Diskusia s redaktorom:Vasiľ: Rozdiel medzi revíziami

d
chýba zhrnutie úprav
Bez shrnutí editace
dBez shrnutí editace
 
Viem, čo som urobil. Ak si všimneš rovnakú stránku Wikipédie v iných jazykoch, žiadna z nich nie je tvorená ako rozlišovacia stránka. Je to z toho dôvodu, že potreba je univerzálny pojem, či už sa používa v biológii, psychológii, v ekonómii, alebo v akomkoľvek inom odvetví ľudského skúmania. Ak si všimneš, tak stránka [[potreba {psychológia)]] bola odstránená a psychologický pohľad je ponúknutý na stránke [[potreba (ekonómia)]]. Stránka [[potreba (biológia)]] zasa ponúka len jeden z možných pohľadov na potrebu (podobne, ako je to uvedené pri delení potrieb na stránke [[potreba (ekonómia)]].Vykonané zmeny som doplnil o zdroje na základe požiadavky redaktora Bronta a text štylisticky upravil, takže v tom problém tiež nevidím. Na základe uvedeného považujem svoju revíziu za oprávnenú a v súlade s pravidlami Wikipédie a žiadam o vrátenie mojej pôvodnej revízie, alebo o poskytnutie obstojnejších argumentov. Ďakujem. [[Redaktor:Response|Response]] 19:33, 17. august 2011 (UTC)
 
 
Prípadne žiadam o nejaké náhradné riešenie, ako dosiahnuť zrušenie rozlišovacej stránky, pretože pôvodné vytvorenie rozlišovacej stránky je objektívne neopodstatnené. Podľa článku [[Wikipédia:Rozlišovacia stránka]] je vytvorenie rozlišovacej stránky odôvodnené vtedy, keď má daný termín viac významov, čo v prípade termínu "potreba" tak nie je. Moja revízia navyše obsahuje doplnenie pôvodnej definície s odkazmi na zdroje, z ktorých som čerpal. [[Redaktor:Response|Response]] 22:32, 17. august 2011 (UTC)
 
Nečudujem sa slabej informačnej hodnote slovenskej Wikipédie, keď tu pracujú aj takí neschopní redaktorí. [[Redaktor:Response|Response]] 23:20, 17. august 2011 (UTC)
192

úprav