Označenie planétok: Rozdiel medzi revíziami

d
robot: štylistické, typografické a kódové korekcie
d (automatická zámena USA - Spojené štáty)
d (robot: štylistické, typografické a kódové korekcie)
 
 
== Predbežné označenie ==
 
Po objave dostane každá planétka '''predbežné (provizórne) označenie''', ktoré v zásade prideľuje ''Stredisko pre planétky'' (''Minor Planet Center'', skrátene ''MPC''), prevádzkuje svoju činnosť na ''Smithsonovom astrofyzikálnom observatóriu'' (''Smithsonian Astrophysical Observatory'', skrátene ''SAO''), a to z poverenia III. oddelenia pri ''Medzinárodnej astronomickej únii'' (''International Astronomical Union'', skrátene ''IAU''). Výnimku tvoria špeciálne časovo obmedzené projekty, ktoré produkovali veľké množstvo objavov v krátkej dobe, ktorými by bolo stredisko MPC zahltené.
 
Predbežné označenie prideľované strediskom MPC existuje v dvoch základných variantách, ktoré sú navzájom jednoznačne prevoditeľné.
 
=== Štandardné predbežné označenie ===
 
''Štandardné predbežné označenie'' sa skladá zo štvorciferného čísla, označujúceho rok objavu, respektíve ohlásenia objavu k registrácii v stredisku MPC, ktoré je nasledované medzerou (odklepom). Za touto medzerou nasleduje veľké písmeno anglickej abecedy, určujúce polovicu mesiaca, v ktorom bol objav resp. nahlásenie vykonané a to podľa nasledujúcej tabuľky:
|Písmeno||Dni||Písmeno||Dni
|-
|Január|| A || 1-15 || B || 16-31
|-
|Február || C || 1-15 || D || 16-29
|Máj || J ||1-15 || K || 16-31
|-
|Jún || L || 1-15 || M || 16-30
|-
|Júl || N || 1-15 || O || 16-31
|-
|August || P || 1-15 || Q || 16-31
Je si treba uvedomiť, že často býva jeden objekt spozorovaný rôznymi observatóriami alebo v rôznych obdobiach, a že nie vždy je ihneď zrejmé, že sa jedná o tú istú planétku. Preto nie je výnimkou, že jedna planétka dostane viac než jedno predbežné označenie. Po identifikácii sa z nich zachováva len jedno, obvykle to najstaršie, alebo to, ktoré viedlo k stanoveniu aspoň predbežných [[elementy dráhy|elementov dráhy]].
 
=== Komprimované predbežné označenie ===
 
''Komprimované predbežné označenie'' bolo navrhnuté z niekoľkých dôvodov. Prvým bola požiadavka, aby toto označenie bolo vždy rovnako dlhé (to štandardné predbežné označenie evidentne celkom nespĺňa) a druhým, aby jednoduchým triedením bolo možné získať poradie, v ktorom boli telesá objavené (nahlásené). Poslednou požiadavkou (významnou najmä v nedávnej minulosti) bolo, aby toto označenie bolo čo najkratšie.
 
 
=== Špeciálne predbežné označenie ===
 
V priebehu 2. polovice 20. storočia prebehlo niekoľko systematických prehliadok oblohy s cieľom odhaliť čo najviac nových planétok. V rámci každej z nich bolo prideľované zvláštne predbežné označenie, pozostávajúce z poradového čísla objaveného objektu, nasledovaného medzerou a označením príslušnej prehliadky oblohy podľa pripojenej tabuľky.
Komprimované predbežné označenie v tomto prípade vyzerá tak, že jeho prvé tri znaky zodpovedajú druhému stĺpcu v nasledujúcej tabuľke a zostávajúce štyri znaky sú poradovými číslami objektu objaveného v danej prehliadke, prípadne je doplnené na požadovanú dĺžku nulami zľava.
 
{|border="1" cellpadding="2" callspacing="1" style="margin:0 0 .5em 1em; border-collapse:collapse;"
| colspan="4" align="center" bgcolor="fefe00"| <font size=+1>'''Kódy prehliadok vyhľadávania planétok'''</font>
|-
*mená po zvieracích miláčikoch sa neodporúčajú.
 
Pre planétky pohybujúce sa po určitých dráhach je obmedzenie na mená prísnejšie. Napr. planétky pohybujúce sa v blízkosti libračných bodov sústavy Slnko-Jupiter, tzv. [[Trójan|Trójania]]ia, musia byť pomenúvané po hrdinoch Trójskej vojny, planétkam križujúcim dráhu Zeme musia byť prideľované mená z mytológie atď.
 
V minulosti sa z technických dôvodov v menách nepoužívala diakritika; toto obmedzenie už padlo.
V slnečnej sústave sa nachádzajú aj planétky so slovenskými menami – napríklad ([[Zoznam planétok 1751-2000|1989]]) [[1989 Tatry|Tatry]], ([[Zoznam planétok 3251-3500|3393]]) [[Ľudovít Štúr|Stur]], ([[Zoznam planétok 3501-3750|3571]]) [[Milan Rastislav Štefánik|Milanstefanik]] (názov planétky musel byť v skoršej dobe jednoslovný, preto tento tvar) a veľa ďalších.
 
== História označovania planétok ==
 
Pôvodne sa planétkam priraďovali grafické symboly, podobne ako majú svoje jednoduché grafické symboly historicky i [[planéta|planéty]] a [[Slnko]] s [[Mesiac (Zeme)|Mesiacom]], zvlášť, keď sa spočiatku súdilo, že novoobjavené telesá sú ďalšie planéty [[Slnečná sústava|Slnečnej sústavy]]. Pretože sa však symboly stávali čím ďalej zložitejšie a vyžadovali od užívateľov určité kresliarske schopnosti, ktoré nie každý mal, a rýchlo pribúdajúci počet planétok v 50. rokoch 19. stor. jednak planétky zosadil z pozície planét, navrhol v roku [[1851]] [[Nemecko|nemecký]] astronóm [[Johann Franz Encke|J. F. Encke]] v ním vydanej astronomickej ročenke na rok 1854 (''Berliner Astronomisches Jahrbuch für Jahr 1854'') nahradiť tieto symboly číslom v krúžku. Vtedy rozhodol ponechať pôvodný grafický symbol prvým štyrom planétkam ([[1 Ceres|Ceres]], [[2 Pallas|Pallas]], [[3 Juno|Juno]] a [[4 Vesta |Vesta]]) a piatej objavenej planétke [[5 Astraea|Astraea]] pridelil symbol  (číslo jedna v krúžku). Zatiaľ teda ponechal štyrom prvým planétkam výnimočný status (to sa prejavilo aj tým, že v uvedenej ročenke boli ich [[efemerida|efemeridy]] zaradené medzi planéty, kým pre ostatné telesá počínajúc Astraeou a končiac Eunomiou, boli zaradené až na koniec ročenky). O rok neskôr, [[1852]], odporučil [[Spojené štáty|americký]] astronóm B. A. Gould, aby týmto spôsobom boli označené všetky planétky. Číslo v krúžku malo byť priraďované v postupnosti, zodpovedajúcej chronologickému poradiu ich objavu. V súladu s týmto návrhom Encke už v ďalšom vydaní astronomickej ročenky na rok [[1855]] planétke Astraea pridelil číslo 5 v krúžku, teda symbol , ale stále ešte ponechal prvým štyrom grafický symbol. Až v ročenke na rok [[1867]] (vydanej v roku [[1864]]) boli prvé štyri planétky už uvádzané s číslami, odpovedajúcimi poradiu ich objavu.
 
K ďalšej zmene prišlo v roku 1858 v USA, keď časopis ''Astronomical Journal'' začal používať pre novoobjavené planétky číslo v okrúhlych zátvorkách. Do krúžku sa čísla zapisovali až potom, čo boli príslušné planétky definitívne zaradené do zoznamu (čo približne zodpovedá dnešnej "katalogizácii"„katalogizácii“). V roku 1888 začal tento významný časopis používať zápis pozostávajúci z poradového čísla, oddeleného čiarkou od mena, ale v roku 1895 sa vrátil k používaniu zátvoriek, tentoraz však pre všetky planétky bez rozdielu. Podobný úzus začal používať aj nemecký časopis ''Astronomische Nachrichten'' v roku 1872, ale v roku 1911 prešiel na zápis čísla bez zátvorky nasledovaného po medzere názvom planétky.
 
V súčasnosti sa používajú obidva spôsoby zápisu, teda napr. '''(1) Ceres''' alebo '''1 Ceres'''. Na slovenskej Wikipédii sme zvolili zápis podľa ''[[Encyklopédia astronómie|Encyklopédie astronómie]]'' z roku 1987 a to bez zátvorky.
 
== Externé odkazy ==
 
* [http://www.ss.astro.umd.edu/IAU/csbn/mpnames.shtml ''Names of Minor Planets'']. IAU Division III. Committee on Small Body Nomenclature, 2000. (angl.)
* [http://cfa-www.harvard.edu/iau/MPC_Documentation.html ''MPC Documentation'']. Minor Planet Center. (angl.)
* [http://aa.usno.navy.mil/hilton/AsteroidHistory/minorplanets.html HILTON J. ''When Did the Asteroids Become Minor Planets?''] Washington: USNO, 2001. (angl.)
[[Kategória:Planétky]]
 
[[Kategória:Planétky]]
 
[[cs:Označení planetek]]
83 783

úprav