Slovné spojenie: Rozdiel medzi revíziami

vdv
(žčřzýzzu)
(vdv)
 
== Štruktúra slovných spojení ==
Klasifikácia podľa slovnodruhovej príslušnosti a poradia členov:
*verbálno-nominálne spojenia (to see something)
*verbálno-prepozitívno-nominálne spojenia (to see to something)
*atď.
 
Klasifikácia pdoľa syntaktickej funkcie celého spojenia:
*[[endocentrické slovné spojenie]]
*[[exocentrické slovné spojenie]]
 
Klasifikácia podľa syntaktického vzťahu medzi členmi:
* predikatívne slovné spojenie : John works. He went.
* neprediktívne slovné spojenie:
**subordinatívne : a red flower, a man of wisdom( red, of wisdom - podriadené členy)
**koordinatívne: women and children, day and night, do or die
 
== Význam slovných spojení ==
Anonymný používateľ