Pole (fyzika): Rozdiel medzi revíziami

d
robot: štylistické, typografické a kódové korekcie
d (robot interwiki standardization)
d (robot: štylistické, typografické a kódové korekcie)
'''Fyzikálne pole''' alebo '''silové pole''' je forma existencie a pohybu hmoty, spájajúca navzájom častice látky do jednej sústavy a uskutočňujúca ich vzájomné pôsobenie (interakciu). Jeho zdrojom sú látkové telesá (napr. častice), s ktorými ale vstupuje do vzájomného pôsobenia iba za istých podmienok. Látky sa môžu premeniť na polia a polia na látky, pozri [[hmota]].
 
Častice na seba pôsobia (interagujú) tak, že každá častica vytvára okolo seba silové pole, v ktorom sa konečnou rýchlosťou šíri rozruch. Každé silové pole je nositeľom hybnosti, momentu hybnosti a ďalších atribútov, ktoré sa prv pripisovali len látkam (pozri [[hmota]]). V [[kvantová teória poľa|kvantovej teórii poľa]] má každý druh častíc silové pole, napr. nukleónové pole, pionové pole atď., a príslušná častica (napríklad pión) sa chápe ako [[kvantum]] príslušného poľa (napríklad piónového poľa).
**[[magnetické pole]]
 
Termín '''fyzikálne pole''' sa definuje aj v "technickejšom"„technickejšom“ zmysle ako:<br />
So špeciálnym fyzikálnym stavom priestoru spojený jav/spojená [[fyzikálna veličina]], ktorý je opísaný funkciou/ktorá je [[funkcia|funkciou]] - alebo viacerými funkciami – (len) polohového vektora '''r''' (čiže súradníc daného miesta) a spravidla aj času t. Inými slovami je vo fyzikálnom poli jednotlivým bodom priestoru priradená hodnota nejakej fyzikálnej veličiny, nazývanej '''veličina poľa''' (alebo najmä pri elektrickom a magnetickom poli '''intenzita poľa'''). Cieľom zavedenia pojmu fyzikálne pole bolo dosiahnuť stručné znázornenie (funkcia) rozloženia istej fyzikálnej veličiny v istom priestore.
 
Matematické delenie týchto polí sa robí podľa toho, či je priraďovaná veličina [[skalár]], [[vektor]], [[tenzor]] (2. alebo vyššieho stupňa) alebo [[spinor]]. Patrične sa potom rozlišuje aj:
*[[pole rýchlostí]]
 
Kým gravitačné pole, elektromagnetické pole a hore spomínané polia častíc sa považujú za základné fyzikálne reality (pozri prvú definíciu), sú polia typu zvukové pole, teplotné pole, pole rýchlostí a pod. výlučne pomocné pojmy.
 
Matematicky možno pole vyjadriť ako <math>\phi(\mathbf{r},t)</math>, kde ''&phi;φ'' je [[skalár]], [[vektor]] alebo [[tenzor]]. (Pri kvantovej [[kvantová teória|kvantovej teórii]] potom hodnote poľa v bode zodpovedá [[operátor]].) '' '''r''',t'' sú priestorové [[súradnice]]. ''[[Priestor]]'' je tu chápaný veľmi všeobecne - môže ním byť bežný [[euklidovský priestor]], [[minkovského priestoročas]], ale napríklad aj zakrivený priestoročas.
 
Pretože stav poľa je opísaný hodnotou veličiny v nekonečne veľa bodoch, je pole význačným prípadom sústavy s nekonečne veľa [[stupeň voľnosti|stupňami voľnosti]].
 
Pozri aj:[[Teória poľa]]
 
[[Kategória:Fyzika]]
 
83 783

úprav