Apoštolské vyznanie viery: Rozdiel medzi revíziami

spresnený link v referencii
(pridané evanjelické znenie)
(spresnený link v referencii)
Verím v Boha Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme.<br />
Verím v Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie panny, trpel pod Pontským Pilátom, ukrižovaný umrel a pochovaný bol; zostúpil do pekiel, v tretí deň vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesá, sedí na pravici Boha Otca všemohúceho; odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.<br />
Verím v Ducha Svätého, svätú cirkev všeobecnú, spoločenstvo svätých, hriechov odpustenie, tela z mŕtvych vzkriesenie a život večný. Amen.<ref>[http://www.ecav.sk/?p=info/zelene#c2 Malý katechizmus Dr. Martina Luthera - II. čiastka: Všeobecná viera kresťanská]</ref>
</blockquote>
 
Anonymný používateľ