Encyklika: Rozdiel medzi revíziami

Odobraných 1 829 bajtov ,  pred 7 rokmi
→‎Zoznam encyklík: triedenie chronologické
d
(→‎Zoznam encyklík: triedenie chronologické)
 
== Zoznam encyklík ==
Pozn. V '''tabuľke''' sú uvedené '''údaje podľa abecedy''', '''podľa roka''' sú uvedené údaje '''u jednotlivých pápežov''' (alebo po kliknutí v tabuľke na symbol dvoch trojuholníčkov sa vám ukážu roky v '''chronologickom poradí''', to platí aj pre kolónku -Pápež, ktorý ju vydal- po kliknutí sa zobrazí poradie v tabuľke podľa abecedy mien [[pápež]]ov).
 
{|class="wikitable sortable"
! class="unsortable"| Externý odkaz
|-
|align="center"| '''A'''[[Aeterni Patris]]
|align="center"| [[Lev XIII.]]
|align="centerleft" |
|align="center"| [[1879]], 4. augusta
|align="center"| [http://www.vatican.va/holy_father/leo_xiii/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_04081879_aeterni-patris_en.html po anglicky]
|-
|align="center"| [[AcerbaRerum animinovarum]]
|align="center"| [[ Lev XIII.]]
|align="left" | O robotníckej otázke
|align="center"| [[1891]], 15. mája
|align="center"| [http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/rerum-novarum po slovensky]
|-
|align="center"| [[Haerent animo]]
|align="center"| [[Pius X.]]
|align="left" | Apoštolská exhortácia Pia X. pri príležitosti svojho kňazského jubilea
|align="center"| [[1908]], 4. augusta
|align="center"| [http://www.kbs.sk/?cid=1117031804 po slovensky]
|-
|align="center"| [[Ubi arcano Dei consilio]]
|align="center"| [[Pius XI.]]
|align="centerleft"| O mexickom| prenasledovaní
|align="center"| [[19321922]], 2923. septembradecembra
|align="center"| [http://www.vatican.va/holy_father/pius_xi/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_29091932_acerbaxi_enc_23121922_ubi-animi_enarcano-dei-consilio_en.html po anlickyanglicky]
|-
|align="center"| [[AdRerum catholiciomnium sacerdotiiperturbationem]]
|align="center"| [[Pius XI.]]
|align="centerleft" | O katolíckomsv. Františkovi kňazstveSaleskom
|align="center"| [[19351923]], 2026. decembrajanuár
|align="center"| [http://www.kbsvatican.skva/obsahholy_father/sekciapius_xi/hencyclicals/dokumenty-a-vyhlaseniadocuments/p/dokumentyhf_p-papezov/c/adxi_enc_26011923_rerum-catholiciomnium-sacerdotiperturbationem_en.html po slovenskyanglicky]
|-
|align="center"| [[AdStudiorum Petri cathedramducem]]
|align="center"| [[JánPius XXIIIXI.]]
|align="centerleft"| |
|align="center"| [[19591923]], 29. júnajún
|align="center"| [http://www.vatican.va/holy_father/john_xxiiipius_xi/encyclicals/documents/hf_jhf_p-xxiii_enc_29061959_adxi_enc_19230629_studiorum-petri_enducem_it.html po anglicky]|-
|-
|align="center"| [[AdEcclesiam salutem humaniDei]]
|align="center"| [[Pius XI.]]
|align="centerleft"| |
|align="center"| [[19301923]], 2012. aprílanovembra
|align="center"| [http://www.vatican.va/holy_father/pius_xi/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_19300420_adxi_enc_19231112_ecclesiam-salutem-humani_itdei_it.html po taliansky]
|-
|align="center"| [[AeternaMaximam Dei sapientiagravissimamque]]
|align="center"| [[JánPius XXIIIXI.]]
|align="centerleft"| |
|align="center"| [[19611924]], 1118. novembrajanuára
|align="center"| [http://www.vatican.va/holy_father/john_xxiiipius_xi/encyclicals/documents/hf_jhf_p-xxiii_enc_11111961_aeternaxi_enc_18011924_maximam-dei_engravissimamque_en.html po anglicky]
|-
|align="center"| [[AeterniQuas Patrisprimas]]
|align="center"| [[LevPius XIIIXI.]]
|align="centerleft" | O Kristovi Kráľovi
|align="center"| [[18791925]], 411. augusta decembra
|align="center"| [http://www.vaticankatolikrevue.vacz/holy_fatherbiblioteka/leo_xiii/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_04081879_aeterni-patris_enquas_primas_pius_xi.htmlhtm po anglickyčesky]
|-
|align="center"| '''C'''[[Rerum Ecclesiae]]
|align="center"| [[Pius XI.]]
|align="centerleft"| |
|align="center"| [[1926]], 28. februára
|align="center"| [http://www.vatican.va/holy_father/pius_xi/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_28021926_rerum-ecclesiae_en.html po anglicky]
|-
|align="center"| [[CaritasRite in veritateexpiatis]]
|align="center"| [[BenediktPius XVIXI.]]
|align="left" |
|align="center"| O integrálnom ľudskom rozvoji v láske a v pravde
|align="center"| [[20091926]], 2930. júnaapríla
|align="center"| [http://www.kbsvatican.skva/obsahholy_father/sekciapius_xi/hencyclicals/dokumenty-a-vyhlaseniadocuments/p/dokumentyhf_p-papezov/c/encyklikaxi_enc_30041926_rite-caritas-in-veritate-laska-v-pravde expiatis_en.html po slovenskyanglicky]
|-
|align="center"| [[CaritateIniquis Christi compulsiafflictisque]]
|align="center"| [[Pius XI.]]
|align="left" | O laicizácii v Mexiku
|align="center"| O hospodárskej a sociálnej kríze spôsobenej sústredením bohatstva v rukách úzkej skupiny, neverou, odlúčením
|align="center"| [[19321926]], 318. májanovembra
|align="center"| [http://www.vatican.va/holy_father/pius_xi/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_03051932_caritatexi_enc_18111926_iniquis-christi-compulsi_enafflictisque_en.html po aglickyanglicky]
|-
|align="center"| [[CastiRerum connubiiorientalium]]
|align="center"| [[Pius XI.]]
|align="centerleft" | O kresťanskomkatolíckych východných cirkvách manželstve
|align="center"| [[19301928]], 318.septembra decembra
|align="center"| [http://ksnwww.frcthvatican.uniba.skva/holy_father/pius_xi/encyclicals/documents/CC%20Shf_p-xi_enc_19280908_rerum-orientalium_it.html po slovenskytaliansky]
|-
|align="center"| [[CentesimusMortalium annusanimos]]
|align="center"| [[JánPius Pavol IIXI.]]
|align="left" | O jednote kresťanov
|align="center"| Encyklika k stému výročiu encykliky [[Rerum Novarum]]
|align="center"| [[19911928]], 16. májajanuára
|align="center"| [http://www.kbskatolikrevue.skcz/obsahbiblioteka/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/centesimus-annusmortalium_animos.htm po slovenskyčesky]
|-
|align="center"| '''D'''[[Miserentissimus redemptor]]
|align="center"| [[Pius XI.]]
|align="centerleft"| |
|align="center"| [[1928]], 8. mája
|align="center"| [http://www.vatican.va/holy_father/pius_xi/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_08051928_miserentissimus-redemptor_en.html po anglicky]
|-
|align="center"| [[DeusMens caritas estnostra]]
|align="center"| [[Benedikt XVI.]]
|align="center"| O kresťanskej láske
|align="center"| [[2005]], 25. decembra
|align="center"| [http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/encyklika-deus-caritas-est-boh-je-laska po slovensky]
|-
|align="center"| [[Dilectissima nobis]]
|align="center"| [[Pius XI.]]
|align="left" |
|align="center"| O postavení Cirkvi v Španielsku, kde chcú nastoliť odlukový režim, aby sa posilnila svojvôľa.
|align="center"| [[19331929]], 320. júnadecembra
|align="center"| [http://www.vatican.va/holy_father/pius_xi/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_03061933_dilectissimaxi_enc_20121929_mens-nobis_ennostra_en.html po anglicky]
|-
|align="center"| [[DivesQuinquagesimo inante misericordiaanno]]
|align="center"| [[JánPius Pavol IIXI.]]
|align="centerleft"| O Božom milosrdenstve|
|align="center"| [[19801929]], 3023. decembra
|align="center"| [http://www.kbsvatican.skva/obsahholy_father/sekciapius_xi/hencyclicals/dokumenty-a-vyhlaseniadocuments/p/dokumentyhf_p-papezov/c/divesxi_enc_19291223_quinquagesimo-inante-misericordiaanno_it.html po slovenskytaliansky]
|-
|align="center"| [[Divini illius magistri]]
|align="center"| [[Pius XI.]]
|align="centerleft" | O kresťanskej výchove mládeže
|align="center"| [[1929]], 31. decembra
|align="center"| [http://www.vatican.va/holy_father/pius_xi/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_31121929_divini-illius-magistri_en.html po anglicky]
|-
|align="center"| [[DiviniAd Redemptorissalutem humani]]
|align="center"| [[Pius XI.]]
|align="centerleft"| O bezbožníckom| komunizme
|align="center"| [[19371930]], 1920. marcaapríla
|align="center"| [http://www.kbsvatican.skva/obsahholy_father/sekciapius_xi/hencyclicals/dokumentydocuments/hf_p-axi_enc_19300420_ad-vyhlasenia/p/dokumentysalutem-papezov/c/divini-redemptorishumani_it.html po slovenskytaliansky]
|-
|align="center"| [[DominumCasti et Vivificantemconnubii]]
|align="center"| [[JánPius Pavol IIXI.]]
|align="left" | O kresťanskom manželstve
|align="center"| Encyklika o Duchu Svätom v živote Cirkvi a sveta
|align="center"| [[19861930]], 1831. májadecembra
|align="center"| [http://wwwksn.kbsfrcth.uniba.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/dominum-et-vivificantemCC%20S.html po slovensky]
|-
|align="center"| '''E'''[[Quadragesimo anno]]
|align="center"| [[Pius XI.]]
|align="left" | O obnovení spoločenského poriadku podľa evanjelia
|align="center"|
|align="center"| [[1931]], 15. mája
|align="center"| [http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/quadragesimo-anno po slovensky]
|-
|align="center"| [[EcclesiaNon deabbiamo Eucharistiabisogno]]
|align="center"| [[JánPius Pavol IIXI.]]
|align="centerleft"| O Eucharistii a| jejZa vzťahuKatolícku kakciu CirkviTalianska
|align="center"| [[20031931]], 1729. aprílajúna
|align="center"| [http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/ecclesianon-deabbiamo-eucharistiabisogno po slovensky]
|-
|align="center"| [[EcclesiamNova Deiimpendet]]
|align="center"| [[Pius XI.]]
|align="left" | O finančnej kríze sveta a nutnosti nápravy, zo zvláštnym pohľadom na horúčkovité zbrojenie
|align="center"|
|align="center"| [[19231931]], 122. Novembraoktóbra
|align="center"| [http://www.vatican.va/holy_father/pius_xi/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_19231112_ecclesiamxi_enc_02101931_nova-dei_itimpendet_en.html po talianskyanglicky]
|-
|align="center"| [[EcclesiamLux Suamveritatis]]
|align="center"| [[PavolPius VIXI.]]
|align="left" |
|align="center"| Encyklika, ako má Cirkev plniť svoje poslanie v prítomnosti
|align="center"| [[19641931]], 625. augustadecembra
|align="center"| [http://www.kbsvatican.skva/obsahholy_father/sekciapius_xi/hencyclicals/dokumenty-a-vyhlaseniadocuments/p/dokumentyhf_p-papezov/c/ecclesiamxi_enc_19311225_lux-suamveritatis_it.html po slovenskytaliansky]
|-
|align="center"| [[EvangeliiCaritate nuntiandiChristi compulsi]]
|align="center"| [[PavolPius VIXI.]]
|align="left" | O hospodárskej a sociálnej kríze spôsobenej sústredením bohatstva<br />v rukách úzkej skupiny, neverou, odlúčením
|align="center"| Apoštolská exhortácia o ohlasovaní evanjelia v dnešnom svete
|align="center"| [[19751932]], 83. decembra mája
|align="center"| [http://www.kbsvatican.skva/obsahholy_father/sekciapius_xi/hencyclicals/dokumentydocuments/hf_p-axi_enc_03051932_caritate-vyhlasenia/p/dokumentychristi-papezov/c/evangelii-nuntiandicompulsi_en.html po slovenskyaglicky]
|-
|align="center"| [[EvangeliumAcerba vitaeanimi]]
|align="center"| [[JánPius Pavol IIXI.]]
|align="left" | O mexickom prenasledovaní
|align="center"| O hodnote a nenarušiteľnosti ľudského života
|align="center"| [[19951932]], 2529. marca septembra
|align="center"| [http://www.kbsvatican.skva/obsahholy_father/sekciapius_xi/hencyclicals/dokumenty-a-vyhlaseniadocuments/p/dokumentyhf_p-papezov/c/evangeliumxi_enc_29091932_acerba-vitaeanimi_en.html po slovenskyanlicky]
|-
|align="center"| '''F'''[[Dilectissima nobis]]
|align="center"| [[Pius XI.]]
|align="left" | O postavení Cirkvi v Španielsku, kde chcú nastoliť odlukový režim, aby sa posilnila svojvôľa.
|align="center"|
|align="center"| [[1933]], 3. júna
|align="center"| [http://www.vatican.va/holy_father/pius_xi/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_03061933_dilectissima-nobis_en.html po anglicky]
|-
|align="center"| [[FidesAd etcatholici ratiosacerdotii]]
|align="center"| [[JánPius Pavol IIXI.]]
|align="centerleft" | O vzťahoch medzi vierou akatolíckom rozumomkňazstve
|align="center"| [[19981935]], 1420. septembradecembra
|align="center"| [http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/fidesad-etcatholici-ratiosacerdoti po slovensky]
|-
|align="center"| [[Vigilanti cura]]
|align="center"| [[Pius XI.]]
|align="left" | O náprave mravnosti filmu a jeho výchovných možnostiach
|align="center"| [[1936]], 29. júna
|align="center"| [http://www.vatican.va/holy_father/pius_xi/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_29061936_vigilanti-cura_en.html po anglicky]
|-
|align="center"| [[Mit brennender Sorge]]
|align="center"| [[Pius XI.]]
|align="left" | O postavení katolíckej cirkvi v Nemecku
|align="center"| [[1937]], 14. marca
|align="center"| [http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/menti-nostrae po slovensky]
|-
|align="center"| [[Divini Redemptoris]]
|align="center"| [[Pius XI.]]
|align="left" | O bezbožníckom komunizme
|align="center"| [[1937]], 19. marca
|align="center"| [http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/divini-redemptoris po slovensky]
|-
|align="center"| [[Firmissimam constantiam]]
|align="center"| [[Pius XI.]]
|align="centerleft" |
|align="center"| [[1937]], 28. marca
|align="center"| [http://www.vatican.va/holy_father/pius_xi/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_19370328_firmissimam-constantiam_en.html po anglicky]
|-
|align="center"| '''G'''
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|-
|align="center"| [[Grata recordatio]]
|align="center"| [[Ján XXIII.]]
|align="center"|
|align="center"| [[1959]], 26. septembra
|align="center"| [http://www.vatican.va/holy_father/john_xxiii/encyclicals/documents/hf_j-xxiii_enc_26091959_grata-recordatio_lt.html po anglicky]
|-
|align="center"| '''H'''
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|-
|align="center"| [[Haerent animo]]
|align="center"| [[Pius X.]]
|align="center"| Apoštolská exhortácia Pia X. pri príležitosti svojho kňazského jubilea
|align="center"| [[1908]], 4. augusta
|align="center"| [http://www.kbs.sk/?cid=1117031804 po slovensky]
|-
|align="center"| [[Humanae vitae]]
|align="center"| [[Pavol VI.]]
|align="center"| Encyklika o správnom spôsobe regulovania pôrodnosti
|align="center"| [[1968]], 25. júla
|align="center"| [http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/humanae-vitae po slovensky]
|-
|align="center"| '''CH'''
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|-
|align="center"| [[Christi Matri]]
|align="center"| [[Pavol VI.]]
|align="center"|
|align="center"| [[1966]], 15. septembra
|align="center"| [http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_15091966_christi-matri_en.html po anglicky]
|-
|align="center"| '''I'''
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|-
|align="center"| [[Ingravescentibus malis]]
|align="center"| [[Pius XI.]]
|align="centerleft" |
|align="center"| [[1937]], 29. septembra
|align="center"| [http://www.vatican.va/holy_father/pius_xi/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_29091937_ingravescentibus-malis_en.html po anglicky]
|-
|align="center"| [[IniquisMystici afflictisqueCorporis]]
|align="center"| [[Pius XIXII.]]
|align="left" | O mystickom Tele Kristovom a našom spojení s Kristom v ňom
|align="center"| O laicizácii v Mexiku
|align="center"| [[19261943]], 1829. novembrajún
|align="center"| [http://www.vatican.va/holy_father/pius_xipius_xii/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_18111926_iniquisxii_enc_29061943_mystici-afflictisque_encorporis-christi_en.html po anglicky]
|-
|align="center"| '''L'''[[Mediator Dei]]
|align="center"| [[Pius XII.]]
|align="centerleft" | O posvätnej liturgii
|align="center"| [[1947]], 20. novembra
|align="center"| [http://www.vatican.va/holy_father/pius_xii/encyclicals/documents/hf_p-xii_enc_20111947_mediator-dei_en.html po anglicky]
|-
|align="center"| [[LaboremMenti exercensnostrae]]
|align="center"| [[JánPius Pavol IIXII.]]
|align="left" | Apoštolská exhortácia o spôsobe, ako napomáhať svätosť kňazského života
|align="center"| O ľudskej práci
|align="center"| [[19811950]], 1423. septembra
|align="center"| [http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/laboremmenti-exercensnostrae po slovensky]
|-
|align="center"| [[LuxAd veritatisPetri cathedram]]
|align="center"| [[PiusJán XIXXIII.]]
|align="centerleft" |
|align="center"| [[19311959]], 2529.decembra júna
|align="center"| [http://www.vatican.va/holy_father/pius_xijohn_xxiii/encyclicals/documents/hf_phf_j-xi_enc_19311225_luxxxiii_enc_29061959_ad-veritatis_itpetri_en.html po talianskyanglicky]
|-
|align="center"| '''M'''[[Sacerdotii nostri primordia]]
|align="center"| [[Ján XXIII.]]
|align="left" | Encyklika na sté výročie nábožnej smrti svätého farára z Arsu
|align="center"|
|align="center"| [[1959]], 1. augusta
|align="center"| [http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/sacerdotii-nostri-primordia po slovensky]
|-
|align="center"| [[MarialisGrata cultusrecordatio]]
|align="center"| [[PavolJán VIXXIII.]]
|align="left" |
|align="center"| Apoštolská exhortácia o správnom spôsobe a rozvoji uctievania blahoslavenej Panny Márie
|align="center"| [[19741959]], 226. februáraseptembra
|align="center"| [http://www.kbsvatican.skva/obsahholy_father/sekciajohn_xxiii/hencyclicals/dokumenty-a-vyhlaseniadocuments/p/dokumentyhf_j-papezov/c/cultusxxiii_enc_26091959_grata-marialisrecordatio_lt.html po slovenskyanglicky]
|-
|align="center"| [[Princeps pastorum]]
|align="center"| [[Ján XXIII.]]
|align="left" |
|align="center"| [[1959]], 28. novembra
|align="center"| [http://www.vatican.va/holy_father/john_xxiii/encyclicals/documents/hf_j-xxiii_enc_28111959_princeps_en.html po anglicky]
|-
|align="center"| [[Mater et Magistra]]
|align="center"| [[Ján XXIII.]]
|align="centerleft" | O novšom vývoji sociálnej vedy vo svetle kresťanského učenia
|align="center"| [[1961]], 15. mája
|align="center"| [http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/mater-et-magistra po slovensky]
|-
|align="center"| [[MaximamAeterna gravissimamqueDei sapientia]]
|align="center"| [[PiusJán XIXXIII.]]
|align="centerleft"| |
|align="center"| [[19241961]], 1811. januára novembra
|align="center"| [http://www.vatican.va/holy_father/pius_xijohn_xxiii/encyclicals/documents/hf_phf_j-xi_enc_18011924_maximamxxiii_enc_11111961_aeterna-gravissimamque_endei_en.html po anglicky]
|-
|align="center"| [[MediatorPaenitentiam Deiagere]]
|align="center"| [[PiusJán XIIXXIII.]]
|align="centerleft"| O posvätnej liturgii|
|align="center"| [[19471962]], 201. novembrajúla
|align="center"| [http://www.vatican.va/holy_father/pius_xiijohn_xxiii/encyclicals/documents/hf_phf_j-xii_enc_20111947_mediator-dei_enxxiii_enc_01071962_paenitentiam_en.html po anglicky]
|-
|align="center"| [[MensPacem nostrain terris (encyklika)|Pacem in terris]]
|align="center"| [[PiusJán XIXXIII.]]
|align="centerleft" | O pokoji medzi všetkými národmi
|align="center"| [[19291963]], 2011. decembra apríla
|align="center"| [http://www.vaticankbs.vask/holy_fatherobsah/pius_xisekcia/encyclicalsh/documentsdokumenty-a-vyhlasenia/hf_pp/dokumenty-xi_enc_20121929_menspapezov/c/pacem-nostra_en.htmlin-terris po anglickyslovensky]
|-
|align="center"| [[Ecclesiam Suam]]
|align="center"| [[Pavol VI.]]
|align="left" | Encyklika, ako má Cirkev plniť svoje poslanie v prítomnosti
|align="center"| [[1964]], 6. augusta
|align="center"| [http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/ecclesiam-suam po slovensky]
|-
|align="center"| [[Mense Maio]]
|align="center"| [[Pavol VI.]]
|align="centerleft"| |
|align="center"| [[1965]], 29. apríla
|align="center"| [http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_29041965_mense-maio_en.html po anglicky]
|-
|align="center"| [[Menti nostrae]]
|align="center"| [[Pius XII.]]
|align="center"| Apoštolská exhortácia o spôsobe, ako napomáhať svätosť kňazského života
|align="center"| [[1950]], 23. septembra
|align="center"| [http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/menti-nostrae po slovensky]
|-
|align="center"| [[Miserentissimus redemptor]]
|align="center"| [[Pius XI.]]
|align="center"|
|align="center"| [[1928]], 8. mája
|align="center"| [http://www.vatican.va/holy_father/pius_xi/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_08051928_miserentissimus-redemptor_en.html po anglicky]
|-
|align="center"| [[Mit brennender Sorge]]
|align="center"| [[Pius XI.]]
|align="center"| O postavení katolíckej cirkvi v Nemecku
|align="center"| [[1937]], 14. marca
|align="center"| [http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/menti-nostrae po slovensky]
|-
|align="center"| [[Mortalium animos]]
|align="center"| [[Pius XI.]]
|align="center"| O jednote kresťanov
|align="center"| [[1928]], 6. januára
|align="center"| [http://www.katolikrevue.cz/biblioteka/mortalium_animos.htm po česky]
|-
 
|align="center"| [[Mysterium fidei]]
|align="center"| [[Pavol VI.]]
|align="centerleft"| |
|align="center"| [[1965]], 3. septembra
|align="center"| [http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_03091965_mysterium_en.html po anglicky]
|-
|align="center"| [[MysticiChristi CorporisMatri]]
|align="center"| [[PiusPavol XIIVI.]]
|align="left" |
|align="center"| O mystickom Tele Kristovom a našom spojení s Kristom v ňom
|align="center"| [[19431966]], 2915. júnseptembra
|align="center"| [http://www.vatican.va/holy_father/pius_xiipaul_vi/encyclicals/documents/hf_p-xii_enc_29061943_mysticivi_enc_15091966_christi-corporis-christi_enmatri_en.html po anglicky]
|-
|align="center"| '''N'''
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|-
|align="center"| [[Non abbiamo bisogno]]
|align="center"| [[Pius XI.]]
|align="center"| Za Katolícku akciu Talianska
|align="center"| [[1931]], 29. júna
|align="center"| [http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/non-abbiamo-bisogno po slovensky]
|-
|align="center"| [[Nova impendet]]
|align="center"| [[Pius XI.]]
|align="center"| O finančnej kríze sveta a nutnosti nápravy, zo zvláštnym pohľadom na horúčkovité zbrojenie
|align="center"| [[1931]], 2. októbra
|align="center"| [http://www.vatican.va/holy_father/pius_xi/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_02101931_nova-impendet_en.html po anglicky]
|-
|align="center"| '''P'''
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|-
|align="center"| [[Pacem in terris (encyklika)|Pacem in terris]]
|align="center"| [[Ján XXIII.]]
|align="center"| O pokoji medzi všetkými národmi
|align="center"| [[1963]], 11. apríla
|align="center"| [http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/pacem-in-terris po slovensky]
|-
|align="center"| [[Paenitentiam agere]]
|align="center"| [[Ján XXIII.]]
|align="center"|
|align="center"| [[1962]], 1. júla
|align="center"| [http://www.vatican.va/holy_father/john_xxiii/encyclicals/documents/hf_j-xxiii_enc_01071962_paenitentiam_en.html po anglicky]
|-
|align="center"| [[Populorum progressio]]
|align="center"| [[Pavol VI.]]
|align="centerleft" | O rozvoji národov
|align="center"| [[1967]], 26. marca
|align="center"| [http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/populorum-progressio po slovensky]
|-
|align="center"| [[PrincepsSacerdotalis pastorumcaelibatus]]
|align="center"| [[JánPavol XXIIIVI.]]
|align="centerleft" | O kňazskom celibáte
|align="center"| [[19591967]], 2824. novembrajúna
|align="center"| [http://www.vaticankbs.vask/holy_fatherobsah/john_xxiiisekcia/encyclicalsh/documentsdokumenty-a-vyhlasenia/hf_jp/dokumenty-xxiii_enc_28111959_princeps_en.htmlpapezov/c/sacerdotalis-caelibatus po anglickyslovensky]
|-
|align="center"| '''Q'''[[Humanae vitae]]
|align="center"| [[Pavol VI.]]
|align="left" | O správnom spôsobe regulovania pôrodnosti
|align="center"|
|align="center"| [[1968]], 25. júla
|align="center"| [http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/humanae-vitae po slovensky]
|-
|align="center"| [[QuadragesimoMarialis annocultus]]
|align="center"| [[PiusPavol XIVI.]]
|align="left" | Apoštolská exhortácia o správnom spôsobe a rozvoji uctievania blahoslavenej Panny Márie
|align="center"| O obnovení spoločenského poriadku podľa evanjelia
|align="center"| [[19311974]], 152. májafebruára
|align="center"| [http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/quadragesimocultus-annomarialis po slovensky]
|-
|align="center"| [[QuasEvangelii primasnuntiandi]]
|align="center"| [[PiusPavol XIVI.]]
|align="left" | Apoštolská exhortácia o ohlasovaní evanjelia v dnešnom svete
|align="center"| O Kristovi Kráľovi
|align="center"| [[19251975]], 118. decembra
|align="center"| [http://www.katolikrevuekbs.czsk/bibliotekaobsah/quas_primas_pius_xi.htmsekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/evangelii-nuntiandi po českyslovensky]
|-
|align="center"| [[Quinquagesimo ante anno]]
|align="center"| [[Pius XI.]]
|align="center"|
|align="center"| [[1929]], 23. decembra
|align="center"| [http://www.vatican.va/holy_father/pius_xi/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_19291223_quinquagesimo-ante-anno_it.html po taliansky]
|-
|align="center"| '''R'''
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|-
|align="center"| [[Redemptor hominis]]
|align="center"| [[Ján Pavol II.]]
|align="centerleft" | Encyklika, ktorou sa na začiatku svojho pontifikátu obracia na ctihodných bratov v biskupskej službe,<br/> na kňazov a na rehoľné rodiny, na synov a dcéry Cirkvi a na všetkých ľudí dobrej vôle
|align="center"| [[1979]], 4. marca
|align="center"| [http://www.kbs.sk/?cid=1117272898obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/redemptor-hominis po slovensky]
|-
|align="center"| [[RedemptorisDives Materin misericordia]]
|align="center"| [[Ján Pavol II.]]
|align="left" | O Božom milosrdenstve
|align="center"| Encyklika o preblahoslavenej Panne Márii v živote Cirkvi
|align="center"| [[19871980]], 2530. marcadecembra
|align="center"| [http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/redemptorisdives-materin-misericordia po slovensky]
|-
|align="center"| [[RedemptorisLaborem missioexercens]]
|align="center"| [[Ján Pavol II.]]
|align="centerleft" | O trvalej platnosti misionárskeho poslaniaľudskej Cirkvipráci
|align="center"| [[19901981]], 714. decembraseptembra
|align="center"| [http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/redemptorislaborem-missioexercens po slovensky]
|-
|align="center"| [[Rerum Ecclesiae]]
|align="center"| [[Pius XI.]]
|align="center"|
|align="center"| [[1926]], 28. februára
|align="center"| [http://www.vatican.va/holy_father/pius_xi/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_28021926_rerum-ecclesiae_en.html po anglicky]
|-
|align="center"| [[Rerum novarum]]
|align="center"| [[ Lev XIII.]]
|align="center"| O robotníckej otázke
|align="center"| [[1891]], 15. mája
|align="center"| [http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/rerum-novarum po slovensky]
|-
|align="center"| [[Rerum omnium perturbationem]]
|align="center"| [[Pius XI.]]
|align="center"| O sv. Františkovi Saleskom
|align="center"| [[1923]], 26. január
|align="center"| [http://www.vatican.va/holy_father/pius_xi/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_26011923_rerum-omnium-perturbationem_en.html po anglicky]
|-
|align="center"| [[Rerum orientalium]]
|align="center"| [[Pius XI.]]
|align="center"| O katolíckych východných cirkvách
|align="center"| [[1928]], 8.septembra
|align="center"| [http://www.vatican.va/holy_father/pius_xi/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_19280908_rerum-orientalium_it.html po taliansky]
|-
|align="center"| [[Rite expiatis]]
|align="center"| [[Pius XI.]]
|align="center"|
|align="center"| [[1926]], 30. apríla
|align="center"| [http://www.vatican.va/holy_father/pius_xi/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_30041926_rite-expiatis_en.html po anglicky]
|-
|align="center"| '''S'''
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|-
|align="center"| [[Sacerdotalis caelibatus]]
|align="center"| [[Pavol VI.]]
|align="center"| O kňazskom celibáte
|align="center"| [[1967]], 24. júna
|align="center"| [http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/sacerdotalis-caelibatus po slovensky]
|-
|align="center"| [[Sacerdotii nostri primordia]]
|align="center"| [[Ján XXIII.]]
|align="center"| Encyklika na sté výročie nábožnej smrti svätého farára z Arsu
|align="center"| [[1959]], 1. augusta
|align="center"| [http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/sacerdotii-nostri-primordia po slovensky]
|-
|align="center"| [[Slavorum apostoli]]
|align="center"| [[Ján Pavol II.]]
|align="centerleft" | Encyklika na pamiatku evanjelizačného diela svätého Cyrila a Metoda po jedenástich storočiach
|align="center"| [[1985]], 2. júna
|align="center"| [http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/slavorum-apostoli po slovensky]
|-
|align="center"| [[Dominum et Vivificantem]]
|align="center"| [[Ján Pavol II.]]
|align="left" | O Duchu Svätom v živote Cirkvi a sveta
|align="center"| [[1986]], 18. mája
|align="center"| [http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/dominum-et-vivificantem po slovensky]
|-
|align="center"| [[Redemptoris Mater]]
|align="center"| [[Ján Pavol II.]]
|align="left" | O preblahoslavenej Panne Márii v živote Cirkvi
|align="center"| [[1987]], 25. marca
|align="center"| [http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/redemptoris-mater po slovensky]
|-
|align="center"| [[Sollicitudo rei socialis]]
|align="center"| [[Ján Pavol II.]]
|align="centerleft" | Sociálna encyklika vydaná pri príležitosti 20. výročia encykliky [[Populorum Progressio]]
|align="center"| [[1987]], 30. decembra
|align="center"| [http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/sollicitudo-rei-socialis po slovensky]
|-
|align="center"| [[SpeRedemptoris salvimissio]]
|align="center"| [[BenediktJán XVIPavol II.]]
|align="left" | O trvalej platnosti misionárskeho poslania Cirkvi
|align="center"| O kresťanskej nádeji
|align="center"| [[20071990]], 307. novembradecembra
|align="center"| [http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/encyklikaredemptoris-spe-salvimissio po slovensky]
|-
|align="center"| [[StudiorumCentesimus ducemannus]]
|align="center"| [[PiusJán XIPavol II.]]
|align="left" | Encyklika k stému výročiu encykliky [[Rerum Novarum]]
|align="center"|
|align="center"| [[19231991]], 291. júnmája
|align="center"| [http://www.vaticankbs.vask/holy_fatherobsah/pius_xisekcia/encyclicalsh/documentsdokumenty-a-vyhlasenia/hf_pp/dokumenty-xi_enc_19230629_studiorumpapezov/c/centesimus-ducem_it.htmlannus po anglickyslovensky]
|-
|align="center"| '''U'''[[Veritatis splendor]]
|align="center"| [[Ján Pavol II.]]
|align="left" | O niektorých základných otázkach morálneho učenia Cirkvi
|align="center"|
|align="center"| [[1993]], 6. augusta
|align="center"| [http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/veritatis-splendor po slovensky]
|-
|align="center"| [[UbiEvangelium arcano Dei consiliovitae]]
|align="center"| [[PiusJán XIPavol II.]]
|align="left" | O hodnote a nenarušiteľnosti ľudského života
|align="center"|
|align="center"| [[19221995]], 2325. decembramarca
|align="center"| [http://www.vaticankbs.vask/holy_fatherobsah/pius_xisekcia/encyclicalsh/documents/hf_pdokumenty-xi_enc_23121922_ubia-arcanovyhlasenia/p/dokumenty-deipapezov/c/evangelium-consilio_en.htmlvitae po anglickyslovensky]
|-
|align="center"| [[Ut unum sint]]
|align="center"| [[Ján Pavol II.]]
|align="centerleft" | O ekumenickom úsilí
|align="center"| [[1995]], 25. mája
|align="center"| [http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/ut-unum-sint po slovensky]
|-
|align="center"| '''V'''[[Fides et ratio]]
|align="center"| [[Ján Pavol II.]]
|align="centerleft" | O vzťahoch medzi vierou a rozumom
|align="center"| [[1998]], 14. septembra
|align="center"| [http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/fides-et-ratio po slovensky]
|-
|align="center"| [[VeritatisEcclesia splendorde Eucharistia]]
|align="center"| [[Ján Pavol II.]]
|align="centerleft" | O niektorýchEucharistii základnýcha otázkachjej morálnehovzťahu učeniak Cirkvi
|align="center"| [[19932003]], 617. augustaapríla
|align="center"| [http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/veritatisecclesia-splendorde-eucharistia po slovensky]
|-
|align="center"| [[VigilantiDeus curacaritas est]]
|align="center"| [[PiusBenedikt XIXVI.]]
|align="left" | O kresťanskej láske
|align="center"| O náprave mravnosti filmu a jeho výchovných možnostiach
|align="center"| [[19362005]], 2925. júnadecembra
|align="center"| [http://www.vaticankbs.vask/holy_fatherobsah/pius_xisekcia/encyclicalsh/documentsdokumenty-a-vyhlasenia/hf_pp/dokumenty-xi_enc_29061936_vigilantipapezov/c/encyklika-cura_en.htmldeus-caritas-est-boh-je-laska po anglickyslovensky]
|-
|align="center"| [[Spe salvi]]
|align="center"| [[Benedikt XVI.]]
|align="left" | O kresťanskej nádeji
|align="center"| [[2007]], 30. novembra
|align="center"| [http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/encyklika-spe-salvi po slovensky]
|-
|align="center"| [[Caritas in veritate]]
|align="center"| [[Benedikt XVI.]]
|align="left" | O integrálnom ľudskom rozvoji v láske a v pravde
|align="center"| [[2009]], 29. júna
|align="center"| [http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/encyklika-caritas-in-veritate-laska-v-pravde po slovensky]
|-
|}
12 464

úprav