Meditácia: Rozdiel medzi revíziami

chýba zhrnutie úprav
Treba si uvedomiť, že '''meditácia''' vo svojom pôvodnom význame '''nie je premýšľanie o Bohu''', ale''' prebývanie v Božej prítomnosti.'''
Stručne sa dá povedať, že podstatou meditácie je veta '''sv. apoštola Pavla z listu Galaťanom''': ''"Nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus."''
V bibliiBiblii Ježiš zdôrazňoval, že modlitba sa deje vo vnútri srdca a že k nej netreba veľa slov, lebo Boh Otec sám vie, čo potrebujeme.
Meditácia očisťuje srdce, tak, aby sme videli Boha. V tomto zmysle Ježiš určite meditáciu praktizoval. Veď sám povedal: ''"Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha," (Mt 5,8)''.
 
Anonymný používateľ