Intenzita elektrického poľa: Rozdiel medzi revíziami

gram. chyba - z "U je elektrická napätie" na "U je elektrické napätie".
(Pridanie vyjadrenia el intenzity a vysvetlenie jednotky volt na meter)
(gram. chyba - z "U je elektrická napätie" na "U je elektrické napätie".)
Vyjadrenie intenzity vyplývajúcej z elektrického potenciálu homogénneho elektrického poľa medzi dvoma opačne nabitými(+,-) doskami kondenzátora.
 
''Výpočet:'' <math>E = \frac {U}{d} </math>, kde ''U'' je elektrickáelektrické napätie, ''d'' je vzdialenosť medzi doskami
[''V.m<sup>-1</sup>'']
 
Anonymný používateľ