Medzinárodný menový fond: Rozdiel medzi revíziami

== Orgány ==
=== Zbor guvernérov ===
Zbor guvernérov (Board of Governors) je najvyšší riadiaci orgán MMF, do ktorého všetky členské krajiny vymenúvajú guvernéra a jeho alternáta. Rada guvernérov, ktorej členmi sú ministri financií alebo guvernéri centrálnych bánk, prijíma zásadné rozhodnutia o činnosti Fondu. Schádza sa obvykle razdva krát ročne (na výročných zasadaniach MMF a Svetovej banky).
 
=== Menový a finančný výbor ===
Anonymný používateľ