Lineárne usporiadaná množina: Rozdiel medzi revíziami