Kódovanie (informatika): Rozdiel medzi revíziami

Ako čísla s pohyblivou rádovou čiarkouexponent. Napr.: číslo 126,567 je uložené ako 126567.10<sup>-3</sup>. V našom prípade je mantisa 126567 a exponent -3. Obe tieto hodnoty sú uložené samozrejme v priamom kóde a majú 1 bit vyhradený pre znamienko.
omgwrflol
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NUDA NUDA
NUDA NUDA
NUDA NUDA
NUDA NUDAvvv
NUDA NUDA
NUDA NUDA
NUDA NUDA
NUDA NUDA
NUDA NUDA
NUDA NUDA
NUDA NUDA
NUDA NUDA
NUDA NUDA
NUDA NUDA
NUDA NUDA
 
== Kódovanie znakov ==
Anonymný používateľ