Internet: Rozdiel medzi revíziami

Pridaných 4 110 bajtov ,  pred 8 rokmi
d (Verzia používateľa 194.160.127.2 (diskusia) bola vrátená, bola obnovená verzia od BarT)
Šírenie dostupnosti internetu je spôsob, ako premostiť tzv. digitálnu bariéru ({{v jazyku|eng|''digital divide''}}).
 
Vznik Internetu
== Pozri aj ==
 
* [[World Wide Web]]
V roku 1957 Sovietsky zväz narušil americkú predstavu neporaziteľnosti (ktorá vychádzala z úspešného použitia atómovej bomby 13 rokov pred tým), a dovolil si predbehnúť Spojené štáty a dosiahnuť vesmír ako prvý. Následky tohto činu možno cítiť ešte dnes.
* [[Search engine optimization]]
 
* [[Web browser]]
Spojené štáty neniesli ľahko porážku v týchto pretekoch, a tak bola roku v 1958 (7. február) založená ARPA (Advanced Research Projects Agency), ktorej hlavnou úlohou bolo predchádzať podobným prekvapeniam, ako bolo to z roku 1957. Aj keď sa táto organizácia nakoniec zamerala na výpočtové technológie, spočiatku sa zaoberala predovšetkým vesmírom a súčasne mala záujem o vývoj komunikačných technológií. Najjasnejšiu budúcnosť však predpovedali priamemu prepojeniu dvoch a viacerých počítačov.
* [[E-mail]]
 
* [[Netiketa]]
V roku 1962 sa šéfom počítačového vývoja stal John Licklider, chvíľu potom, čo zverejnil svoju predstavu „Galactic Network“, víziu, v ktorej boli počítače navzájom poprepájané (zosieťované) a prístupné všetkým. V tomto čase sa už v ARPA zaoberal Leonard Klienrock problematikou prenosu dát po častiach (packetoch), ktoré by sa k príjemcovi presúvali nezávisle na sebe. Tento spôsob mal zvýšiť spoľahlivosť presunu, nakoľko systém nebol závislý na jednej linke. Navyše, ak by dáta boli rozbité na časti, malo byť pre nepovolané osoby výrazne náročnejšie ich zachytávať a prezerať.
* [[Weblog]]
 
* [[Balík internetových protokolov]]
V roku 1965 bola vytvorená prvá sieť WAN, ktorá vznikla medzi Berkeley a MIT cez obyčajnú telefónnu linku.
* [[Internetológia]]
 
29. októbra 1967 sa podarilo prepojiť počítače UCLA (University of California, Los Angeles) a SRI (Stanford Research Institute). Pri pokuse o pripojenie však po napísaní prvých dvoch znakov počítač v SRI padol. Ich prepojenie sa nakoniec podarilo uskutočniť až skoro mesiac neskôr - 21. novembra, ale do konca roka boli v sieti už štyri počítače. V nasledujúcom období sa vykonávali pokusy o vylepšenie systému prenosu, aby sa zlepšili možnosti siete, to však nezabránilo tomu, aby do konca roku 1971 bolo v sieti ARPANET 21 počítačov.
 
V októbri 1972 predviedli ARPANET na konferencii vo Washingtone, spojením 40 rôznych počítačov zo 40 rôznych miest. Toto viedlo k posilneniu vývoja v tejto oblasti, a čoskoro k vzniku ďalších sietí. Zatiaľ však v ARPA vyvíjali nové služby pre sieť:
 
roku 1972 vyvinuli nový systém, ktorý umožňoval priamu komunikáciu medzi dvomi ľuďmi - dnes sa mu hovorí e-mail
tiež začiatkom 70. rokov boli vyvinuté host-to-host protokoly, ktoré umožňovali vzdialenému užívateľovi pracovať na počítači ako na lokálnom (nie ako terminál).
roku 1974 vedci z ARPA a Stanfordu vyvinuli spoločný jazyk, ktorý umožňoval rôznym sieťam navzájom komunikovať, tzv. transmission control protocol/internet protocol (TCP/IP).
 
TCP/IP vychádzal z pôvodnej predstavy J. Licklidera (Galactic Network):
 
každá sieť mala byť schopná fungovať samostatne a jej pripojenie na internet nemalo vyžadovať žiadne dodatočné úpravy
v každej sieti sa mala nachádzať brána (Gateway), ktorou mal byť výkonnejší počítač (aby zvládol premávku), využívajúci postačujúce programové vybavenie potrebné na presmerovanie a prenos packetov
packety sa mali posielať najrýchlejšou dostupnou linkou. Pokiaľ bola linka pomalá, alebo sa zasekla, mali byť packety posielané inou dostupnou cestou, pokiaľ nedosiahli cieľ.
brány medzi sieťami mali byť vždy otvorené a mali prepúšťať dáta bez obmedzenia.
 
V čase, keď bol TCP/IP protokol vyvinutý, plánovalo sa, že bude musieť pracovať s obmedzeným počtom menších sietí, takže v najbližšom období si vyžiadal ešte veľa úprav (napríklad úprava verzie pre pripravované mikropočítače). Tiež bolo nutné vyvinúť verziu, ktorá by bola kompatibilná so všetkými vtedy používanými systémami (včítane ARPANETu).
 
Aj keď sa rozvoj počítačových sietí nezastavil (v sedemdesiatych rokoch vzniklo niekoľko ďalších sietí, napr.: Telenet, MFENet, HEPNet, SPAN, Usenet), ARPANET zostával stále ich základnou sieťou.
 
Až roku 1982 sa konečne prijal TCP/IP... a vzniká Internet.
 
== Referencie ==
Anonymný používateľ