Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave: Rozdiel medzi revíziami