Meditácia: Rozdiel medzi revíziami

chýba zhrnutie úprav
'''Kresťanská meditácia''' je modlitba srdca. Súvisí s duchovnou múdrosťou, ktorá bytostne patrí ku kresťanstvu. Ťažisko v nej sa presúva od myslenia k srdcu, k prítomnosti Božej v nás. V meditácii obraciame našu pozornosť od nás ku Kristovi. Meditácia je kontemplatívny spôsob modlitby.
V ranej cirkvi slovo "meditare" znamenalo nemyslieť analytickým spôsobom, ale opakovať, "žuť", "prevracať" v srdci. Až neskôr v dobe scholastiky nadobudlo slovo meditácie viac intelektuálny zmysel: myslieť, analyzovať, premýšľať. A tak modlitba srdca uvoľnila cestu mentálnej modlitbe.
Treba si uvedomiť, že '''meditácia''' vo svojom pôvodnom význame '''nie je premýšľanie o Bohu''', ale''' prebývanie v Božej prítomnosti.'''
Stručne sa dá povedať, že podstatou meditácie je veta '''sv. apoštola Pavla z listu Galaťanom''': ''"Nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus."''
 
Meditácia je predmetom úvah špeciálnovedných (psychologických, medicínskych atď.) a filozofických disciplín, teológie, náboženstva a umeleckého líčenia, ale aj pseudovedeckého, pseudofilozofického a pseudonáboženského gýču. Najčastejšie sa rozlišuje:
19

úprav