Charakter (výrazné vlastnosti): Rozdiel medzi revíziami

Doplnenie prejavu charakteru, doplnenie informácii na úkor "výchovnej" stránky.
Bez shrnutí editace
(Doplnenie prejavu charakteru, doplnenie informácii na úkor "výchovnej" stránky.)
'''Charakter''' je súhrn stálych psychických vlastností človeka, ktoré závisia od jeho genetických osobitostí a realizujú sa v spojení a pod vplyvom životných podmienok. Keď poznáme charakter človeka, môžeme predvídať, ako si bude počínať v tých či oných [[okolnosť|okolnostiach]], a teda aj usmerňovaťpredpokladať jeho [[konanie]] a vychovávať uňho kvality cenné pre spoločnosť. Charakter sa prejavuje vo vzťahu človeka k sebe a k iným ľuďom, k všetkým živým tvorom, k práci, ktorú človek vykonáva, k veciam a dalo by sa povedať, že miera charakteru je mierou úcty k okoliu a entitám v ňom.
Najúplnejšie sa prejavuje v spoločensko-praktickej činnosti.
 
==Charakter podľa Ricœura==
Podľa [[Paul Ricœur|Ricœura]] je charakter súhrn určujúcich znakov, ktoré umožňujú znovuidentifikovať ľudskú bytosť ako totožnú. Charakter je celok trvalých sklonov, podľa ktorých rozpoznávame osobnosťiosobnosti; k týmto trvalým sklonom, ktoré plynú z nadobudnutých zvyklostí, by sme mali pripojiť súhrn identifikácií, ktoré boli taktiež nadobudnuté, s hodnotami, normami, ideálmi, modelmi, hrdinami atď., v ktorých sa osobnosť (alebo pospolitosť) sama rozpoznáva. Rozpoznať seba samého v… napomáha rozpoznanie sa niečim… Vďaka tejto stabilite, ktorá vyplýva z nadobudnutých návykov a identifikácií, získava charakter typ zotrvalostizotrvačnosti v čase, ktorá niekoho definuje. Povedal by som, že identitu charakteru vyjadruje príklon
slovíčka ''čo'' z otázky ''čo som?'' k slovíčku ''kto'' z otázky ''kto som?''.
 
Anonymný používateľ