Slovné spojenie: Rozdiel medzi revíziami

d
Verzia používateľa 46.13.128.122 (diskusia) bola vrátená, bola obnovená verzia od Bubamara
(vdv)
d (Verzia používateľa 46.13.128.122 (diskusia) bola vrátená, bola obnovená verzia od Bubamara)
 
== Štruktúra slovných spojení ==
Klasifikácia podľa slovnodruhovej príslušnosti a poradia členov:
*verbálno-nominálne spojenia (to see something)
*verbálno-prepozitívno-nominálne spojenia (to see to something)
*atď.
 
Klasifikácia pdoľa syntaktickej funkcie celého spojenia:
*[[endocentrické slovné spojenie]]
*[[exocentrické slovné spojenie]]
 
Klasifikácia podľa syntaktického vzťahu medzi členmi:
* predikatívne slovné spojenie : John works. He went.
* neprediktívne slovné spojenie:
**subordinatívne : a red flower, a man of wisdom( red, of wisdom - podriadené členy)
**koordinatívne: women and children, day and night, do or die
 
== Význam slovných spojení ==
== Motivácia slovného spojenia ==
Delenie:
*motivované slovné spojenia : význam celku je odvoditeľný z čiastkových lexikálnych významov zložiek a gramatického významu spojenia - a red flower= RED + FLOWER/ vlastnosť + substancia
*nemotivované slovné spojenia : nemajú túto vlastnosť - sú to ustálené slovné spojenia ( frazeologizmy) - red tape<s> =</s> RED + TAPE /vlastnosť + substancia ALE = byrokratické metódy, papierovanie (je nepočitateľné)
 
Stupne motivácie - od úplnej cez jej rôzne stupne až k nulovej :
:100% black dress - čierne šaty
:50% black market -čierny trh - nezákonný obchod
:0% black death - mor (14.stor.)
 
[[Kategória:Jazyk]]
[[Kategória:Frazeológia]]