Synapsia (neurológia): Rozdiel medzi revíziami

d
drobné, pravopis
 
d (drobné, pravopis)
'''Synapsa''' (z gr. syn = spolu, haptein = chopiť) je miesto styku medzi [[neurón]]mi alebo medzi neurónmi a inými bunkami. Na nej sa prenášajú vzruchy.
 
K prenosu vzruchu dochádza väčšinou z [[axón]]u na [[dendrit]] ďalšieho neurónu (axo-dendritické synapsy), alebo na jeho telo (axo-somatické synapsy). Menej časté sú spojenia axo-axonovéaxónové, dendrodendritickédendro-dendritické, somato-dendritické a somato-somatické.
 
==Zloženie==
Synapsy sa skladajú z časti presynaptickej, postsynaptickej a medzi nimi sa nachádzajúcej synaptickej štrbiny.
 
Synapsy sa skladajú z 3 základných častí:
Presynaptická časť je vlastne vakovito rozšírenou koncovou čas ťou axónu. Táto časť okrem mitochondrií a ďalších organel obsahuje predovšetkým synaptické vačky. Tieto sa hromadia pri synaptickej štrbine, a potom čo šíriaci sa vzruch dosiahne túto časť neurónu sa z vačkov mechanizmom exocytózy uvolňuje chemická látka – [[mediátor]] do synaptickej štrbiny. Mediátor putuje synaptickou štrbinou až dosiahne membránu postsynaptického útvaru. Väzbou mediátora na receptory tohto útvaru v ňom dochádza k spusteniu cyklu procesov, ktorého výsledkom je vznik excitačného potenciálu a ďalšie šírenie vzruchu.
*presynaptickej,
*postsynaptickej,
*synaptickej štrbiny, ktorá sa nachádza medzi nimi.
 
''Presynaptická časť'' je vlastne vakovito rozšírenou koncovou čas ťoučasťou axónu. Táto časť okrem [[mitochondria|mitochondrií]] a ďalších organel obsahuje predovšetkým synaptické vačky., Tieto sa hromadianahromadené pri ''synaptickej štrbine,''. a potomPotom čo šíriaci sa vzruch dosiahne túto časť neurónu sa z vačkov mechanizmom [[exocytóza|exocytózy]] uvolňuje chemická látka – [[mediátor]] do synaptickej štrbiny. Mediátor putuje synaptickou štrbinou, až dosiahne membránu postsynaptického''postsynaptickej útvaručasti''. Väzbou mediátora na jej receptory tohto útvaru v ňomnej dochádza k spusteniu cyklu procesov, ktorého výsledkom je vznik excitačného potenciálu a ďalšie šírenie vzruchu.
Ak synapsy fungujú popísaným spôsobom, hovoríme o chemických synapsách. Tieto prevládajú u človeka a vyšších stavovcov. Okrem chemických existujú ešte elektrické a zmiešané synapsy.
 
==Funkčné typy==
Elektrické synapsy umožňujú neobyčajne rýchly prenos vzruchovej aktivity medzi neurónmi.
Presynaptická a postsynaptická membrána sú pri tomto type prenosu ve ľmi blízko (ich vzdialenosť je menšia ako 2 nm), čo umožňuje priamy prechod vzruchu. U cicavcov (Mammalia) sa tento typ vyskytuje iba zriedka (napr. v mozočku potkanov a mačiek).
 
Ak synapsy fungujú popísaným spôsobom, hovoríme o ''chemických synapsách''. Tieto prevládajú u človeka a vyšších [[stavovce|stavovcov]]. Okrem chemických existujú ešte elektrické a zmiešané synapsy.
Zmiešané synapsy predstavujú kombináciu chemickej a elektrickej synapsie. Je to zvláštny typ spojenia, kde sa na jednej a tej istej synapsii uskutočňuje chemický aj elektrický prenos vzruchu. Tento typ sa vyskytuje iba u nižších stavovcov (napr. v CNS rýb, v mozočku a mieche žiab...).
 
''Elektrické synapsy'' umožňujú neobyčajne rýchly prenos vzruchovej aktivity medzi neurónmi.
Presynaptická a postsynaptická membrána sú pri tomto type prenosu ve ľmiveľmi blízko (ich vzdialenosť je menšia ako 2 nm), čo umožňuje priamy prechod vzruchu. U cicavcov (Mammalia) sa tento typ vyskytuje iba zriedka (napr. v [[mozoček|mozočku]] potkanov a mačiek).
 
''Zmiešané synapsy'' predstavujú kombináciu chemickej a elektrickej synapsie. Je to zvláštny typ spojenia, kde sa na jednej a tej istej synapsiisynapse uskutočňuje chemický aj elektrický prenos vzruchu. Tento typ sa vyskytuje iba u nižších stavovcov (napr. v [[CNS]] rýb, v mozočku a [[miecha|mieche]] žiab.. a pod.).
 
==Externé odkazy==
 
{{Zdroj zoológia}}[[Kategória:Fyziológia]][[Kategória:Neurológia]]