Apoštolské vyznanie viery: Rozdiel medzi revíziami

pridané evanjelické znenie
(oprava tagu blockquote)
(pridané evanjelické znenie)
vo vzkriesenie tela<br />
a v život večný. Amen.<ref>''Jednotný katolícky spevník znotovaný.'' Upravené 2. vyd. Trnava : Spolok svätého Vojtecha - Vojtech, spol. s r. o., 2006. s. 9. ISBN 80-7162-623-6</ref>
</blockquote>
 
Text Evanjelickej cirkvi a.v. znie:
 
<blockquote>
Verím v Boha Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme.<br />
Verím v Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie panny, trpel pod Pontským Pilátom, ukrižovaný umrel a pochovaný bol; zostúpil do pekiel, v tretí deň vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesá, sedí na pravici Boha Otca všemohúceho; odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.<br />
Verím v Ducha Svätého, svätú cirkev všeobecnú, spoločenstvo svätých, hriechov odpustenie, tela z mŕtvych vzkriesenie a život večný. Amen.<ref>[http://www.ecav.sk/?p=info/zelene Malý katechizmus Dr. Martina Luthera]</ref>
</blockquote>
 
Anonymný používateľ