Fakulta elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach: Rozdiel medzi revíziami

uprava vzhladu nadpisov
(uprava vzhladu nadpisov)
'''Fakulta elektrotechiky a informatiky''' [[Technická univerzita v Košiciach|Technickej univerzity v Košiciach]] vznikla dňa [[21. júla]] [[1969]] pod názvom Elektrotechnická fakulta, ktorú tvorilo 5 [[katedra|katedier]]. V nasledujúcich rokoch sa počet [[katedra|katedier]] zvyšoval a taktiež začal vzrastať záujem o štúdium na tejto fakulte aj vďaka jej výsledkom v oblasti vzdelávacieho procesu a [[veda|vedecko]]-[[výskum]]nej činnosti. Dekan fakulty je prof. Ing. [[Liberios Vokorokos]], PhD.
 
== Katedry Fakulty ==
=== Katedra počítačov a informatiky ===
*'''''Katedra počítačov a informatiky''''' - garantujeGarantuje a všetkými svojimi predmetmi zabezpečuje študijný program INFORMATIKAinformatika v bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom stupni štúdia.
 
*'''''=== Katedra kybernetiky a umelej inteligencie''''' ===
 
*'''''=== Katedra elektrotechniky a mechatroniky''''' ===
 
História katedry:
* 1999 - Katedra elektrických pohonov a mechatroniky na Fakulte elektrotechniky a informatiky,<br /> Technickej univerzity v Košiciach.
* 2003 - 50. výročie založenia katedry.
* 2005 - Katedra elektrotechniky, mechatroniky a priemyselného inžinierstva (KEMPI) na FEI TU<br /> v Košiciach. Katedra v dnešnej podobe a s novým názvom vznikla 1. 12. 2005 z dvoch predchádzajúcich útvarov: z Katedry elektrických pohonov a mechatroniky (KEPM) a Laboratória priemyselného inžinierstva (LPI).
 
- z Katedry elektrických pohonov a mechatroniky (KEPM)
 
- a Laboratória priemyselného inžinierstva (LPI).
 
*[[2010]] - Zrušenie odboru Priemyselné inžinierstvo a premenovanie katedry na Katedra elektrotechniky a mechatroniky (KEM)
 
*'''''=== Katedra technológií v elektronike''''' - katedra sa ako samostatný subjekt sformovala v roku 1991, história katedry však siaha do 70-tych rokov.===
Katedra sa ako samostatný subjekt sformovala v roku 1991, história katedry však siaha do 70-tych rokov.
 
Katedra zabezpečuje výučbu vo všetkých 3 stupňoch vzdelávania a má akreditované tieto študijné programy:
* Elektrotechnológie a materiály v rámci doktorandského štúdia
 
=== Katedra matematiky ===
*'''''Katedra matematiky''''' - zabezpečuje výuku matematických predmetov pre bakalársky a inžiniersky stupeň štúdia pre všetkých študentov FEI TU v Košiciach. Okrem toho spolupracuje aj pri zabezpečení niektorých ďalších predmetov v rámci celej Technickej univerzity. Rovnako sa zamestnanci katedry podieľajú na vedeckom výskume fakulty i univerzity.
 
*'''''=== Katedra fyziky''''' ===
*'''''=== Katedra elektroenergetiky''''' ===
*'''''=== Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií''''' ===
 
História vzniku katedry
*'''''Katedra elektroenergetiky'''''
 
September [[1969]] - Založeniezaloženie katedry. Katedra sa oddelila z katedry elektrotechniky fakulty strojného inžinierstva v Košiciach. Vznikla súčasne so vznikom fakulty elektrotechniky TU. Prvým vedúcim katedry bol doc. Ing. Viktor Špány, CSc., ktorý až dovtedy pôsobil na katedre elektrotechniky fakulty strojného inžinierstva. V tej dobe zabezpečovala katedra výuku predmetov Elektronické obvody I., II., Aplikovaná elektronika I., II. a Signály anda systémy .
*'''''Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií'''''
 
História vzniku katedry
 
September [[1969]] - Založenie katedry. Katedra sa oddelila z katedry elektrotechniky fakulty strojného inžinierstva v Košiciach. Vznikla súčasne so vznikom fakulty elektrotechniky TU. Prvým vedúcim katedry bol doc. Ing. Viktor Špány, CSc., ktorý až dovtedy pôsobil na katedre elektrotechniky fakulty strojného inžinierstva. V tej dobe zabezpečovala katedra výuku predmetov Elektronické obvody I., II., Aplikovaná elektronika I., II. a Signály and systémy .
Výskum sa zameriaval na modernizáciu a digitalizáciu štúdiových zariadení piatej genrácie pre Tesla Elektroakustiku. Od r. 1974 pracoval na katedre ako externý učiteľ Ing. Jozef Felix, CSc.
 
[[1974]] - Špecializácia katedry sa zúžila. Katedra sa stala garantom nového smeru - Elektronické systémy - otvoreného v rámci študijného smeru Technická kybernetika. Súčasne sa zmenil aj názov katedry na Katedru elektronických obvodov a systémov.
 
[[1975]] - Katedra sa zúčastnila vývoja špeciálnych meracích prístrojov pre registráciu kozmického žiarenia v radiačných pásoch Zeme v rámci medzinárodného výskumného projektu Interkozmos. Vyvinuté zariadenia boli umiestnené na balónoc a satelitoch. V tomto roku začal na katedre externe pracovať prof. Ing. [[Ján Chmúrny]], CSc.
 
[[1979]] - Zlomový rok v histórii katedry. Katedra sa stala garantom nového študijného odboru Rádioelektronika. Súčasne sa jej názov zmenil na Katedru Rádioelektroniky, pribudli aj nové predmety zamerané na túto oblasť. Výskum sa zameral okrem programu Interkozmos aj na digitálne spracovanie rečových a obrazových signálov.
[[1998]] - Študijný smer Rádioelektronika sa modifikuje a premenováva na Elektroniku a telekomunikačnú techniku, aby sa dosiahla ekvivalencia so študijnými zameraniami v zahraničí.
 
*'''''=== Katedra teoretickej elektrotechniky a elektrického merania''''' ===
 
==Externé odkazy==
5 497

úprav