Knihy kroník: Rozdiel medzi revíziami

link, wikilinky
(skratky)
(link, wikilinky)
'''Knihy kroník''' alebo '''Knihy kronické''' alebo '''Knihy Paralipomenon''' (skratky ''1 Krn''/2 Krn'', ''1Kron''/''2Kron'') sú dve knihy [[Starý zákon|Starého zákona]]. Vznikli v 4. stor. pred Kr. pôvodne ako jedna kniha. Spolu s knihami [[Kniha Ezdrášova|Ezdráš]] a [[Kniha Nehemiášova|Nehemiáš]] tvoria podľa svojej koncepcie jednotné dejepisné dielo. Ezdráš a Nehemiáš bolipreto pravdepodobne vyčlenené až neskôr.
 
Sú podobné [[Deuteronómium|Deuteronomiu]]. Tiež je to také zhrnutie histórie. Obsah v podstate sa opisuje obdobie od Adama a Evy až po babylonský exil.
* [http://dkc.kbs.sk/dkc.php?frames=1&in=1Krn Prvá kniha kroník], [http://dokumenty.christ-net.sk/dkc/dkc.php?frames=1&in=1Krn iný link] - rímskokatolícky preklad, obsahuje úvod s informáciami o knihe
* [http://www.biblia.sk/sk/evanjelicky/1-kronicka 1. Kronická] - evanjelický preklad
* [http://dkc.kbs.sk/dkc.php?frames=1&in=2Krn Druhá kniha kroník], [http://dokumenty.christ-net.sk/dkc/dkc.php?frames=1&in=2Krn Druháiný kniha kroníklink] - rímskokatolícky preklad, obsahuje úvod s informáciami o knihe
* [http://www.biblia.sk/sk/evanjelicky/2-kronicka 2. Kronická] - evanjelický preklad
 
Anonymný používateľ