Lubomír Emil Havlík: Rozdiel medzi revíziami

→‎Dielo: doplnění díla
(→‎Dielo: doplnění díla)
 
* Staří Slované v rakouském Podunají v 6.- 12. století 1963)
* Velká Morava a středoevropští Slované (Praha, 1963, 1964)
* Dukljanská kronika a Dalmatská legenda (1976)
* Morava v 9. až 10. století (Praha, 1978)
* Přehledné dějiny Byzance (Brno, 1971, 1979)
* Dějiny středověké Gruzie (Brno, 1980)
* Slovanské státní útvary raného středověku (Praha, 1987)
* Kronika o Velké Moravě (1987, 1992, 1993)
* Moravské letopisy : dějiny Moravy v datech (Brno, 1993)
* Svatopluk Veliký, král Moravanů a Slovanů (Brno, 1994)
* Počátky historického Znojemska (Vlastivědný věstník moravský 7, 1952)
* O vzniku moravského státu (Vlastivědný věstník moravský 9, 1954)
* Znojmo : z minulosti města a jeho památek (Brno, 1956)
* Magnae Moraviae fontes historici /Prameny k dějinám Velké Moravy/ (Brno, 1971)
* Magnae Moraviae Fontes Historici (Brno, 1966-1977)
* Geneze feudální společnosti a státu ve slovanském prostředí (Praha, 1987)
* Znojmo v době knížecí (In: Ročenka Státního okresního archivu ve Znojmě, Znojmo 1990)
* Život a utrpení Rostislava, krále Moravanů (In: Moravský historický sborník, Brno 1995)
* Dějiny královského města Znojma a Znojemského kraje (Brno, 1999)
* Morava - k státoprávnímu postavení země v průběhu věků (Brno 1990)
* Privilegia, smlouvy, ústavy, zákony, ustanovení, usnesení a další akty, dokládající státoprávní samosprávné a územně-správní postavení Moravy v minulosti (Brno 1991)
 
{{Biografický výhonok}}
Anonymný používateľ