Potreba: Rozdiel medzi revíziami

Pridaných 5 235 bajtov ,  pred 10 rokmi
Doplnené definíciami, referenciami a odkazmi, usporiadané do komplexného zmysluplného celku
d (Robot automaticky nahradil text: (-\{\{[Dd]isambig\}\} +{{Rozlišovacia stránka}}))
(Doplnené definíciami, referenciami a odkazmi, usporiadané do komplexného zmysluplného celku)
'''Potreba''' je uvedomený alebo neuvedomený subjektívne pociťovaný [[nedostatok]] niečoho. Je to stav, v ktorom je niečo žiadúce, nutné, v ktorom sa nemožno bez niečoho zaobísť. Stav vyvolaný neuspokojenosťou požiadaviek, ktoré sú nevyhnutné pre normálnu činnosť, zameraný na odstránenie tejto neuspokojenosti. Potreby veľmi úzko súvisia s hodnotami, ktoré sa na základe potrieb konštituujú.
'''Potreba''' môže byť:
*[[potrebnosť]]
*[[potreba (ekonómia)]]
*[[potreba (psychológia)]]
*[[potreba (biológia)]]
 
Podľa internetového slovníka Meriam-Webster je potreba definovaná ako:<ref>[http://www.merriam-webster.com/dictionary/need?show=0&t=1313601191 "Merriam-Webster Dictionary"]</ref>
{{Rozlišovacia stránka}}
* nevyhnutná povinnosť,
* stav nedostatku niečoho potrebného, žiadúceho alebo užitočného,
* fyziologická alebo psychologická požiadavka nevyhnutná pre udržanie zdravia organizmu.
 
Potreba je motivujúca sila, ktorá si vynucuje akciu pre jej uspokojenie. Potreba sa líši od [[chcenie|chcenia]] tým, že zatiaľčo potrieb je konečné množstvo<ref>[http://www.businessdictionary.com/definition/need.html "BusinessDictionary.com"]</ref> a vyjadrujú niečo všeobecné a základné v ľudskom živote (napríklad potreba živobytia), chcenie je druhotné a viaže sa k subjektívnym preferenciám k niečomu konkrétnemu. Človek môže chcieť neobmedzene veľa vecí. Ak je [[prostriedok|prostriedkom]] na uspokojenie potreby napríklad oblečenie, chcením je napríklad prianie spojené so snahou získať značkové oblečenie.
 
Zatiaľčo základné fyziologické potreby sa u jednotlivcov takmer nelíšia, o ostatných potrebách sa to jednoznačne povedať nedá, pretože každý ma inú predstavu o dosahovaní spokojnosti podmienenú genetickým, kultúrnym, intelektuálnym a sociálnym pozadím.
 
Podľa Milana Kovačku je potreba ''spojenie účelu a prostriedku vôľou subjektu. Napríklad na ukojenie hladu (účel) jeme chlieb (prostriedok). Predmet chcený na nejaký účel je [[statok]] alebo [[tovar]]. Potreby človeka sú na rozdiel od zdrojov, ktoré používame na výrobu statkov, neobmedzené (neohraničené).''
 
== Členenie potrieb ==
 
Potreby môžeme členiť:
* z vývojového hľadiska/podľa dôležitosti:
** primárne (základné) – sú vrodené resp. životne nevyhnutné (ich uspokojenie je nevyhnutné pre samo zachovanie ľudskej existencie; podľa [[Maslowova pyramída|Maslowovho systému]] sa sem zaraďujú buď len fyziologické potreby, alebo u niektorých autorov aj potreby bezpečia a istoty
** sekundárne - nie sú vrodené resp. životne nevyhnutné, sú výsledkom spolužitia ľudí v spoločnosti, vzn. v socializačnom procese
*** sociálne
*** luxusné
*** kultúrne
*** iné
**terciárne - potreba sebarealizácie podľa Maslowovho systému, často uvádzané ako časť sekundárnych potrieb
 
* podľa množstva osôb:
** individuálne
** kolektívne (skupinové)
 
*podľa ekonomickosti:
** ekonomické – majú bezprostredný vzťah k hospodárskej činnosti (potreby statkov a služieb, potreby ekonomickej činnosti). Ekonomické potreby je možné uspokojovať spotrebou statkov alebo služieb.
** neekonomické
 
* z hľadiska objektu, ktorého sa týkajú:
** osobné
** rodinné
** miestne
** národné, štátne
 
*podľa náhodnosti:
**náhodné - vznikajú na základe náhleho impulzu z vonkajšieho okolia, keď človek napríklad zacíti vôňu chutného jedla a následne pocíti chuť na to jedlo
**umelo vyvolané - veľkú mierou sa na ich vzniku podieľajú marketingové stratégie firiem v snahe presadiť svoj produkt, módne výstrelky a umelé nanucovanie globálneho obrazu správneho spôsobu života malou skupinou ľudí (statky na uspokojenie týchto potrieb by si ľudia za normálnych okolnosti neboli nútení zaobstarať)
 
== Potreba z biologického hľadiska ==
 
'''Potreba''' je v biológii stav [[organizmus|organizmu]], odrázajúci jeho objektívne nedostatky, ktorých odstránenie jestvuje mimo neho. Potreba sa vyznačuje predmetnosťou a dynamikou.
 
Predmetnosť potreby spočiva v tom, že potreba je vždy potrebou niečoho, čo je mimo organizmu; osobitnú skupinu tvoria funkcionálne potreby (napr. odpočinok po predchádzajúcej aktivite) - tie tvoria akési vnútorné hospodárstvo alebo sú sprievodným procesom realizácie predmetných potrieb (napríklad potreba zavŕšenia aktu).
 
Dynamika potreby spočíva v aktualizovaní, v zmene zameranosti potreby, v schopnosti uhášať a opäť sa objavovať. Dynamika potrieb sa vzhľadom na vonkajší svet prejavuje v rozličnom stupni reaktívnosti organizmu voči vonkajším podnetom.
 
Potreby na subhumánnej úrovni majú signálny ráz, t. j. regulujú sa na základe signálov vonkajších a vnútorných; interoreceptívne podnety signalizujú stav organizmu a regulujú správanie, na tieto vnútorné podnety možno utvárať
podmienené reflexy.
 
 
 
== Referencie ==
{{Referencie}}
 
==Pozri aj==
*[[nevyhnutnosť]]
*[[ekonomická potreba]]
 
== Externé odkazy ==
* {{filit|fvp/potreba.html Potreba - }}
* {{filit|fvp/potreba_biologia.html Potreba (biológia) - }}
 
== Iné projekty ==
{{projekt|q=Potreba}}
{{projekt|q=Nutnosť|q_štítok=Nutnosť}}
 
 
[[Kategória:Psychológia]]
[[Kategória:Marketing]]
[[Kategória:Biológia]]
 
[[cs:Potřeba]]
[[da:Behov]]
[[de:Bedürfnis]]
[[en:Need]]
[[fr:Besoin]]
[[it:Bisogno]]
[[lt:Poreikis]]
[[no:Behov]]
[[pl:Potrzeba]]
[[simple:Need]]
192

úprav