Karpatská kotlina: Rozdiel medzi revíziami

Pridaných 46 bajtov ,  pred 9 rokmi
chýba zhrnutie úprav
'''Karpatská kotlina''' je v termín, ktorý je v (nielen v slovenskej, ale aj maďarskej) odbornej geologickej a geografickej literatúre (takmer) zhodný s termínom [[Panónska panva]] <ref>"Takmer" vyplýva z toho, že napr. v [[Encyklopédia Slovenska|Encyklopédii Slovenska]] sú dva samostatné články, jeden o Panónskej panve a jeden o Karpatskej kotline. Definície tam ale znejú takmer identicky, konkrétne nasledovne: Karpatská kotlina je ''sústava zníženín zovretých oblúkom Karpát, Álp a Dinaríd'', pričom na Slovensku sú týmito zníženinami Viedenská panva, Malá dunajská nížina a Veľká dunajská nížina. Panónska panva je ''subsystém Alpsko-himalájskeho systému; veľká depresia zovretá Karpatmi, Dinármi a Alpami'', pričom na Slovensku sem patrí Viedenská kotlina, Malá dunajská kotlina a Veľká dunajská kotlina. </ref>.
 
V Maďarsku sa termín Karpatská kotlina veľmi často používa aj v širšom význame, a to ako súhrnné označenie pre Karpatskú kotlinu vo vyššie uvedenom význame (t.j. Panónsku panvu) a [[Karpaty]], alebo zjednodušene (}čo je takmer to isté) ako geografický "ekvivalent" územia bývalého Uhorska (vrátane Sedmohradska), teda Veľkého Maďarska. Maďarský geograf A. Hevesi, ktorý takéto širšie používanie dôrazne odmieta ako chybné, napríklad výslovne píše, že ''v každodennom používaní'' v Maďarsku Karpatská kotlina zahŕňa aj Karpaty, a to isté platí ''stále častejšie'' aj v dejepise a ekonómii a ''aj keď zriedkavejšie, žiaľ na hanbu [dotknutých] aj v geografii''. <ref>http://geography.hu/mfk2001/cikkek/Hevesi.pdf, http://spravy.pravda.sk/dialog-orban-s-ficom-nepredstavitelne-dx0-/sk_domace.asp?c=A090603_082452_sk_domace_p23</ref>
 
Pre pomery na Slovensku platí, že ''v geovednej literatúre je termín Karpatská kotlina pomerne málo frekventovaný, ale v spoločensko-vednej oblasti sa vzhľadom na jeho historický, historicko-politický a ekonomický význam používa častejšie'' <ref>Karpatská kotlina in: Encyklopédia Slovenska</ref>, a to často vo vyššie uvedenom širšom význame.
131 809

úprav