Svaly dolnej končatiny: Rozdiel medzi revíziami

Pridaných 85 bajtov ,  pred 15 rokmi
chýba zhrnutie úprav
 
*M.psoas major
O:PriecnePriečne vybezkyvýbežky poslednehoposledného hrudnehohrudného a lumbalneholumbálneho stavca
U:trochanter minor
F:dolezitydôležitý pri chodzichôdzi,flexia chrbtice,addukcia
*M.psoas minor
LeziLeží ventromedialnejv entromediálnej strane m.psoas major.CastoČasto je len zachovanazachovaná ako lesklalesklá plochaplochá slachašľacha
*M.iliacus
O:fossa iliaca
U:trochanter minor
F:ventralnaventrálna flexia v bedrovom klbekĺbe
 
=== Zadná skupina ===
 
*M.gluteus maximus
O:os sacrum,vonkajsejvonkajšej plochy lopatky bedrovej kosti,kostrckostrč
U:pod trochanter major
F:abdukcia,addukcia,udrziavaudržiava sklon panvy v stoji a pri chodzichôdzi
*M.gluteus minimus a medieus
O:vonkajsejvonkajšej plochy lopatky bedrovej kosti
U:trochanter major
F:flexia,extenzia
O:tuber ischiadicum
U:crista intertrochanterica
F:vonkajšia rotácia
F:vonkajsia rotacia
*M.gemellus superior
O:spina ossis ischi
U:trochanter major
F:vonkajšia rotácia
F:vonkajsia rotacia
*M.gemellus inferior
O:tuber ischiadicum
U:trochanter major
F:vonkajšia rotácia
F:vonkajsia rotacia
*M.obturatorius externus
*M.obturatorius internus
O:foramen obturatum
U:fossa trochanterica
F:vonkajšia rotácia
F:vonkajsia rotacia
*M.tensor fasciae latae
O:spina iliaca anterior superior
U:m.gluteus maximus
F:flexia abdukcia v bedrovom klbekĺbe
*M.piriformis
O:Facies anterior ossis sacri
U:trochanter major
F:vonkajšia rotácia
F:vonkajsia rotacia
 
== Svaly voľnej časti dolnej končatiny ==
O:spina iliaca anterior superior
U:tuberositas tibie
F:flexia kolena,vnutorna rotaciavnútorná rotácia tibie
*M.quadriceps femoris
1.m.rectus femoris O:spina iliaca anterior inferior
2.m.vastus medialis O:linea aspera
3.m.vastus lateralis O:Linea aspera
4.m.vastus medius O:ventralnaventrálna plocha femuru
U:patella,ligamentum patellae kt.sa upinaupína na tuberositas tibie
F:zucastnujuzúčastňujú sa pri chodzichôdzi
*M.articularis genus
 
 
*M.gracilis
O:DolneDolné rameno ossis pubis
U:linea aspera
F:addukcia bedra
O:synfyzy
U:linea aspera
F:vonkajšia rotácia
F:vonkajsia rotacia
*M.adduktor brevis
O:synfyza
U:pes anserinus
F:vnútorná rotácia
F:vnutorna rotacia
*M.adduktor magnus
O:tuber ischiadicum
U:linea aspera
F:vonkajšia rotácia
Fvonkajsia rotacia
*M.pectineus
O:pecten ossis pubis
U:trochanter minor
F:vonkajšia rotácia
F:vonkajsia rotacia
 
==== Zadná skupina ====
O:tuber ischiadicum
U:pes anserinus
F:vnútorná rotácia
F:vnutorna rotacia
*M.semimembranosus
O:tuber ischiadicum
U:medialnymediálny condylus tibie
F:vnútorná rotácia
F:vnutorna rotacia
*M.biceps femoris
Ma dve hlavy:caput longum O:tuber ischiadicum
caput breve O:linea aspera
U:caput fibulae
F:vonkajsiavonkajšia rotaciarotácia kolena
 
=== Lýtkové svaly ===
O:caput fibulae
U:1.a5.metatarz
F:zdvihaniezdvíhanie vonkajsiehovonkajšieho okraja nohy
 
==== Predná skupina ====
 
*M.tibialis anterior
O:laterarnylaterárny bok tibie
U:os cuneiforme,palcovy palcový metatarz
F:supinacia
*M.extensor digitorum longus
O:membrana interossea
U:koncovekoncové clankyčlánky 2a2. a 5. prst
F:extenzia prstov
*M.extensor hallucis longus
O:strednastredná tretina fibuly
U:druhydruhý clanokčlánok palca
F:extenzia palca
 
*M.extensor hallucis longus
 
==== Svaly na ploskeploške nohy ====
 
* Svaly palcovej skupiny
5 177

úprav