Volebný systém: Rozdiel medzi revíziami

Pridaných 26 bajtov ,  pred 13 rokmi
štylistika
(štylistika)
{{na úpravu}}
Výraz'''Volebný „volebnýsystém''' systém“je výraz, ktorý sa v odbornej literatúre ia publicistike používa v niekoľkých významoch. Volebný systém možno veľmi všeobecne definovať podľa klasických definícií systému: volebný systém je súhrn všetkých jednotlivcov a inštitúcií (vrátane vzťahov medzi nimi), ktoré sa zúčastňujú volieb. Takého chápanie býva charakterizované ako sociologické. V užšom, podľa niektorých autorov normatívnom význame je volebný systém súhrnom všetkých pravidiel či sociologických noriem, ktoré regulujú volebné vzťahy. Toto chápanie zužuje sociologickú víziu volebného systému vlastne len na časť jeho štruktúry, a to do značnej miery na tú časť, ktorá je ovplyvniteľná subjektívnym rozhodnutím.
 
Najčastejšie je však výraz „volebný systém“ používaný pre označenie najvšeobecnejších častí uvedeného normatívneho vymedzenia. Potom je za volebný systém považovaný súhrn pravidiel daných rozhodnutím či voľby prebehnú podľa väčšinového princípu alebo podľa princípu pomerného zastúpenia, či podľa iného princípu.
 
Výhodou väčšinového volebného systému je jeho jednoduchosť – kandidát, ktorý dostane najviac hlasov je zvolený. Tento systém uprednostňuje účelnosť pred spravodlivosťou vzhľadom k tomu, že jeho prostredníctvom sa ľahšie dosiahne parlamentnej a vládnej stability. Nevýhody: výsledok je často nespravodlivý a najviac sa táto nespravodlivosť odzrkadlí vo voľbách na výsledku malých stranách a strán s geograficky rovnomerne rozloženou podporou.
 
 
 
== Účinky volebných systémov ==
 
=== Zoznam bibliografických odkazov ===
*CABADA, L. – KUBÁT, M. et al. Úvod do studia politické vedy. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. ISBN 80-86-432-63-7.
*DANČIŠIN, V. O nedokonalosti volebných procedúr. Prešov: Reproma Prešov, 2005. ISBN 80-967171-8-1.
 
DANČIŠIN*KONČAL, V. O nedokonalostiBALITSKIY, volebnýchA. procedúrPolitológia. PrešovBratislava: Reproma PrešovSTU, 20052004. ISBN 80-967171227-82147-16.
*KREJČÍ, O. Kniha o volbách. Praha: Victoria Publishing, 1994. ISBN 80-85605-88-0.
 
KONČAL*ŘÍCHOVÁ, VB. Úvod BALITSKIY,do A.současné Politológiapolitologie. BratislavaPraha: STUPortál, 20042002. ISBN 80-2277178-2147628-64.
*SYLLOVÁ, J. Většinový volební systém v parlamentních volbách v různych státech. Studie č. 1.062, Dostupné na: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=26432
 
KREJČÍ, O. Kniha o volbách. Praha: Victoria Publishing, 1994. ISBN 80-85605-88-0.
 
ŘÍCHOVÁ, B. Úvod do současné politologie. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-628-4.
 
SYLLOVÁ, J. Většinový volební systém v parlamentních volbách v různych státech. Studie č. 1.062, Dostupné na: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=26432
[[Kategória:Volebné systémy]]
 
12 144

úprav