Katedra rusistiky a východoeurópských štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave: Rozdiel medzi revíziami

Uprava zoznamu ucitelov
(Interní doktorandi)
(Uprava zoznamu ucitelov)
* prof. PhDr. Mária Kusá, CSc.
* doc. PhDr. Anton Eliáš, CSc.
* Mgr. ZuzanaKatarína HosszúováMäsiarová, PhD.
* Mgr. Irina Dulebová, PhD.
* PhDr. Silvia Medlenová
* PhDr. Sergej Molodtsov
Anonymný používateľ