Heterosexualita: Rozdiel medzi revíziami

d
d
d (Revízia 2372659 používateľa Stejda Klicpera (diskusia) bola vrátená)
d (d)
Pojem ''heterosexuálny'' je hybridom gréckeho slova ''heteros'' (iný, rôzny) a latinského podstatného mena ''sexus'' (pohlavie), doslova by znamenalo ''rôznopohlavný''. Prvé známe použitie tohoto slova pochádza z textu publikovaného anonymne v roku [[1869]], ktorého autorom bol v Rakúsku narodený Maďar [[Karl-Maria Kertbeny]].
 
'''Heterosexualita''', niekedy nazývaná tiež '''heterosexuálna orientácia''', '''heterosexuálna preferencia''', '''heterosexuálne zameranie''', '''heterosexuálne založenie''') v lekárskom (psychiatrickom) a sexuologickom význame je prevažujúce alebo výhradné [[eros|erotická]] citlivosť ([[reaktivita]]) voči osobám opačného [[pohlavie|pohlavia]], ktorá sesa spravidla prejavuje citovou náklonnosťou, intenzívnejším prežívaním alebo potrebou citovo významných vzťahov k osobám opačného pohlavia, schopnosťou sa do nich zamilovať, obvykle tiež špecificky vyššou genitálnou reaktivitou alebo túžbou po fyzickej blízkosti alebo [[orgazmus|orgazmických]] aktivitách vo vzťahu k nim.
 
Nejbežnejšími typmi heterosexuality sú ženská [[androfília]] a mužská [[gynekofília]] ([[gynofília]]). V teoretickom modeli, ktorý rozlišuje len dve erotické zamerania, teda len sexuálnu orientáciu, býva pod pojmom heterosexuality zaraďované i [[pedofília|pedofilné]] erotické zameranie na osoby opačného pohlavia. Heterosexualita sesa obvykle kladie do protikladu k [[homosexualita|homosexualite]], prípadne tiež ku [[bisexualita|bisexualite]].
 
Pojem '''heterosexualita''' je často používaný i pre tzv. '''heterosexuálne správanie'''. Heterosexuálne správanie sa zvyčajne označuje ako [[orgazmus|orgazmická]] aktivita medzi príslušníkmi opačného pohlavia, a to spravidla bez ohľadu na to, či je prejavom heterosexuality ako založenie, prejavom spoločenskej konformity alebo prejavom nedominantnej erotickej reaktivity. Niekedy sú za heterosexuálne správanie považované i ďalšie prejavy, ktoré sú v príslušnom kultúrnom prostredí a kontexte považované za znak heterosexuálnej [[identita|identity]], napríklad manželstvo, vzájomné [[súžitie]], nežnosť, fyzická alebo duševná [[intimita]], intenzívne [[priateľstvo]] apod.
 
'''Heterosexualita''' ako pojem býva vnímaná tiež ako '''heterosexuálna identita''', teda v súvislosti s tým, že osoba sa k tomuto pojmu ([[konštrukt]]u) buď sama prihlási, alebo je ním označená a sú jej tým priradené [[prezentáciaceprezentácia|prezentačné]] [[stereotyp]]y ([[konotácie]]), ktoré sú na pojem naviazané. V tomto zmysle heterosexualita nie je vrodená, ale historicky a kultúrne podmienená. Ako pojem vznikla až koncom 19. storočia.
 
== Biológia a psychológia heterosexuality ==
Určiť zastúpenie heterosexuality v ľudskej spoločnosti je veľmi zložitá úloha. Problémom býva už metodologické podloženie výskumu. Výskumy zvyčajne môžu podchytiť výskyt určitých druhov fyziologických reakcií, správania alebo sebaponímania, ktoré bývajú považované za príznačné pre heterosexualitu, avšak nie pre jej podstatu.
 
Pre potreby výskumu je nutné najprv vymedziť heterosexualitu (pričom spravidla býva obmedzená porovnateľnosť s výskumami vychdázajúcimivychádzajúcimi z inej definície), je nutné takisto vziať do úvahy nejednoznačný vzťah medzi orientáciou a správaním (pričom výskumy môžu zachytiť len vybrané správanie); pretože výskumy sa uskutočňujú dotazovanímna náhodnej vzorkyvzorke populácie, úlohu tu hrá i citlivosť tejto témy pre opýtaných a v neposlednej rade i ich sebauvedomenie v oblasti sexuálnej orientácie. Heterosexualitu je možné len s ťažkosťami odlíšiť od obyčajného bezproblémového prijatia zvyčajného spôsobu života. I osoby, ktoré sú bisexuálne, nevyhranené alebo osoby s malou erotickou reaktivitou sa zvyčajne identifikujú ako heterosexuálne.
 
=== Heterosexualita rastlín a zvierat ===
V niektorých krajinách sú v právnom poriadky uvedené i niektoré ďalšie menej oficiálne formy vzťahu, napríklad vzťah [[druh (právo)|druh]] – družka (Slovensko, Česko) alebo pakt občianskej solidarity (Francúzsko).
 
V krajinách západnej (euroamerickej) právnej kultúry zväzky a spolužitie osôb akéhokoľvek pohlavia spadajú pod všeobecné základné práva a slobody človeka a je možné zúčastniť sa na nich i bez štátnej evicencieevidencie, regulácie alebo podpory.
 
[[Kategória:Sexualita]]
56 284

úprav