Štvordobý motor: Rozdiel medzi revíziami

Odobraných 3 093 bajtov ,  pred 12 rokmi
*4. '''výfuk''' - spaliny sú vytláčané piestom z valca do výfukového potrubia cez výfukový ventil
 
bla vbla orajr aerwrwa
== Priebeh skutočných taktov ==
Pre jednoduchšie pochopenie [[pracovný cyklus|pracovného cyklu]], v rôznych obrázkoch a [[animácia|animovaných]] schémach sa často používa zjednodušený predpoklad, že každý z taktov trvá polovicu otáčky [[kľukový hriadeľ|kľukového hriadeľa]] t.j. presne jeden [[zdvih (rozmer)|zdvih]] a začína a končí sa v [[úvrať|úvrati]] [[piest]]a. V skutočnosti tomu tak nie je.
Začiatok a koniec jednotlivých taktov riadi:
* otváranie a zatváranie kanálov [[rozvodový mechanizmus|rozvodu]]. Pre označenie týchto okamihov sa využíva poloha kľukového hriadeľa v [[stupeň (uhol)|stupňoch]] pred, alebo za príslušnou úvraťou.
* okamih zážihu, alebo vstreku paliva, ktoré sa tiež udávajú v stupňoch pred hornou úvraťou a nazývajú sa [[uhol predstihu zapaľovania]] a uhol [[predvstreku]].
* dynamické podmienky prúdenia, ktoré sú závislé na režime práce motora.
 
{{Hlavný článok|Časovanie rozvodu}}
 
''Nasávanie'', resp. plnenie (pri preplňovaných motoroch) trvá viac ako jeden zdvih (180°), pretože sací kanál sa otvára skôr ako piest dosiahne hornú úvrať a zatvára neskôr, ako dosiahne dolnú úvrať. Uhol otvorenia sacieho (plniaceho) kanálu môže prevýšiť 200°a dosiahnuť až 300° otočenia kľukového hriadeľa.
 
''Kompresia'' trvá od okamihu uzatvorenia sacích kanálov po okamih zážihu, alebo vstreku. Jej trvanie je kratšie ako zdvih a dosahuje len 120 až 150°. V skutočnosti môže vplyvom dynamických javov prúdiacej náplne vo väčšine režimov nastať prekrytie týchto taktov, pretože v okamihu, keď piest smeruje k hornej úvrati a sací ventil je ešte otvorený, je pred ventilom vyšší tlak ako vo valci, a zároveň s dopĺňaním objemu valca prebieha aj stláčanie jeho náplne. Za nevhodných podmienok keď je tlak pred ventilom nižší samozrejme môže dôjsť k opačnému javu, že náplň ktorá už bola vo valci sa vytlačí späť do nasávacieho potrubia.
 
''Spaľovanie'' sa neprejaví hneď po zapálení zmesi, alebo vstreknutí paliva, pretože chemické reakcie potrebujú istý čas na svoj rozvoj. Pri vznetových motoroch je tento čas tzv. [[prieťah vznietenia]] výrazne dlhší - 15° až 25°. Spaľovanie trvá určitý čas a v závislosti od režimu motora môže dohorievanie prebiehať aj hlboko počas expanzného zdvihu.
 
''Expanzia'' a spaľovanie sú navzájom prepojené. Pre oddelenie taktov na účely výpočtu a modelovania sa za začiatok expanzie považuje okamih, keď sa vo valci dosiahne maximálny tlak. ''Expanzia'' končí otvorením výfukového kanálu, ktorý sa otvára ešte pred dosiahnutím dolnej úvrate.
 
''Výfuk'' môže začínať v extrémnych prípadoch až 60° pred dolnou úvraťou a končiť až 80° po hornej úvrati takže trvá viac ako jedne zdvih. Môže trvať 190° až 320°. Ešte kým je výfukový ventil otvorený, otvára sa súčasne sací ventil a vytvára sa interval prekrytia ventilov, ktorý môže trvať až 120°.
 
nebavi ma to
Anonymný používateľ