Charta základných práv Európskej únie: Rozdiel medzi revíziami

 
== Záväznosť Charty ==
Po vstupe [[Zmluva o Ústave pre Európu|Ústava pre Európu]] 1.12.2009 do platnosti sa stala právne záväznou aj Charta základných práv Únie. Charta je samostatný dokument, na ktorý sa odkazuje v [[Lisabonská zmluva|Lisabonskej zmluve]]ktorý má mať rovnakú právnu váhu ako zakladajúce zmluvy.
Charta základných práv únie zatiaľ nie je právne záväzná. Má len povahu nezáväznej deklarácie, podobne ako [[Všeobecná deklarácia ľudských práv]]. Ak by [[Zmluva o Ústave pre Európu|Ústava pre Európu]] bola vstúpila do platnosti, stala by sa právne záväznou aj Charta základných práv Únie ako jej druhá časť. V súčasnosti, ako je aj vyššie uvedené, je Charta priložená ako protokol k [[Maastrichtská zmluva|Zmluve o Európskej únii]] a k [[Rímske zmluvy|Zmluve o fungovaní Európskej únie]] v [[Lisabonská zmluva|Lisabonskej zmluve]]. Ak vstúpi [[Lisabonská zmluva]] do platnosti, stane sa Charta právne záväznou a bude fakticky súčasťou vnútroštátneho práva členských štátov [[Európska únia|Európskej únie]]. V článku 51 Charty sa však uvádza, že jej ustanovenia sú adresované inštitúciám Únie a organizáciám ňou zriadeným ako aj členským štátom len pri implementácii práva Únie. Zároveň zdôrazňuje, že nie je možné ustanoveniami Charty rozširovať právomoc Únie nad rámec určený zakladajúcimi zmluvami. Členské štáty sú viazané jej obsahom teda len pri implementácií práva Európskej únie. To vyústilo do obavy o jej nedostatočnú vymožiteľnosť, keďže osoby nemôžu žalovať krajinu za porušenie ktoréhokoľvek ustanovenia Charty ak tak krajina urobí pri tvorbe a realizácií vlastných zákonov. Úplnú výnimku si však vyrokovalivymohli [[Veľká Británia]] , [[Poľsko]] a [[Česká republika]]. Pre tieto tri štáty sa Charta nebudenestala právne záväzná anizáväznou po nadobudnutí platnosti [[Lisabonská zmluva|Lisabonskej zmluvy]] 1.12.2009.
 
== Externé odkazy ==
Anonymný používateľ