Narodnyj komissariat vnutrennich del: Rozdiel medzi revíziami