Encyklika: Rozdiel medzi revíziami

→‎Zoznam encyklík: dátum cez šablónu
d (dátum cez šablónu)
(→‎Zoznam encyklík: dátum cez šablónu)
|align="center"| [[Pius XI.]]
|align="left" | O kresťanskej výchove mládeže
|align="center"| [[{{Dátum sort|1929]], -12-31. decembra |dmrg|a}}
|align="center"| [http://www.vatican.va/holy_father/pius_xi/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_31121929_divini-illius-magistri_en.html po anglicky]
|-
|align="center"| [[Pius XI.]]
|align="left" |
|align="center"| [[{{Dátum sort|1930]], -4-20. apríla |dmrg|a}}
|align="center"| [http://www.vatican.va/holy_father/pius_xi/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_19300420_ad-salutem-humani_it.html po taliansky]
|-
|align="center"| [[Pius XI.]]
|align="left" | O kresťanskom manželstve
|align="center"| [[{{Dátum sort|1930]], -12-31. decembra |dmrg|a}}
|align="center"| [http://ksn.frcth.uniba.sk/CC%20S.html po slovensky]
|-
|align="center"| [[Pius XI.]]
|align="left" | O obnovení spoločenského poriadku podľa evanjelia
|align="center"| [[{{Dátum sort|1931]], -5-15. mája |dmrg|a}}
|align="center"| [http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/quadragesimo-anno po slovensky]
|-
|align="center"| [[Pius XI.]]
|align="left" | Za Katolícku akciu Talianska
|align="center"| [[{{Dátum sort|1931]], -6-29. júna |dmrg|a}}
|align="center"| [http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/non-abbiamo-bisogno po slovensky]
|-
|align="center"| [[Pius XI.]]
|align="left" | O finančnej kríze sveta a nutnosti nápravy, zo zvláštnym pohľadom na horúčkovité zbrojenie
|align="center"| [[{{Dátum sort|1931]], -10-2. októbra |dmrg|a}}
|align="center"| [http://www.vatican.va/holy_father/pius_xi/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_02101931_nova-impendet_en.html po anglicky]
|-
|align="center"| [[Pius XI.]]
|align="left" |
|align="center"| [[{{Dátum sort|1931]], -12-25.decembra |dmrg|a}}
|align="center"| [http://www.vatican.va/holy_father/pius_xi/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_19311225_lux-veritatis_it.html po taliansky]
|-
|align="center"| [[Pius XI.]]
|align="left" | O hospodárskej a sociálnej kríze spôsobenej sústredením bohatstva<br />v rukách úzkej skupiny, neverou, odlúčením
|align="center"| [[{{Dátum sort|1932]], -5-3. mája|dmrg|a}}
|align="center"| [http://www.vatican.va/holy_father/pius_xi/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_03051932_caritate-christi-compulsi_en.html po aglicky]
|-
|align="center"| [[Pius XI.]]
|align="left" | O mexickom prenasledovaní
|align="center"| [[{{Dátum sort|1932]], -9-29. septembra|dmrg|a}}
|align="center"| [http://www.vatican.va/holy_father/pius_xi/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_29091932_acerba-animi_en.html po anlicky]
|-
|align="center"| [[Pius XI.]]
|align="left" | O postavení Cirkvi v Španielsku, kde chcú nastoliť odlukový režim, aby sa posilnila svojvôľa.
|align="center"| [[{{Dátum sort|1933]], -6-3. júna |dmrg|a}}
|align="center"| [http://www.vatican.va/holy_father/pius_xi/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_03061933_dilectissima-nobis_en.html po anglicky]
|-
|align="center"| [[Pius XI.]]
|align="left" | O katolíckom kňazstve
|align="center"| [[{{Dátum sort|1935]], -12-20. decembra |dmrg|a}}
|align="center"| [http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/ad-catholici-sacerdoti po slovensky]
|-
|align="center"| [[Pius XI.]]
|align="left" | O náprave mravnosti filmu a jeho výchovných možnostiach
|align="center"| [[{{Dátum sort|1936]], -6-29. júna |dmrg|a}}
|align="center"| [http://www.vatican.va/holy_father/pius_xi/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_29061936_vigilanti-cura_en.html po anglicky]
|-
|align="center"| [[Pius XI.]]
|align="left" | O postavení katolíckej cirkvi v Nemecku
|align="center"| [[{{Dátum sort|1937]], -3-14. marca |dmrg|a}}
|align="center"| [http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/menti-nostrae po slovensky]
|-
|align="center"| [[Pius XI.]]
|align="left" | O bezbožníckom komunizme
|align="center"| [[{{Dátum sort|1937]], -3-19. marca |dmrg|a}}
|align="center"| [http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/divini-redemptoris po slovensky]
|-
|align="center"| [[Pius XI.]]
|align="left" |
|align="center"| [[{{Dátum sort|1937]], -3-28. marca |dmrg|a}}
|align="center"| [http://www.vatican.va/holy_father/pius_xi/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_19370328_firmissimam-constantiam_en.html po anglicky]
|-
|align="center"| [[Pius XI.]]
|align="left" |
|align="center"| [[{{Dátum sort|1937]], -9-29. septembra |dmrg|a}}
|align="center"| [http://www.vatican.va/holy_father/pius_xi/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_29091937_ingravescentibus-malis_en.html po anglicky]
|-
|align="center"| [[Pius XII.]]
|align="left" | O mystickom Tele Kristovom a našom spojení s Kristom v ňom
|align="center"| [[{{Dátum sort|1943]], -6-29. jún |dmrg|a}}
|align="center"| [http://www.vatican.va/holy_father/pius_xii/encyclicals/documents/hf_p-xii_enc_29061943_mystici-corporis-christi_en.html po anglicky]
|-
|align="center"| [[Pius XII.]]
|align="left" | O posvätnej liturgii
|align="center"| [[{{Dátum sort|1947]], -11-20. novembra |dmrg|a}}
|align="center"| [http://www.vatican.va/holy_father/pius_xii/encyclicals/documents/hf_p-xii_enc_20111947_mediator-dei_en.html po anglicky]
|-
|align="center"| [[Pius XII.]]
|align="left" | Apoštolská exhortácia o spôsobe, ako napomáhať svätosť kňazského života
|align="center"| [[{{Dátum sort|1950]], -9-23. septembra |dmrg|a}}
|align="center"| [http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/menti-nostrae po slovensky]
|-
|align="center"| [[Ján XXIII. (pápež)|Ján XXIII.]]
|align="left" |
|align="center"| [[{{Dátum sort|1959]], -6-29. júna |dmrg|a}}
|align="center"| [http://www.vatican.va/holy_father/john_xxiii/encyclicals/documents/hf_j-xxiii_enc_29061959_ad-petri_en.html po anglicky]
|-
|align="center"| [[Ján XXIII. (pápež)|Ján XXIII.]]
|align="left" | Encyklika na sté výročie nábožnej smrti svätého farára z Arsu
|align="center"| [[{{Dátum sort|1959]], -8-1. augusta |dmrg|a}}
|align="center"| [http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/sacerdotii-nostri-primordia po slovensky]
|-
|align="center"| [[Ján XXIII. (pápež)|Ján XXIII.]]
|align="left" |
|align="center"| [[{{Dátum sort|1959]], -9-26. septembra |dmrg|a}}
|align="center"| [http://www.vatican.va/holy_father/john_xxiii/encyclicals/documents/hf_j-xxiii_enc_26091959_grata-recordatio_lt.html po anglicky]
|-
|align="center"| [[Ján XXIII. (pápež)|Ján XXIII.]]
|align="left" |
|align="center"| [[{{Dátum sort|1959]], -11-28. novembra |dmrg|a}}
|align="center"| [http://www.vatican.va/holy_father/john_xxiii/encyclicals/documents/hf_j-xxiii_enc_28111959_princeps_en.html po anglicky]
|-
|align="center"| [[Ján XXIII. (pápež)|Ján XXIII.]]
|align="left" | O novšom vývoji sociálnej vedy vo svetle kresťanského učenia
|align="center"| [[{{Dátum sort|1961]], -5-15. mája |dmrg|a}}
|align="center"| [http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/mater-et-magistra po slovensky]
|-
|align="center"| [[Ján XXIII. (pápež)|Ján XXIII.]]
|align="left" |
|align="center"| [[{{Dátum sort|1961]], -11. novembra -11|dmrg|a}}
|align="center"| [http://www.vatican.va/holy_father/john_xxiii/encyclicals/documents/hf_j-xxiii_enc_11111961_aeterna-dei_en.html po anglicky]
|-
|align="center"| [[Ján XXIII. (pápež)|Ján XXIII.]]
|align="left" |
|align="center"| [[{{Dátum sort|1962]], -7-1. júla |dmrg|a}}
|align="center"| [http://www.vatican.va/holy_father/john_xxiii/encyclicals/documents/hf_j-xxiii_enc_01071962_paenitentiam_en.html po anglicky]
|-
|align="center"| [[Ján XXIII. (pápež)|Ján XXIII.]]
|align="left" | O pokoji medzi všetkými národmi
|align="center"| [[{{Dátum sort|1963]], -4-11. apríla |dmrg|a}}
|align="center"| [http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/pacem-in-terris po slovensky]
|-
|align="center"| [[Pavol VI.]]
|align="left" | Encyklika, ako má Cirkev plniť svoje poslanie v prítomnosti
|align="center"| [[{{Dátum sort|1964]], -8-6. augusta |dmrg|a}}
|align="center"| [http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/ecclesiam-suam po slovensky]
|-
|align="center"| [[Pavol VI.]]
|align="left" |
|align="center"| [[{{Dátum sort|1965]], -4-29. apríla |dmrg|a}}
|align="center"| [http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_29041965_mense-maio_en.html po anglicky]
|-
|align="center"| [[Pavol VI.]]
|align="left" |
|align="center"| [[{{Dátum sort|1965]], -9-3. septembra |dmrg|a}}
|align="center"| [http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_03091965_mysterium_en.html po anglicky]
|-
|align="center"| [[Pavol VI.]]
|align="left" |
|align="center"| [[{{Dátum sort|1966]], -9-15. septembra |dmrg|a}}
|align="center"| [http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_15091966_christi-matri_en.html po anglicky]
|-
|align="center"| [[Pavol VI.]]
|align="left" | O rozvoji národov
|align="center"| [[{{Dátum sort|1967]], -3-26. marca |dmrg|a}}
|align="center"| [http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/populorum-progressio po slovensky]
|-
|align="center"| [[Pavol VI.]]
|align="left" | O kňazskom celibáte
|align="center"| [[{{Dátum sort|1967]], -6-24. júna |dmrg|a}}
|align="center"| [http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/sacerdotalis-caelibatus po slovensky]
|-
|align="center"| [[Pavol VI.]]
|align="left" | O správnom spôsobe regulovania pôrodnosti
|align="center"| [[{{Dátum sort|1968]], -7-25. júla |dmrg|a}}
|align="center"| [http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/humanae-vitae po slovensky]
|-
|align="center"| [[Pavol VI.]]
|align="left" | Apoštolská exhortácia o správnom spôsobe a rozvoji uctievania blahoslavenej Panny Márie
|align="center"| [[{{Dátum sort|1974]], -2. februára -2|dmrg|a}}
|align="center"| [http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/cultus-marialis po slovensky]
|-
|align="center"| [[Pavol VI.]]
|align="left" | Apoštolská exhortácia o ohlasovaní evanjelia v dnešnom svete
|align="center"| [[{{Dátum sort|1975]], -12-8. decembra |dmrg|a}}
|align="center"| [http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/evangelii-nuntiandi po slovensky]
|-
|align="center"| [[Ján Pavol II.]]
|align="left" | Encyklika, ktorou sa na začiatku svojho pontifikátu obracia na ctihodných bratov v biskupskej službe,<br/> na kňazov a na rehoľné rodiny, na synov a dcéry Cirkvi a na všetkých ľudí dobrej vôle
|align="center"| [[{{Dátum sort|1979]], -3-4. marca |dmrg|a}}
|align="center"| [http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/redemptor-hominis po slovensky]
|-
|align="center"| [[Ján Pavol II.]]
|align="left" | O Božom milosrdenstve
|align="center"| [[{{Dátum sort|1980]], -12-30. decembra |dmrg|a}}
|align="center"| [http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/dives-in-misericordia po slovensky]
|-
|align="center"| [[Ján Pavol II.]]
|align="left" | O ľudskej práci
|align="center"| [[{{Dátum sort|1981]], -9-14. septembra |dmrg|a}}
|align="center"| [http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/laborem-exercens po slovensky]
|-
|align="center"| [[Ján Pavol II.]]
|align="left" | Encyklika na pamiatku evanjelizačného diela svätého Cyrila a Metoda po jedenástich storočiach
|align="center"| [[{{Dátum sort|1985]], -6-2. júna |dmrg|a}}
|align="center"| [http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/slavorum-apostoli po slovensky]
|-
|align="center"| [[Ján Pavol II.]]
|align="left" | O Duchu Svätom v živote Cirkvi a sveta
|align="center"| [[{{Dátum sort|1986]], -5-18. mája |dmrg|a}}
|align="center"| [http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/dominum-et-vivificantem po slovensky]
|-
|align="center"| [[Ján Pavol II.]]
|align="left" | O preblahoslavenej Panne Márii v živote Cirkvi
|align="center"| [[{{Dátum sort|1987]], -3-25. marca |dmrg|a}}
|align="center"| [http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/redemptoris-mater po slovensky]
|-
|align="center"| [[Ján Pavol II.]]
|align="left" | Sociálna encyklika vydaná pri príležitosti 20. výročia encykliky [[Populorum Progressio]]
|align="center"| [[{{Dátum sort|1987]], -12-30. decembra |dmrg|a}}
|align="center"| [http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/sollicitudo-rei-socialis po slovensky]
|-
|align="center"| [[Ján Pavol II.]]
|align="left" | O trvalej platnosti misionárskeho poslania Cirkvi
|align="center"| [[{{Dátum sort|1990]], -12-7. decembra |dmrg|a}}
|align="center"| [http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/redemptoris-missio po slovensky]
|-
|align="center"| [[Ján Pavol II.]]
|align="left" | Encyklika k stému výročiu encykliky [[Rerum Novarum]]
|align="center"| [[{{Dátum sort|1991]], -5-1. mája |dmrg|a}}
|align="center"| [http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/centesimus-annus po slovensky]
|-
|align="center"| [[Ján Pavol II.]]
|align="left" | O niektorých základných otázkach morálneho učenia Cirkvi
|align="center"| [[{{Dátum sort|1993]], -8-6. augusta |dmrg|a}}
|align="center"| [http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/veritatis-splendor po slovensky]
|-
|align="center"| [[Ján Pavol II.]]
|align="left" | O hodnote a nenarušiteľnosti ľudského života
|align="center"| [[{{Dátum sort|1995]], -3-25. marca |dmrg|a}}
|align="center"| [http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/evangelium-vitae po slovensky]
|-
|align="center"| [[Ján Pavol II.]]
|align="left" | O ekumenickom úsilí
|align="center"| [[{{Dátum sort|1995]], -5-25. mája |dmrg|a}}
|align="center"| [http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/ut-unum-sint po slovensky]
|-
|align="center"| [[Ján Pavol II.]]
|align="left" | O vzťahoch medzi vierou a rozumom
|align="center"| [[{{Dátum sort|1998]], -9-14. septembra |dmrg|a}}
|align="center"| [http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/fides-et-ratio po slovensky]
|-
|align="center"| [[Ján Pavol II.]]
|align="left" | O Eucharistii a jej vzťahu k Cirkvi
|align="center"| [[{{Dátum sort|2003]], -4-17. apríla |dmrg|a}}
|align="center"| [http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/ecclesia-de-eucharistia po slovensky]
|-
|align="center"| [[Benedikt XVI.]]
|align="left" | O kresťanskej láske
|align="center"| [[{{Dátum sort|2005]], -12-25. decembra |dmrg|a}}
|align="center"| [http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/encyklika-deus-caritas-est-boh-je-laska po slovensky]
|-
|align="center"| [[Benedikt XVI.]]
|align="left" | O kresťanskej nádeji
|align="center"| [[{{Dátum sort|2007]], -11-30. novembra |dmrg|a}}
|align="center"| [http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/encyklika-spe-salvi po slovensky]
|-
|align="center"| [[Benedikt XVI.]]
|align="left" | O integrálnom ľudskom rozvoji v láske a v pravde
|align="center"| [[{{Dátum sort|2009]], -6-29. júna |dmrg|a}}
|align="center"| [http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/encyklika-caritas-in-veritate-laska-v-pravde po slovensky]
|-
12 464

úprav