Transliterácia: Rozdiel medzi revíziami

chýba zhrnutie úprav
**Transliterácia je prevod z jedného grafického systému do druhého, pričom každému písmenu jedného grafického systému zodpovedá vždy písmeno druhého systému (rovnaké písmeno alebo spojenie písmen), takže je možný aj jednoduchý spätný prevod do jazyka originálu. <ref>transliterácia in: Encyklopédia jazykovedy, 1993</ref> Podobná definícia: Prepis z jedného písma do druhého, pri ktorom sa zachováva jednoznačnosť zápisu medzi písmenami obidvoch abecied. <ref>Krupa, V., Genzor, J.: Písma sveta, 1989 </ref>
*definícia zohľadňujúca aj neabecedné písma:
**Transliterácia je premena grafémegrafém jedného písmového systému na grafémy iného písmového systému. <ref>Coulmas, F.: Writing Systems: An introduction to their linguistic analysis, 2003, str. 36</ref>
**Transliterácia pre abecedné písma (do ktorých autor nezaraďuje slabičné písma) je nahradzovanie znakov písma P1 znakmi písma P2 podľa priraďovacieho predpisu (tento predpis v ideálnom prípade priraďuje každému znaku z P1 jeden znak z P2, ale vyskytujú sa aj prípady, že sa digrafu z P1 priradí jeden znak z P2 alebo opačne alebo že znaku z P1 zodpovedá v istých kontextoch jeden znak z P2 a v iných kontextoch iný znak z P2). Transliterácia v širšom zmysle sa vzťahuje aj na neabecedné písma; transliterácia neabecedného písma je priraďovanie reťazca alfanumerických znakov ku každému znaku inputu. <ref>http://www.christianlehmann.eu/ling/lg_system/schrift/Transkription.html</ref>
 
131 806

úprav