Jozef Dekret-Matejovie: Rozdiel medzi revíziami

Absolvoval piaristické gymnázium v [[Brezno|Brezne]] a v roku 1787 nastúpil do lesnej služby, najprv ako nádenník, potom pomocný horár a horár. V roku 1807 bol vymenovaný za hlavného horára a v roku 1809 za lesného sudcu v Brezne. V tom čase uskutočňoval vymeriavanie pozemkov a vypracoval štatút lesných osád v okolí [[Čierny Hron|Čierneho Hrona]], ktorý platil ďalších takmer 150 rokov.
 
V roku [[1825]] pozval robotníkov z oblasti rakúskeho Štajerska, aby naučili miestnych konzervatívnych drevorubačov používať nové metódy ťažby dreva a predovšetkým prekonali ich odpor k rúbaniupráci pílamis pílou..
 
Hlavnou Decrettovou zásluhou však nie je zefektívnenie ťažby, ale plánovité zalesňovanie hôr, zdevastovaných niekoľkými storočiami ťažby dreva pre potreby miestneho rozvinutého baníctva, hutníctva a sklárstva. Dovtedy sa odlesňovanie bránilo len úradným obmedzovaním ťažby dreva a zákazmi pasenia kôz na holinách. Zalesňovanie inak ako prirodzenou cestou (náletmi) bolo neznáme. Decrettovi sa podarilo presadiť plánovitú výsadbu a sám ju aktívne realizoval.
Anonymný používateľ