Drevo: Rozdiel medzi revíziami

Odobraných 4 331 bajtov ,  pred 9 rokmi
d (Verzia používateľa 95.105.251.135 (diskusia) bola vrátená, bola obnovená verzia od Tchoř)
* [[jadro]] (staršia, vnútornejšia časť, často tmavšia)
* [[beľ]] (mladšia, vonkajšia časť)
 
== Zloženie ==
Rozlišujeme štyri úrovne poznania dreva:
* makroskopická štruktúra – úroveň čistého dreva, ročných kruhov..
* mikroskopická štruktúra – úroveň buniek..
* submikroskopická štruktúra – stavba bunkovej steny dreva..
* chemická štruktúra - celulóza, hemicelulóza, lignín..
 
=== Makroskopická štruktúra ===
O Makroskopickej štruktúre dreva rozhoduje:
* usporiadanie anatomických elementov (buniek v dreve)
* morfológia
* extraktívne látky (farba)
* smer prerezávania buniek (rez)
 
==== Stržeň ====
Biologický stred (nie vždynieždy aj geometrický). Pozostatok primárneho predlžovacieho rastu stromu. Priemer 2-5 mm na priečnom reze. Považujeme ho za chybu dreva. Tvary: kruhový (brest), trojhranný (buk), hviezdicový (dub), laločnatý (borovica), päťhranný (topoľ)
7.a lubenik
 
ahoj roman ako
==== Stržňové lúče ====
TA DASA
V priečnom reze [[stromu|strom]] vytvárajú vejárovito uložené čiary od stredu kolmo k obvodu [[kmeňa|kmeň]]. Ich úlohou je rozvádzať [[asimiláty]], [[vodu]], [[zásobné látky]] a [[minerálne látky]] v priečnom smere kmeňa stromu. Plnia funkciu vodivú a zásobnú. Sú farebne odlišné od okolitého dreva a vytvárajú na radiálnom reze lesklejšie plôšky. Na tangenciálnom reze sú makroskopicky viditeľné v podobe jemných zvislých čiarok, farebne odlišných od okolitého dreva.
ok a lea
 
A TA ZIJE DALEL
==== Stržňové škvrny ====
mas saAKO MAčKA?
Sú dôsledkom poškodenia kambia (vrstva medzi lykom a drevom) larvami múch roku Agromyza, ktoré tam kladú vajíčka. Potom, ako sa larva vyliahne a prehryzie von, sa táto rana zacelí a je v dreve rozoznateľná podľa tmavého sfarbenia. Častý výskyt: Br,Jv,Tp,Vr,Čr,Bt
ZIJEM AK MOZEN
 
OK
==== Ročný kruh ====
RENA MARIOA TA CHCESPROST STE
{{Hlavný článok|ročný kruh}}
Ročný kruh je vrstva dreva prirastená za jeden rok (vegetačné obdobie). Rok= vegetačné obdobie (rastie)+ vegetačný pokoj (odpočíva).
 
===== Vegetačné obdobie =====
Menia sa podmienky: vlhkosť pôdy a vzduchu, teplota, dĺžka a intenzita slnečného svitu.V závislosti na meniacich sa podmienkach sa mení aj kvantita a kvalita novovytvorených buniek. U drevín rastúcich v miernom pásme sú rozoznateľné dve kvalitatívne rozdielne vrstvy.
* jarné drevo- svetlé, skoré, vodivé (prúdi ním voda z koreňov do koruny), redšie, tvorí sa v prvej polovici vegetačného obdobia
* letné drevo- tmavé, neskoré, 3x hustejšie ako jarné, pevnejšie tvrdšie, tvorí sa v druhej polovici vegetačného obdobia, letné drevo má vyššie hodnoty fyziologických a chemických vlastnosti, preto pre kvalitu dreva je rozhodujúcu absolútna šírka LD a aj % jeho zastúpenia v RK. Drevo ihličnatých stromov obsahuje 30 - 45 % LD v RK, drevo listnatých stromov obsahuje 30 – 45%.
Prechod medzi jarným a letným drevom je ostrý, skokovitý (u Smc výrazná heterogenita) a u listnatých drevín pozvoľný.
 
==== Beľ, zrelé drevo, jadro ====
* beľ -fyziologicky aktívna časť kmeňa so živými bunkami a vodivou funkciou
* jadro -stredová, farebne odlíšená, neaktívna zóna s mŕtvymi bunkami. Plní len statickú funkciu.
* zrelé drevo -stredová, farebne odlíšená zóna s čiastočne živými bunkami
 
==== Živicové kanáliky ====
Anatomický útvar v dreve, v ktorom sa tvorí živica (letné drevo). Nachádzajú sa len v niektorých ihličnatých drevinách, napr. borovica, limba, smrek...
Podľa umiestnenia sa delia na:
* horizontálne
* vertikálne
Živica, ktorá ich vyplňuje, zvyšuje odolnosť dreva, výhrevnosť, znižuje nasiakavosť a sťažuje povrchovú úpravu.
Podiel živice z objemu dreva: 0,2% smrek (smrek a jedľa majú takmer rovnaké drevo, len jedľa nemá živ. kanáliky), 1%borovica
 
==== Cievy ====
Pozdĺžne usporiadané vodivé pletivá v dreve listnatých drevín (ihličnany nemajú cievy). Nachádzajú sa ako v kruhovito- pórovitých, tak aj v roztrúseno- pórovitých.
* jarné drevo- priemer ciev 0,2- 0,4mm
* letné drevo- priemer do 0,1mm
Usporiadanie ciev na priečnom reze, je dôležité pre identifikáciu dreva.
 
==== Farba dreva ====
Závisí od: druhu dreviny (beľová, jadrová..),čerstvosti rezu (napr. jelša sa dlhšie po spílení sfarbí na oranžovo), vlhkosti dreva, technologického spracovania (sušenie, parenie, termowood, povrchové úpravy)
 
==== Vôňa dreva ====
* živicová- smrek, borovica, smrekovec
* kyslá- jedľa
* horká- jadrové dreviny (duby, agát, orech...)
* pliesňová- breza, lipa
 
==== Hustota, tvrdosť dreva ====
Je daná podielom bunkových stien v objemovej jednotke dreva a obsahom vody v dreve.
* ľahké drevo- 300-450 kg/m<sup>3</sup>
* stredne ťažké drevo- 450-650 kg/m<sup>3</sup>
* ťažké drevo- 650-800 kg/m<sup>3</sup>
Tvrdosť je úmerná hustote dreva
 
== Delenia ==
Anonymný používateľ