Metrológia: Rozdiel medzi revíziami

Slovenská legálna metrológia, n. o. (SLM) je nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby v oblasti metrológie založená Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR na základe uznesenia vlády SR č. 1203 aj jej rozhodnutia o transformácii štátnej príspevkovej organizácie Slovenská legálna metrológia.
 
Súčasné postavenie SLM v metrologickej infraštruktúre na Slovensku a jej hlavné úlohy vyplývajú z Rozhodnutia [[ÚNMS SR]] č. 2005/000557/00357 o organizácii určenej úradom, ktorým [[ÚNMS SR]] podľa § 9 ods. 5 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z. z. (ďalej len “zákon o metrológii) určil Slovenskú legálnu metrológiu, n. o., na výkon metrologickej kontroly meradiel a ďalších činností vyplývajúcich zo zákona o metrológii.
 
V súlade s uvedeným dokumentom SLM rozvíja svoje aktivity v nasledujúcich oblastiach:
Anonymný používateľ