Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov: Rozdiel medzi revíziami

d
Robot: Changing template: Reflist; kozmetické zmeny
d (Robot: Changing template: Reflist; kozmetické zmeny)
[[Súbor:UN General Assembly hall.jpg|thumb|Rokovacia miestnosť VZ OSN v New Yorku]]
'''Valné zhromaždenie''' je jedným z [[Organizácia Spojených národov#Hlavn.C3.A9_orgA9 org.C3.A1ny_OSNA1ny OSN|hlavných orgánov OSN]]. Valné zhromaždenie sa skladá zo zástupcov všetkých členských štátov [[Organizácia Spojených národov|OSN]]. Každý členský štát môže mať vo Valnom zhromaždení najviac piatich zástupcov. Vo Valnom zhromaždení sú zastúpení tiež stáli pozorovatelia, ktorí nie sú členmi [[Organizácia Spojených národov|OSN]].
 
== Právomoci ==
Valné zhromaždenie si môže zriaďovať orgány ako uzná za vhodné. Podľa rokovacieho poriadku sú stálymi orgánmi okrem predsedu a podpredsedov tiež Všeobecný výbor a Mandátový výbor a šesť hlavných výborov. Hlavnými výbormi sú
 
* '''Výbor pre odzbrojenie a medzinárodnú bezpečnosť''' (Prvý výbor)
* '''Hospodársky a finančný výbor''' (Druhý výbor)
* '''Sociálny, humanitárny a kultúrny výbor''' (Tretí výbor)
* '''Špeciálny politický a dekolonizačný výbor''' (Štvrtý výbor)
* '''Administratívny a rozpočtový výbor''' (Piaty výbor) a
* '''Právny výbor''' (Šiesty výbor)
 
'''Všeobecný výbor''' je zložený z predsedu a podpredsedov Valného zhromaždenia a predsedov hlavných výborov. Predsedom Všeobecného výboru je predseda Valného zhromaždenia. Na schôdzach Všeobecného výboru sa môžu zúčastniť bez hlasovacieho práva aj predsedovia iných výborov zriadených Valným zhromaždením. Všeobecný výbor má teda 28 členov s hlasovacím právom.
 
Valné zhromaždenie prijíma rozhodnutia hlasovaním. Z hľadiska väčšiny potrebnej na prijatie rozhodnutie pozná rokovací poriadok dva druhy rozhodnutí. Na rozhodnutie je potrebná väčšina
* najmenej dvoch tretín z prítomných a hlasujúcich členov pri rozhodovaní o odporúčaniach o udržaní medzinárodného mieru a bezpečnosti, o voľbách nestálych členov Bezpečnostnej rady, voľby členov Hospodárskej a sociálnej rady, o voľbách členov Poručenskej rady, o prijímaní nových členov, o pozastavení práv spojených s členstvom a o vylúčení z OSN, o otázkach týkajúcich sa činnosti poručenskej správy a o rozpočtových otázkach a
* nadpolovičnej väčšiny prítomných a hlasujúcich členov pri rozhodovaní o ostatných veciach.
 
Kvórum pre rozhodovanie je upravené v Rokovacom poriadku iba nepriamo. Podľa čl. 67 Rokovacieho poriadku predseda Valného zhromaždenia môže otvoriť plenárnu schôdzu, ak je prítomná aspoň '''''jedna tretina''''' členov Valného zhromaždenia a, ďalej, na účely prijatia rozhodnutia sa podľa toto istého čl. 67 Rokovacieho poriadku môže vyžadovať prítomnosť '''''väčšiny členov'''''. Z hľadiska posudzovania väčšiny hlasov potrebných na prijatie rozhodnutia je však dôležitejší pojem '''''prítomní a hlasujúci členovia'''''. Čl. 86 Rokovacieho poriadku rozumie pod pojmom ''prítomný a hlasujúci člen'' takého člena, ktorý hlasuje za alebo proti. Člen Valného zhromaždenia, ktorý sa zdržal hlasovania, sa považuje za nehlasujúceho a teda pri posudzovaní väčšiny sa nepočíta.
 
== Referencia ==
{{reflistReferencie}}
 
== Externé odkazy ==
74 532

úprav