Metrológia: Rozdiel medzi revíziami

(→‎Aktivity SLM: wikilinky)
=== Infraštruktúra legálnej metrológie ===
Do súčasnej infraštruktúry legálnej metrológie na Slovensku patrí:
* [[ÚNMS SR]], zodpovedný najmä za štátnu politiku v oblasti metrológie a za metrologickú legislatívu,
* Slovenský metrologický ústav, ako národná metrologická inštitúcia zabezpečujúca uchovávanie a medzinárodné porovnávanie národných etalónov meracích jednotiek a stupníc a odovzdávanie ich hodnôt na etalóny a meradlá používané v hospodárstve SR.
* Slovenská legálna metrológia, n. o. ako organizácia určená rozhodnutím [[ÚNMS SR]] podľa § 9 ods. 5 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii na výkon metrologickej kontroly meradiel (určená organizácia), ako výkonný orgán legálnej metrológie vykonávajúci najmä overovanie určených meradiel a prenos hodnôt jednotiek a stupníc národných etalónov na ostatné meradlá,
* organizácie autorizované [[ÚNMS SR]] na overovanie určených meradiel a ďalšie organizácií autorizované na výkon úradného merania,
* Slovenský metrologický inšpektorát vykonávajúci metrologický dozor nad dodržiavaním zákona o metrológii a dohľad na trhu v oblasti váh s neautomatickou činnosťou.
 
Anonymný používateľ