Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov: Rozdiel medzi revíziami

d
aktualizácia - 65. zasadnutie VZ OSN; ďalšie drobné úpravy
d (číslovanie zasadnutí VZ OSN)
d (aktualizácia - 65. zasadnutie VZ OSN; ďalšie drobné úpravy)
== Zasadnutia a schôdze ==
 
Valné zhromaždenie sa schádza na výročných zasadnutiach. Podľa čl. 1 Rokovacieho poriadku Valného zhromaždenia <ref>[[http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/520/rev.17&Lang=E Rokovací poriadok VZ OSN]] {{eng}}</ref> Zasadnutiezasadnutie Valného zhromaždenia začína vždy v utorok tretieho týždňa septembra roku a trvá približne rok. Takémuto zasadnutiu Valného zhromaždenia sa hovorí aj riadne zasadnutie. Zasadnutia (riadne zasadnutia) Valného zhromaždenia sa označujú poradovým číslom. Z tohto poradového čísla nepriamo vyplýva aj "vek" [[Organizácia Spojených národov|OSN]]. V súčasnosti sa koná 64. zasadnutie Valného zhromaždenia. (od [[14. september]]a [[2010]]) sa začínakoná 65. zasadnutie Valného zhromaždenia ''([[Organizácia Spojených národov|OSN]] má tento rok skutočne 65 rokov)''.
 
Valné zhromaždenie sa môže zísť aj na mimoriadnom zasadnutí.
== Organizácia ==
 
Valné zhromaždenie si volí na každé zasadnutie predsedu a 21 podpredsedov zohľadňujúc pritom spravodlivé regionálne zastúpenie. V súčasnosti je predsedom Valného zhromaždenia (aktuálneho 6465. zasadnutia) [[AliJoseph Abdussalam Treki|veľvyslanec Ali Abdussalam TrekiDeiss]] zzo [[LíbyaŠvajčiarsko|LíbyeŠvajčiarska]].
 
=== Výbory ===
== Hlasovanie ==
 
Valné zhromaždenie prijíma rozhodnutia hlasovaním. Z hľadiska väčšiny potrebnej na prijatie rozhodnutie pozná rokovací poriadok dva druhy rozhodnutí. Na torozhodnutie je potrebná väčšina
*najmenej dvedvoch tretinytretín z prítomných a hlasujúcich členov pri rozhodovaní o odporúčaniach o udržaní medzinárodného mieru a bezpečnosti, o voľbách nestálych členov Bezpečnostnej rady, voľby členov Hospodárskej a sociálnej rady, o voľbách členov Poručenskej rady, o prijímaní nových členov, o pozastavení práv spojených s členstvom a o vylúčení z OSN, o otázkach týkajúcich sa činnosti poručenskej správy a o rozpočtových otázkach a
*nadpolovičnánadpolovičnej väčšinaväčšiny prítomných a hlasujúcich členov pri rozhodovaní o ostatných veciach.
 
Kvórum pre rozhodovanie je upravené v Rokovacom poriadku iba nepriamo. Podľa čl. 67 Rokovacieho poriadku predseda Valného zhromaždenia môže otvoriť plenárnu schôdzu, ak je prítomná aspoň '''''jedna tretina''''' členov Valného zhromaždenia a, ďalej, na účely prijatia rozhodnutia sa podľa toto istého čl. 67 Rokovacieho poriadku môže vyžadovať prítomnosť '''''väčšiny členov'''''. Z hľadiska posudzovania väčšiny hlasov potrebných na prijatie rozhodnutia je však dôležitejší pojem '''''prítomní a hlasujúci členovia'''''. Čl. 86 Rokovacieho poriadku rozumie pod pojmom ''prítomný a hlasujúci člen'' takého člena, ktorý hlasuje za alebo proti. Člen Valného zhromaždenia, ktorý sa zdržal hlasovania, sa považuje za nehlasujúceho a teda pri posudzovaní väčšiny sa nepočíta.
 
== Referencia ==
604

úprav