Kniha proroka Izaiáša: Rozdiel medzi revíziami

text premiestnený z článku Izaiáš
(výhonok, interwiki)
(text premiestnený z článku Izaiáš)
 
Zaraďuje sa medzi prorocké knihy - medzi [[veľkí proroci|veľkých prorokov]].
 
Kniha má 66 kapitol a člení sa na tri časti.
 
V prvej časti (Izaiáš 1-39) hovorí o tom, ako Izaiáš mával zjavenia o božej transcendencii a ostro vystupuje proti intrigám. Jediné, čo môže zachovať [[Židia (etnikum)|izraelský]] národ, je vernosť božiemu zákonu. Bojoval proti kráľovi Acházovi, ktorý obetoval syna bôžikom. Z jednej strany karhá, ale z druhej strany sľubuje, že príde dieťa, ktoré ich spasí, zachráni – Emanuel. Po Acházovi sa stal kráľom [[Ezechiáš]]. Ten chcel uskutočniť reformy a Izaiáš sa stal jeho poradcom. [[Asýrčania]] napádali aj [[južné kráľovstvo]], ale Izaiáš hovoril, že sa nemajú vzdať. Roku [[701 pred Kr.]] bol [[Jeruzalem]] ešte zachránený. Po Ezechiešovej smrti upadol Izaiáš do nemilosti, ale stále sa snažil povzbudiť ľud. Jeho proroctvá končia : Emanuel príde a spasí ľud.
 
Druhá časť (Izaiáš 40-55) bola napísaná ku koncu [[exil]]u. Opisuje ťažké obdobie, keď chcel potešiť izraelský národ a snažil sa odpovedať na otázky. Hlásal, že babylonské božstvá padnú. V tomto období badať príklon k univerzalizmu, [[Boh]] stvoril celý svet a je Pánom histórie. Keď dal kráľ [[Kýros]] Židom slobodu, začali uvažovať či to nie je [[Mesiáš]]. Ale Izaiáš vravel, že Mesiáš nebude bojovník ale pokorný služobník, ktorý ich obnoví z vnútra a dá život mnohým, čo Židia nikdy nepochopili. Keď sa vrátili do [[Júdsko|Júdska]], mestá boli zničené, žili tu cudzie národy a boli proti nim ešte aj [[Samaritáni]]. Mysleli si, že prosby prorokov sa vyplnia hneď. Riešila sa tiež otázka, či postaviť, alebo nepostaviť chrám.
 
Autor tretej časti (Izaiáš 56-66) je anonymný prorok, ktorého spis pridali k Izaiášovi. Je proti pesimistom, dáva Židom znovu odvahu a hovorí, že príčinou prekážok je hriech. Vraví, že Boh čoskoro ustanoví nový svet, že Boh je otec, ktorý odpúšťa a je verný svojmu ľudu. V otázke cudzincov je za to, aby mali prístup do chrámu, ale aby mali vyhradené miesto vzadu. Opisuje blaho Jeruzalemu aj obnovenie chrámu roku [[515 pred Kr.]] za [[Nehemiáš]]a a [[Ezdráš]]a.
 
== Pozri aj ==
Anonymný používateľ