Kódovanie (informatika): Rozdiel medzi revíziami

Ako čísla s pohyblivou rádovou čiarkouexponent. Napr.: číslo 126,567 je uložené ako 126567.10<sup>-3</sup>. V našom prípade je mantisa 126567 a exponent -3. Obe tieto hodnoty sú uložené samozrejme v priamom kóde a majú 1 bit vyhradený pre znamienko.
ahoooj
asdfkajhsdfkjashdfjkahskjfahkshfaklsjhfdAKSDHFALKJSFDHLAKJSHDFLAKJSDHF
 
== Kódovanie znakov ==
Anonymný používateľ