaeoidea'''
***** čeľaď [[hihiovité]] - Notiomystidae
***** čeľaď [[laločníkovité]] - Callaeidae
**** /-----/'''Petroicoidea'''
***** čeľaď [[mucholovkovité]] - Petroicidae
**** /-----/'''Picathartoidea'''
***** čeľaď [[holohlavcovité]] - Picathartidae
***** čeľaď [[skalovcovité]] - Chaetopidae
***** čeľaď [[džungliarovité]] - Eupetidae
**** /-----/'''Hyliotoidea'''
***** čeľaď [[tmavopláštnikovité]] - Hyliotidae
**** /-----/'''Sylvioidea'''
***** čeľaď [[čiernonôžkovité]] - Stenostiridae
***** čeľaď [[kúdeľníčkovité]] - Remizidae
***** čeľaď [[sýkorkovité]] - Paridae
***** čeľaď [[fúzatkovité]] - Panuridae
***** čeľaď [[škovránkovité]] - Alaudidae
***** čeľaď [[kryptilovité]] - Macrosphenidae
***** čeľaď [[vetvárovité]] - Nicatoridae
***** čeľaď [[lastovičkovité]] - Hirundinidae
***** čeľaď [[trsteniarikovité]] - Acrocephalidae
***** čeľaď [[anguovité]] - Donacobiidae
***** čeľaď [[tetrakovité]] - Bernieridae
***** čeľaď [[svrkavcovité]] - Megaluridae
***** čeľaď [[kancilanovité]] - Pnoepygidae
***** čeľaď [[bylbylovité]] - Pycnonotidae
***** čeľaď [[cistovníkovité]] - Cisticolidae
***** čeľaď [[hýliovité]] - Hyliidae
***** čeľaď [[mlynárkovité]] - Aegithalidae
***** čeľaď [[cetiovité]] - Cettiidae
***** čeľaď [[kolibiarikovité]] - Phylloscopidae
***** čeľaď [[penicovité]] - Sylviidae
***** čeľaď [[okánikovité]] - Zosteropidae
***** čeľaď [[timáliovité]] - Timaliidae
***** čeľaď [[dudrošovité]] - Pellorneidae
***** čeľaď [[meziovité]] - Leiothrichidae
***** čeľaď [[Incertae sedis]] - Incertae sedis
**** /-----/'''Certhioidea'''
***** čeľaď [[brhlíkovité]] - Sittidae
***** čeľaď [[murárikovité]] - Tichodromidae
***** čeľaď [[kôrovníkovité]] - Certhiidae
***** čeľaď [[sivuškovité]] - Polioptilidae
***** čeľaď [[orieškovité]] - Troglodytidae
**** /-----/'''Reguloidea'''
***** čeľaď [[králikovité]] - alebo inak králičkovité - Regulidae
**** /-----/'''Bombycilloidea'''
***** čeľaď [[dulusovité]] - Dulidae
***** čeľaď [[kolesnákovité]] - Hypocoliidae
***** čeľaď [[celebeskovité]] - Hylocitreidae
***** čeľaď [[mohovité]] - Mohoidae
***** čeľaď [[chochláčovité]] - Bombycillidae
***** čeľaď [[hodvábnikovité]] - Ptilogonatidae
**** /-----/'''Muscicapoidea'''
***** čeľaď [[kľuváčovité]] - Buphagidae
***** čeľaď [[spevákovité]] - Mimidae
***** čeľaď [[škorcovité]] - Sturnidae (vrátane šplháčikovitých - Rhabdornithidae)
***** čeľaď [[vodnárovité]] - Cinclidae
***** čeľaď [[drozdovité]] - Turdidae
***** čeľaď [[muchárovité]] - Muscicapidae
**** /-----/'''Passeroidea'''
***** čeľaď [[medosajovité]] - Promeropidae
***** čeľaď [[bobuliarovité]] - Dicaeidae
***** čeľaď [[nektárovkovité]] - Nectariniidae
***** čeľaď [[irenovité]] - Irenidae
***** čeľaď [[zelenáčikovité]] - Chloropseidae
***** čeľaď [[ružovcovité]] - Urocynchramidae
***** čeľaď [[ihličiarovité]] - Peucedramidae
***** čeľaď [[vrchárkovité]] - Prunellidae
***** čeľaď [[pletiarkovité]] - Ploceidae
***** čeľaď [[vdovkovité]] - Viduidae
***** čeľaď [[astrildovité]] - Estrildidae
***** čeľaď [[vrabcovité]] - Passeridae
***** čeľaď [[trasochvostovité]] - Motacillidae
***** čeľaď [[pinkovité]] - Fringillidae
***** čeľaď [[ostrohárkovité]] - Calcariidae
***** čeľaď [[kráskovité]] - Lamprospizidae
***** čeľaď [[horárikovité]] - Parulidae
***** čeľaď [[trupiálovité]] - Icteridae
***** čeľaď [[strnádkovité]] - Emberizidae
***** čeľaď [[strnádlikovité]] - Passerellidae
***** čeľaď [[kardinálovité]] - Cardinalidae
***** čeľaď [[tangarovité]] - Thraupidae
 
== Referencie ==
* Hackett, S.J., R.T. Kimball, S. Reddy, R.C.K. Bowie, E.L. Braun, M.J. Braun, J.L. Chojnowski, W.A. Cox, K-L. Han, J. Harshman, C.J. Huddleston, B.D. Marks, K.J. Miglia, W.S. Moore, F.H. Sheldon, D.W. Steadman, C.C. Witt, and T. Yuri (2008), A phylogenomic study of birds reveals their evolutionary history, Science 320, 1763-1767 ([http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/320/5884/1763])
* John H. Boyd III (2009) Aves—A Taxonomy in Flux 2.5 ([http://jboyd.net/Taxo/tree_aves.html])
* Don Roberson, Bird families of the world 9th edition ([http://creagrus.home.montereybay.com/list.html])
* G.P Ericson et al.: Diversification of Neoaves: integration of molecular sequence data and fossils ([http://www.senckenberg.de/files/content/forschung/abteilung/terrzool/ornithologie/neoaves.pdf])
* Gill, F., Wright, M. & Donsker, D. (2009). IOC World Bird Names (version 2.2) ([http://www.worldbirdnames.org/])
* Kovalik, P., Pačenovský, S., Čapek, M. & Topercer, J. (2009). Odporúčané slovenské názvoslovie vtákov sveta ([http://sites.google.com/site/vtakysk/osnv]) alebo ([http://www.vtaky.sk/index.php?page=nazvy])
* Alan P. Peterson, M.D.: Birds of the World - current valid scientific avian names. ([http://www.zoonomen.net/avtax/frame.html])
* The BirdLife checklist of the birds of the world with conservation status and taxonomic sources. ([http://www.birdlife.org/datazone/species/index.html])
* Tree of Life web project ([http://tolweb.org/tree/])
* The Clements Checklist of Birds of the World, 6th Edition ([http://www.birds.cornell.edu/clementschecklist])
 
[[Kategória:Vtáky]]
[[es:Neornithes]]
[[fr:Neornithes]]
[[gl:NeornithesAves modernas]]
[[he:עופות בתראים]]
[[hu:Neornithes]]
118 209

úprav