Muráň (hrad): Rozdiel medzi revíziami

 
== Prístup ==
Východiskom na výstup k hradu je chata Zámok (843 m) v sedle pod hradom. Od nej vedie okolo Coburgovho pamätníka z roku 1883 priamo na hrad krátke, ale strmé (cca 90 m) stúpanie po červeno značenom chodníku,. vedúcomPrevýšenie z obcechaty Muráňna okolohrad chatyje horeasi 90 metrov. Pár desiatok metrov pred záverečnou časťou výstupu na hrad. Celkovésa prevýšenienachádza tejtomalá cestyplošina jes okolopamätnou 540doskou m.bývalému Oveľasprávcovi menšieCHKO stúpanieMuránska (kplanina, chatektorý ccav 200týchto m)miestach jezahynul. potrebnéV prekonaťtýchto pomiestach žltejbol značkev zominulosti sedlavybudovaný Prednávýťah Hora- škripec, začínajúcejpomocou priktorého odbočkedopravovali do rovnomennejhradu obcevšetok materiál. ĎalšiaCesta cestaodtiaľto stúpa k chatemiestu jepred modrávstupnou bránou do hradu, začínajúcakde poniže sedlav Javorinka.skale Jevytesané takmerpravidelné bezžliabky, prevýšeníslúžiace ana ľahkoupevnenie zjazdnádrevených ajtrámov pre rekreačných cyklistovschody, akurátktorých hroznetu nudná.údajne Dobolo zoznamuvyše prístupových100. ciestK eštechate patrísa červeno značenádostať Rudnáviacerými magistrálaspôsobmi. vedúcaNajprirodzenejším zje Muránskejspomínaná Hutyčervená značka, ktorá saspája napájahrad nas modrúobcou asiMuráň 1a kmcestou predna Veľkouchatu Lúkouprekonáva prevýšenie cca 450 m. DoOveľa tohtomenšie boduprevýšenie stúpaje Rudnápotrebné magistrálaprekonať okolopo 200žltej metrovznačke tichýmzo údolím.sedla PárPredná desiatokHora, metrovzačínajúcej predpri záverečnouodbočke časťoudo výstupurovnomennej naobce. hradĎalšia saprístupová nachádzacesta maláje plošinamodrá, sprichádzajúca pamätnouk doskouchate bývalémuspopod správcovisedla CHKOJavorinka. MuránskaJe planina,takmer ktorýbez vprevýšení týchtoa miestachľahko zahynul.zjazdná Vaj týchtopre miestachrekreačných bolcyklistov, vakurát minulostihrozne vybudovanýnudná. výťahOd -chaty škripec,pokračuje pomocousúbežne ktoréhos dopravovaličervenou dolu do hraduobce všetok materiálMuráň. OdtiaľtoDo začínazoznamu cestaprístupových znovaciest stúpaťešte kpatrí miestučerveno tesneznačená podRudná vstupnoumagistrála bránouprichádzajúca dotichým hraduúdolím z Muránskej Huty, kdektorá sa vnapája skalena vytesanémodrú pravidelnéasi žliabky,1 slúžiacekm napred upevnenieVeľkou drevenýchLúkou. trámovPrevýšenie prez schody,Muránskej ktorýchHuty tu(703 údajnem) bolodo vyšespojenia 100s modrou je okolo 200 metrov.
 
== Okolie ==
Anonymný používateľ