Rýchlostná cesta: Rozdiel medzi revíziami

Pridaných 430 bajtov ,  pred 10 rokmi
chýba zhrnutie úprav
[[Obrázok:Dopravná značka IP22a.svg|right|thumb|Dopravná značka označujúca rýchlostnú cestu]]
 
'''Rýchlostná cesta''' (podľa zákona č. 8/2009 v spojení s §4a zákona č. 135/1961 - pozri nižšie) alebo '''cesta pre motorové vozidlá''' je (podľa §4aSTN zákona736100) č.cesta 135/1961pre Zb.motorové ) je pozemná komunikáciavozidlá s obmedzeným pripojením a prístupom, vyhradená lenna prepremávku [[Motorovémotorových vozidlo|motorové vozidlá]]vozidiel s určenoukonštrukčnou povolenou [[Rýchlosť|rýchlosťou]] podľaurčenou osobitnéhoplatnými predpisupravidlami (vcestnej súčasnosti zákon č. 8/2009 Z.z.)premávky, s [[Mimoúrovňová križovatka|mimoúrovňovými]], výnimočne úrovňovými kríženiamikrižovaniami a križovatkami s ostatnými komunikáciami. Podľa toho istého zákona sa na účely dopravy ako cesta pre motorové vozidlá môže označiť aj polovičný profil diaľnice. Ďalšie definície pozri dole.
 
Od [[diaľnica|diaľnice]] sa cesta pre motorové vozidlá odlišuje niektorými parametrami, napríklad menším povoleným polomerom zákrut, maximálnou povolenou rýchlosťou a podobne. Podľa zákona 135/1961 Zb. v platnom znení, zákona 8/2009 Z.z. a vyhlášky 9/2009 Z.z. sa rýchlostná cesta značí symbolom R.
 
==Definície a termíny v slovenskom práve ==
==Podľa zákona 8/2009 Z.z. ==
===Podľa zákona č. 135/1961 Z.z. ===
Podľa §4a zákona č. 135/1961 Zb. je '''cesta pre motorové vozidlá''' (resp. v spojení so zákonom 8/2009 Z.z. zrejme alternatívne '''rýchlostná cesta''' - pozri nižšie) pozemná komunikácia s obmedzeným pripojením a prístupom vyhradená len pre [[Motorové vozidlo|motorové vozidlá]] s určenou povolenou [[Rýchlosť|rýchlosťou]] podľa osobitného predpisu (v súčasnosti zákon č. 8/2009 Z.z.) s [[Mimoúrovňová križovatka|mimoúrovňovými]], výnimočne úrovňovými kríženiami a križovatkami s ostatnými komunikáciami. Podľa toho istého zákona sa na účely dopravy ako cesta pre motorové vozidlá môže označiť aj polovičný profil diaľnice.
 
===Podľa zákona 8/2009 Z.z. ===
Z hľadiska cestnej premávky je rozhodujúci zákon č. 8/2009 Z.z., ktorý nahradil zákon 315/1996 Z.z.:
* Zákon 315/1996 Z.z. (rovnako ako všetky ostatné zákony do roku 2009 na rozdiel od technických noriem) používal výlučne termín "cesta pre motorové vozidlá" a tento pojem na svoje účely definoval ako cestu označenú značkou "cesta pre motorové vozidlá".
* Zákon 8/2009 Z.z. nahradil vo svojom texte (podobne je tomu vo vykonávacom predpise 9/2009 Z.z.) termín "cesta pre motorové vozidlá" termínom '''rýchlostná cesta''' . Zákon 8/2009 navyše (a) obsahuje paragraf, ktorý hovorí ''Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem "cesta pre motorové vozidlá", rozumie sa tým "rýchlostná cesta" '', (b) do zákona 315/1996 Z.z. vsúva časti textu obsahujúce spojenie "rýchlostná cesta", (c) necháva (však) bez zmeny samotný paragraf §4a 135/1996 Z.z. a tým aj v ňom obsiahnutý názov "cesta pre motorové vozidlá", (d) pojem "rýchlostná cesta" (na rozdiel od staršieho zákona 315/1996 Z.z.) vôbec priamo nedefinuje. Úmysel bol, zdá sa, nahradiť paušálne pojem "cesta pre motorové vozidlá" pojmom "rýchlostná cesta" (s cieľom zjednotiť terminológiu zákonov s terminológiou technických noriem), výsledok však je pri danej formulácii textu predpis, podľa ktorého sa pojmom cesta pre motorové vozidlá najnovšie "rozumie" pojem rýchlostná cesta, ale tento pojem "rýchlostná cesta" nie je v zákone definovaný.
 
==PodľaDefinície a termíny podľa technických noriem ==
'''Rýchlostná cesta''' alebo '''cesta pre motorové vozidlá''' je podľa STN 736100 cesta pre motorové vozidlá s obmedzeným pripojením a prístupom, vyhradená na premávku motorových vozidiel s konštrukčnou rýchlosťou určenou platnými pravidlami cestnej premávky, s mimoúrovňovými, výnimočne úrovňovými križovaniami a križovatkami. Pojem "rýchlostná cesta" sa vyskytuje v novších [[Slovensko|slovenských]] technických normách z oblasti [[Cesta|ciest]] od roku [[1985]] ako (takmer) ekvivalent vyššie uvedeného pojmu "cesta pre motorové vozidlá", ktorý výlučne používa slovenské právo (stav [[2007]]). Technické normy uprednostňujú názov rýchlostná cesta. V bežných textoch sa často možno nesprávne stretnúť s nahradením pojmu rýchlostná cesta pojmom [[rýchlostná komunikácia]]; takýto pojem sa však v technických normách nevyskytuje a vyskytuje sa len staršej vyhláške v širšom význame než rýchlostná cesta.
 
131 809

úprav