Proletariát (sociológia): Rozdiel medzi revíziami

chýba zhrnutie úprav
*v Nemecku v 40. rokoch 19. storočia (v rámci tzv. debaty o pauperizme): označenie tak predindustriálnych más bez vlastníctva, ako aj továrenských robotníkov, ktorých ekonomické a sociálne postavenie určovala priemyselná práca <ref>Brockhaus</ref>
*u L. von Steina: ten zo stavov (myslí sa stav ako vrstva) spoločnosti, ktorý nič nevlastní okrem vlastnej pracovnej sily, a ktorý - vybavený korelujúcim vedomím - požaduje od spoločnosti zlepšenie svojho postavenia
*v marxizme: [[robotnícka trieda]] (niekedy vrátane duševne pracujúcich, ktorí nevlastnia výrobné prostriedky) - podrobnosti pozri nižšie
*v marxizme:
*hodnotovo zaťažené označenie najúbohejšej triedy v spoločnosti, implikujúce, že jej príslušníci vedú existenciu z ruky do úst a sú vylúčení z účasti na plnom využívaní občianskych výhod; v marxistickom použití sa proletariát stotožňuje s mestskou pracujúcou triedou, nie teda s roľníkmi atď., iní myslitelia však používajú toto slovo širšie, aby zahrnulo všetkých "vydedených". <ref>{{filit|fvp/proletariat.html}}</ref>
*podľa D. Lockwooda: len robotníci spojení s tradičnými priemyslovými lokalitami a so silným triednym uvedomením <ref>pozri v článku [[robotnícka trieda]]</ref>
 
Termín sa používa prevažne vo vzťahu k obdobiu do konca 2. svetovej vojny; pre neskoršie obdobie kapitalistických štátov sa používa (aspoň u autorov, pre ktorých tieto termíny splývajú) skôr termín robotnícka trieda alebo modré goliere. Po druhej svetovej vojne sa vyskytol jednak v súvislosti s antikoloniálnou analýzou mimoeurópskych politických hnutí, a jednak v súvislosti s hnutím študentov (okolo 1968) a neomarxizmom v diskusiách o konci "starej" robotníckej triedy a možných nových formách proletariátu. V komunistickom hnutí ale termín celkovo od 20. rokov 20. storočia strácal na význame a bol nahradzovaný termínom [[robotnícka trieda]]. V bývalých tzv. socialistických štátoch sa na označenie triedy robotníctva používal len termín robotnícka trieda.<ref>Velký sociologický slovník; Brockhaus</ref>
131 809

úprav