Adaptácia (biológia): Rozdiel medzi revíziami

Pridaných 3 853 bajtov ,  pred 10 rokmi
úpravy a doplnenie
Bez shrnutí editace
(úpravy a doplnenie)
'''Adaptácia''' je prispôsobenie sa organizmu tvarom, funkciou alebo spôsobom života podmienkam [[vonkajšie prostredie|vonkajšieho prostredia]]. Túto definíciu možno vztiahnuť i na [[populácia|populáciu]], [[spoločenstvo]] alebo [[ekosystém]].<ref name=EB>{{Citácia knihy
'''Adaptácia''' je [[proces]], ktorým sa [[organizmus]] prispôsobuje a prípadne vzdoruje podmienkam [[prostredie|prostredia]], v ktorom žije. Prispôsobenie sa odohráva morfologickými a fyziologickými zmenami. Termín adaptácie je širší než termín [[sociálna adaptácia|adjustácie]].
| korporácia = Encyklopedický ústav SAV
| titul = Encyclopaedia Beliana (A-Belk)
| odkaz na titul = Encyclopaedia Beliana
| vydanie = I. vydanie
| vydavateľ = Veda, vydavateľstvo SAV a Stredoslovenské vydavateľstvo, a. s.
| miesto = Banská Bystrica
| rok = 1999
| rok copyrightu = 1999
| počet zväzkov = 1. z 12
| počet strán = 696
| kapitola = A
| strany = 46
| isbn = 80-224-0554-X
| id = číslo publikácie 3259
}}</ref> Termín adaptácia je širší než termín [[sociálna adaptácia|adjustácia (sociálna adaptácia)]].<ref>{{Citácia elektronického dokumentu
| priezvisko =
| meno =
| odkaz na autora =
| titul = Adaptácia
*[ | url = http://ii.fmph.uniba.sk/~filit/fva/adaptacia_piaget_jadaptacia.html]
| dátum vydania =
| dátum aktualizácie =
| dátum prístupu = 5.12.2012
| vydavateľ = FILIT
| miesto =
| jazyk =
}}</ref>
 
Adaptáciu možno rozdeliť na dva základné typy:<ref name=EB />
==Adaptácia podľa J. Piageta ==
* ''adaptácia správaním'' - umožňuje najrýchlejšie a najvariabilnejšie reakcie na vonkajšie prostredie a jeho zmeny
Adaptácia je rovnováha medzi pochodmi, ktorými sa jedinec prispôsobuje svojmu prostrediu ([[akomodácia]]), a procesmi, ktorými si prostredie prispôsobuje ([[asimilácia]]).
* ''evolučná adaptácia'' - dochádza k modifikácii organizmu, ktorý tak získava nové vlastnosti, ktoré ho v danom vonkajšom prostredí zvýhodňujú (príklad: pomalá zmena podnebia a s ňou spojený pokles teplôt vedie postupne [[evolúcia|evolučným]] tlakom k zmene farby a charakteru srsti); zmeny, ktoré sa ukážu byť užitočné, a ktoré sú kódované na úrovni zmeny [[gén]]u alebo skupiny génov, sa v populácii postupne šíria. Evolučná adaptácia je v podstate adaptácia na úrovni zmeny genetickej informácie, hovoríme preto aj o ''genetickej adaptácii''.
Štruktúra napr. cicania podobne ako ostatné ranosenzomotorické štruktúry umožňuje dieťatu adaptáciu na situáciu. K tejto adaptácii dáva podnet stále opakovaná potreba sýtenia sa. Adaptácia vzniká koordináciou akomodácie a asimilácie. Opakovaním, avšak nie mechanickým, vzniká generalizácia a počiatky rozpoznania. Senzomotoreická schéma je tak začiatkom vnímania.
 
Genetická adaptácia zjednodušene prebieha tak, že zmeny vonkajšieho prostredia preferujú jedince s určitými génmi či skupinami génov, ktoré sú pre danú zmenu vhodnejšie (jedinec má väčší zdroj potravy, je lepšie chránený pred klimatickými zmenami, dokáže sa vyhýbať predátorom alebo páriť s viacerými samičkami a mať tak rozsiahlejšie potomstvo). Tieto gény sa potom v populácii rýchlejšie šíra a adaptujú tak druh na príslušnú zmenu prostredia. V tomto type adaptácie dominujú [[preadaptácia|preadaptačné]], tzv. ''neutrálne mutácie'',<ref name=EB /> teda tie, ktoré nespôsobujú radikálne zmeny na morfologickej či funkčnej úrovni organizmu.<ref>{{Citácia elektronického dokumentu
{{Výhonok}}
| priezvisko = Artificial Life Group
== Externé odkazy ==
| meno =
* {{filit|fva/adaptacia.html}}
| odkaz na autora =
*[http://ii.fmph.uniba.sk/~filit/fva/adaptacia_piaget_j.html]
| titul = Základy evolučnej teórie
| url = http://alife.tuke.sk/kapitola/491/index.html
| dátum vydania =
| dátum aktualizácie =
| dátum prístupu = 5.12.2012
| vydavateľ = PlaNet ALife (Katedra kybernetiky a umelej inteligencie FEI TU Košice)
| miesto =
| jazyk =
}}</ref>
<br>Prílišná špecializácia však môže byť rizikom; pri náhlej a výraznej zmene vonkajšieho prostredia môže viesť až k zániku príslušného druhu.
 
''Fyziologická adaptácia'' je rýchle prispôsobenie sa organizmu náhlej, väčšinou krátkodobej a miernej zmene vonkajšieho prostredia, napr. zvýšené potenie pri vzostupe teploty.
 
''Zmyslová adaptácia'' je zmena stupňa vnímania vonkajšieho podnetu pri jeho dlhodobom pôsobení, napr. oslabenie vnímania tikania hodín, či hluku premávky.
 
 
==;Adaptácia podľa J. Piageta<ref>{{Citácia ==elektronického dokumentu
| priezvisko =
| meno =
| odkaz na autora =
| titul = Adaptácia (piaget, j.)
| url = http://ii.fmph.uniba.sk/~filit/fva/adaptacia_piaget_j.html
| dátum vydania =
| dátum aktualizácie =
| dátum prístupu = 5.12.2012
| vydavateľ = FILIT
| miesto =
| jazyk =
}}</ref>
Adaptácia je rovnováha medzi pochodmi, ktorými sa jedinec prispôsobuje svojmu prostrediu ([[akomodácia]]), a procesmi, ktorými si prostredie prispôsobuje ([[asimilácia]]). Štruktúra napr. cicania podobne ako ostatné ranosenzomotorické štruktúry umožňuje dieťatu adaptáciu na situáciu. K tejto adaptácii dáva podnet stále opakovaná potreba sýtenia sa. Adaptácia vzniká koordináciou akomodácie a asimilácie. Opakovaním, avšak nie mechanickým, vzniká generalizácia a počiatky rozpoznania. SenzomotoreickáSenzomotorická schéma je tak začiatkom vnímania.
 
== Referencie ==
{{Referencie}}
 
[[Kategória:Biológia]]