Príslopský potok (prítok Valaského potoka): Rozdiel medzi revíziami