Stavebná fakulta Technickej univerzity v Košiciach: Rozdiel medzi revíziami

prec mena veducich, vzhlad
(prec mena veducich, vzhlad)
'''Stavebná Fakulta''' [[Technická univerzita v Košiciach|Technickej univerzity v Košiciach]] vznikla dňa [[20. februára]] [[1977]]. Štúdium sa začalo v ak. roku 1977/1978 v odbore Pozemnépozemné stavby, následne sa v roku [[1979]] sa rozšírilo o študijný odbor Konštrukcie a dopravné stavby, ktorý bol v roku [[1991]] premenovaný na odbor Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby. Fakulta sa teda dlhodobo hlási k nasledujúcim štyrom študijným odborom:
* Pozemnépozemné stavby,
* Inžinierskeinžinierske konštrukcie a dopravné stavby,
* stavebníctvo,
* Stavebníctvo
* Environmentálneenvironmentálne inžinierstvo.
 
==Vedenie==
* '''Dekan:''' prof. Ing. [[Ingrid Šenitková]], PhD.
* '''Prodekan pre rozvoj, vedu a zahraničie:''' doc. Ing. [[Vincent Kvočák]], PhD.
* '''Prodekan pre bakalárske, inžinierske a doktoranské štúdium:''' doc. Ing. [[Zuzana Vranayová]], PhD.
* '''Tajomník:''' Ing. [[Jozef Selín]]
* '''Predseda akademického senátu:''' prof. RNDr. [[Nadežda Števulová]], PhD.
 
==Pracoviská==
===Ústav inžinierskeho staviteľstva===
*'''Katedra kovových a drevených konštrukcií'''
Vedúci: doc. Ing. Vincent KVOČÁK, PhD.
*'''Katedra betónových a murovaných konštrukcií'''
Vedúci: Ing. Tomáš VARGA, PhD.
*'''Katedra geotechniky a dopravného staviteľstva'''
Vedúci: doc. Ing. Ján MANDULA, PhD.
*'''Katedra stavebnej mechaniky'''
Vedúca: Ing. Eva KORMANÍKOVÁ, PhD.
*'''Laboratórium inžinierskeho staviteľstva'''
Vedúci: Ing. Ivo DEMJAN, PhD.
 
===Ústav budov a prostredia===
*'''Katedra architektúry a konštrukcií budov'''
Vedúci: Ing. Jaroslav VOJTUŠ, PhD.
*'''Katedra fyziky budov'''
Vedúca: Ing. Anna SEDLÁKOVÁ, PhD.
*'''Katedra teórie a techniky prostredia budov'''
Vedúca: doc. Ing. Danica KOŠIČANOVÁ, PhD.
*'''Katedra materiálového a environmentálneho inžinierstva'''
Vedúca: prof. RNDr. Nadežda ŠTEVULOVÁ, PhD.
*'''Laboratórium budov a prostredia'''
Vedúca: doc.RNDr. Magdaléna BÁLINTOVÁ, PhD.
 
===Ústav technológií, ekonomiky a manažmentu v stavebníctve===
*'''Katedra technológie stavieb'''
Vedúca: doc. Ing. Mária KOZLOVSKÁ, PhD
*'''Katedra aplikovanej matematiky'''
Vedúci: Ing. Roman VODIČKA, PhD.
*'''Laboratórium technológií, ekonomiky a manažmentu v stavebníctve'''
Vedúci:
 
== Akreditované študijné programy ==
=== Bakalárske štúdium ===
 
===Bakalárske štúdium===
* pozemné stavby
* budovy a prostredie
* environmentálne inžinierstvo stavieb
 
=== Inžinierske štúdium ===
* tvorba budov a prostredia
* nosné konštrukcie a prostredie budov
* stavby s environmentálnym určením
 
=== Doktorandské štúdium ===
* teória tvorby budov a prostredia
* teória a navrhovanie inžinierskych stavieb
5 497

úprav