Jazyk (jazykoveda): Rozdiel medzi revíziami

→‎Jazyk ako systém: pravopis, gramatika
d (robot Pridal: as:ভাষা)
(→‎Jazyk ako systém: pravopis, gramatika)
Systém jazyka má dve základné roviny:
:''Zvuková (výrazová) rovina'' je tvorená segmentálnym fonetickým systémom - [[fonetika|fonetikou]] a suprasegmentálnym prozodickým systémom-prozódiou.
:''Významová rovina'' je tvorená gramatickým systémom, ktorý je tvorený morfológiou a syntaxou, a lexikálnym systémom - lexikológiou. Tá sa člení na subsystém lexikálnej morfológie a lexikálnej sémantiky. [[Systém]] je vnútorne organizovaný celok pozostávajúci z inventára prvkov, ktoré sú zviazané vnútornými vzťahmi. Štruktúra systému je sieť vzťahov medzi jeho prvkami systému. Štruktúrovanosť systému (aj jazykového) je miera koherencie (súdržnosti, vzájomnej zviazanosti) prvkov systému (podsystému). Štruktúrovanosť systému závisí od:
* rozsahu množiny prvkov - vzťah nepriamej úmery - čím väčší rozsah množiny prvkov, tým menšia štruktúrovanosť
* relatívnej uzavretosti systému - vzťah priamej úmery - čím je systém uzavretejší, tým je štruktúrovanejší
* relatívnej stability systému - jazyk ako systém je vystavený vplyvom okolia. Vzhľadom na tento tlak okolia pôsobia v jazyku dve protichodné tendencie:
** ''asimilácia'' - snaha systému prispôsobiť si okolie tak, aby zodpovedalo jeho vnútornej štruktúre (napríklad pri preberaní cudzích slov - ''futbal''); je stabilizujúcim faktorom v jazyku, pôsobí proti zmenám a zav prospech zachovania [[status quo]]; - medzi uzavretosťou a stabilitou jazykového systému je priama úmera
** ''akomodácia'' - prispôsobovanie sa systému tlakom vonkajšieho okolia; je dynamizujúcim, vývinovým faktorom jazyka.
 
Anonymný používateľ